Wat dekt een woonhuisverzekering?

Je verzekert je woning tegen materiële schade die veroorzaakt is door een plotselinge, onverwachte gebeurtenis van buitenaf. En niet alleen je woning is verzekerd, maar ook de schuur, de garage, het vaste zwembad, de eventuele bijgebouwen, schuttingen, terreinafscheidingen of tuinhuisjes. Glasschade in je woning is standaard meeverzekerd. En zijn je huissleutels gestolen? Dan betalen we ook een bedrag voor de vervanging van sloten.

Onze woonhuis­verzekering is niet voor woonwagens, woonboten en monumenten.

Dekkingen

Dit is er allemaal verzekerd

 • Verzekerd

  Wij verzekeren:

  Met de woonhuis­verzekering ben je verzekerd voor schade door een plotselinge en onverwachte gebeurtenis. We vergoeden:

  • Schade aan je woning.
  • Schade door verlies van je woning, bijvoorbeeld als deze helemaal is afgebrand.
  • Schade aan je schuur, garage, vaste zwembad, eventuele bijgebouwen, schuttingen, terreinafscheidingen of tuinhuisjes.
  • Schade aan glas in je woning.

  Door schade krijg je te maken met directe kosten van de schade zelf, maar soms ook met extra kosten. Als wij betalen voor de schade, dan betalen we ook voor:

  • Kosten die je hebt gemaakt om schade te voorkomen of te beperken. Wij betalen niet meer dan de waarde van de verzekerde bezittingen.
  • Kosten van het inschakelen van experts. Kies je zelf een expert om de schade vast te stellen? Dan betalen wij maximaal de hoogte van de kosten van de expert die wij zelf ingeschakeld hebben.
  • Kosten die door of namens de Stichting Salvage zijn gemaakt. Deze stichting biedt eerste ondersteuning na brand. Ze bieden persoonlijke hulp en beperken de schade zo veel mogelijk.
  • Kosten die je moet maken volgens de wet, in opdracht van de overheid of voor de veiligheid. Bijvoorbeeld om je terrein na schade af te sluiten. Deze kosten vergoeden we tot maximaal 10% van de herbouw­waarde.
  • Herstelkosten als je tuin of de beplanting beschadigd is door:
   • Aanrijding
   • Aanvaring
   • Blikseminslag
   • Brand(blussen)
   • Luchtverkeer
   • Ontploffing
  • Nieuwe sloten als je huissleutels zijn gestolen. Het maximum is € 750.
  • Kosten voor als je door de schade niet meer in je woning kunt wonen. Je krijgt van ons een vergoeding voor het ongemak dat je hiervan hebt.

  Ben je je woning aan het verbouwen of bouw je er iets aan? Dan is schade aan je woning in principe verzekerd. Maar heeft je woning, of een deel daarvan, nog geen ramen, definitief dak of sloten? Dan betalen wij alleen voor schade door:

  • Brand
  • Storm
  • Ontploffing
  • Blikseminslag
  • Luchtverkeer
  • Kosten voor het afbreken, opruimen en afvoeren van delen van je woning bij een verzekerde schade. Denk dan aan het verwijderen van asbest. Deze kosten vergoeden we tot maximaal 20 % van de herbouw­waarde.
  • Kosten voor het onderzoeken, reinigen, opruimen, opslaan, vernietigen of vervangen van grond, grondwater of oppervlaktewater op je terrein of aangrenzende terreinen. Wij betalen die alleen als je huis door brand, ontploffing of blikseminslag is beschadigd. Deze kosten vergoeden we tot maximaal 20% van de herbouw­waarde.
  • Kosten die jij maakt of wij maken voor een noodoplossing omdat de schade niet direct kan worden gerepareerd. Deze kosten vergoeden we tot maximaal 10% van de herbouw­waarde.
  • Is het nodig om je woning tijdelijk te bewaken? Dan betalen wij de kosten hiervan tot maximaal € 10.000.
 • Niet verzekerd

  Dit is niet verzekerd:

  Wij vergoeden geen schade aan je woning die is ontstaan door:

  • Normaal huishoudelijk gebruik. Bijvoorbeeld krassen, deuken en slijtage.
  • Slecht of achterstallig onderhoud.
  • Opzet, roekeloosheid of grove schuld.
  • Een bouwkundige wijziging. Zoals het verwijderen van een dragende muur waardoor schade aan je woning ontstaat.
  • Het (gedeeltelijk) verzakken of instorten van je woning.
  • Fouten in de constructie van je woning, montagefouten of installatiefouten.
  • Ongedierte, schimmels of zwammen.Vervuiling of aantasting van de grond, lucht of water.
  • Rook en roet van en vanuit open haarden.
  • Een atoomkernreactie. Het maakt daarbij niet uit hoe die reactie is ontstaan. Een atoomkernreactie is bijvoorbeeld een kernfusie of radioactiviteit.
  • Een aardbeving.
  • Georganiseerd geweld (ook wel molest genoemd).
  • Fraude

  Ontstaat er door een eigen gebrek schade aan je woning of aan de zaken die bij je woning horen? Dan vergoeden wij die schade. De kosten voor het herstellen van een eigen gebrek aan je woning zelf betalen wij niet.

  Wij betalen niet voor schade door het weer als de schade is ontstaan door de volgende oorzaken:

  • Grondwater dat je woning binnenkomt.
  • Een overstroming doordat een dijk, kade, sluis of andere waterkering doorbreekt of overstroomt.
  • Neerslag of water dat is binnengekomen via openstaande deuren of ramen.
  • Vocht dat door de muren komt.
  • De invloed van het weer over langere tijd. Bijvoorbeeld verkleuring van een houten vloer door zonlicht.
  • Wind en storm waarbij de windsnelheid minder was dan windkracht 7.
  • Vorst aan leidingen, toestellen en installaties aan de buitenkant van je woning.
  • Vorst aan het zwembad of de jacuzzi (inclusief alles wat daarbij hoort) die bij je woning hoort.

  Wij betalen ook niet voor schade aan glas:

  • In hobbykassen, kweekbakken, tuinhuisjes, tuinafscheidingen en windschermen.
  • Ontstaan tijdens vervoer, verplaatsing, verandering, versiering of kunstmatige verhitting.
  • Door eigen gebrek bij:
   • Glas in lood.
   • Draadglas.
   • Isolerend glas.
   • Kunststof.
   • Als je woning langer dan 6 maanden leegstaat of is gekraakt.

  Is er sprake van illegale activiteiten in je woning? Of in de bijgebouwen? Dan betalen wij niet voor schade door:

  • Brand.
  • Inbraak/diefstal.
  • Vandalisme.
  • Water.

  Komt je woning leeg te staan? Dan is schade door vorst aan leidingen, toestellen en installaties aan de binnenkant van je woning niet verzekerd. Staat je woning langer dan twaalf maanden leeg? Dan vergoeden wij geen schade die het gevolg is van inbraak, diefstal en vandalisme.

Schaderegeling

Dit doen we als je schade hebt

 • Schade beoordelen

  We kunnen samen met jou de schade bepalen. Maar soms vragen we een expert om de schade te beoordelen. Je mag altijd je eigen expert inschakelen als je het niet eens bent met het oordeel van onze expert.

 • Schadevergoeding bepalen

  Heb je schade? Dan wil je weten hoeveel wij vergoeden. Dat hangt onder andere af van je beslissing om je huis te herstellen of opnieuw op te bouwen.

  Kies je ervoor om je woning te herstellen of te herbouwen? Dan bekijken we wat dat kost. Bij beide opties gaan we uit van de herbouw­waarde. Dat zijn de kosten die nodig zijn om de woning te herbouwen op dezelfde plaats met dezelfde bestemming.

  Soms vergoeden we de schade toch niet op basis van de herbouw­waarde. Bijvoorbeeld als je woning gekraakt is of leeg was en te koop stond. Je leest er meer over in onze voor­waarden.

  Wat doen we als je besluit om je woning niet meer te herstellen of te herbouwen? Dan bepalen we eerst de verkoop­waarde van je huis vlak voor en vlak na de schade. De verkoop­waarde is het bedrag dat de hoogste bieder zou betalen voor je woning zonder grond. We trekken die bedragen van elkaar af en dat is de schadevergoeding die wij in principe betalen. Maar wij stellen ook de herbouw­waarde van je woning vast. Is het goedkoper om je woning te herbouwen? Dan betalen wij de herbouw­waarde.

  In nog een aantal situaties vergoeden we de schade op basis van het laagste van deze 2 bedragen (verkoop­waarde of herbouw­waarde). Bijvoorbeeld als je woning gekraakt is of leeg was en te koop stond. Je leest er meer over in onze voor­waarden.

 • Schade herstellen of bedrag uitkeren

  Wij kunnen je schade vergoeden door het direct te laten herstellen. Maar het is ook mogelijk om de schade zelf te (laten) herstellen. Dan betalen we een schadevergoeding uit.