Rechtsbijstandverzekering onderdeel Werk en Inkomen

De rechtsbijstandverzekering helpt je standaard bij conflicten over wonen en verkeer of over spullen die je hebt. Je kunt de rechtsbijstandverzekering aanvullen met het onderdeel ‘Werk en inkomen’. Dan krijg je ook hulp bij ruzie met je werkgever over een dreigend ontslag terwijl je je werk goed doet. Of als iemand een klacht over je heeft ingediend bij een beroepsorganisatie. Bijvoorbeeld omdat je je niet aan de regels zou hebben gehouden. Dan heb je bij deze conflicten recht op hulp, advies en ondersteuning bij juridische touwtrekkerij.

DekkingenHier ben je voor verzekerd

Verzekerd

Wij verzekeren:

 • Conflicten over de arbeidsovereenkomst die je met je (ex-) werkgever hebt of had.
 • Conflicten over je aanstelling als ambtenaar.
 • Een conflict over je sociale verzekeringsuitkering of sociale voorziening.
 • Oneenigheid over een klacht-, tucht- of strafzaak waarbij je verweten wordt dat je je werkzaamheden in loondienst niet volgens de geldende beroepsregels hebt uitgevoerd.
 • Conflicten over vrijwilligerswerk waarmee je niets verdient.

DAS Rechtsbijstand:

 • Adviseert je over je rechtspositie en je juridische mogelijkheden.
 • Treedt voor en namens je op en staat je bij als je met iemand een conflict hebt en verdedigt je tegen de eisen van deze partij.
 • Maakt een verzoekschrift of bezwaarschrift voor je als de zaak aan een rechter moet worden voorgelegd. En DAS verdedigt die dan.
 • Schakelt namens jou een advocaat in als je die nodig hebt om je bij de rechter bij te staan.
 • Betaalt de kosten van de rechtshulpverlening tot maximaal €& 25.000 of schiet ze voor.
 • Zorgt ervoor dat de partij met wie je een conflict hebt zich houdt aan de uitspraken van een rechter.
 • Geeft je 1 keer telefonisch advies als je denkt dat je een conflict krijgt waarvoor je juridische hulp nodig hebt. Het conflict moet gaan over iets dat binnen deze verzekering valt. DAS baseert het advies op de informatie die je telefonisch doorgeeft.

Niet verzekerd

Dit is niet verzekerd:

DAS geeft je bij het aanvullende onderdeel Werk en Inkomen geen rechtsbijstand als je een functie hebt of had als (statutair) bestuurder van een vennootschap en je conflict daarmee te maken heeft.

Daarnaast gelden ook de uitsluitingen voor alle verzekerde onderdelen van de rechtsbijstandverzekering, die je leest bij ‘Niet verzekerd’.

Bereken je premieVind een adviseur

Help me nu

Help me nu