Volledig Casco verzekering

Met Volledig Casco ben je verzekerd voor alle schades aan je motor die de Beperkt Cascoverzekering vergoedt. Maar ook voor schades die ontstaan door elke andere plotselinge en onvoorziene gebeurtenis. Bijvoorbeeld als je per ongeluk tegen een boom botst of als de gebeurtenis wordt veroorzaakt door een gebrek aan je motor.

Dekkingen Hier ben je voor verzekerd

Verzekerd

Wij verzekeren:

 • Schade aan je motor tot maximaal de cataloguswaarde.
 • Schade aan accessoires op of aan je motor tot 10% van de cataloguswaarde.
 • Vergoeding van € 25 per dag voor maximaal 30 dagen na diefstal van je motor.
 • Een uitkering van maximaal € 500 om de sloten van je motor te veranderen of te vervangen als je sleutels zijn gestolen uit je woning of na een gewelddadige beroving.

We vergoeden schade aan je motor die is ontstaan door:

 • Storm (windsnelheden van 14 meter per seconde of meer).
 • Natuurrampen (zoals lawine, overstroming en vallend gesteente).
 • Brand, explosie, kortsluiting en blikseminslag.
 • Een aanrijding met vogels en loslopende dieren. De schade moet dan direct ontstaan zijn door de aanrijding met het dier.
 • Hagel.
 • Diefstal, inbraak, verduistering, joyriding, oplichting of een poging hiertoe.
 • Luchtvaartuigen.
 • Relletjes.
 • Vervoer van de motor per boot, trein of vliegtuig.
 • Elke andere van buitenkomende plotselinge en onvoorziene gebeurtenis.

Niet verzekerd

We vergoeden geen schade die is ontstaan:

 • Door rijden op een circuit.
 • Door het oefenen voor of deelnemen aan wedstrijden, behendigheidsritten of snelheidsproeven.
 • Als je de motor hebt verhuurd of als lesmotor gebruikt.
 • Terwijl de bestuurder geen (geldig) rijbewijs heeft of de rijbevoegdheid is ontzegd.
 • Door opzet of roekeloosheid.
 • Door georganiseerd geweld.
 • Door atoomkernreacties, aardbevingen en vulkanische uitbarstingen.
 • Door een chemisch, biologisch, biochemisch of elektromagnetisch wapen.

En we vergoeden ook geen schade als:

 • De bestuurder tijdens het ongeval onder invloed was van drugs of medicijnen.
 • De bestuurder meer alcohol heeft gedronken dan volgens de wet is toegestaan om een motor te besturen.
 • De bestuurder weigert mee te werken aan een adem- of urinetest of bloedproef.
 • Het kenteken niet op jouw naam of die van je partner staat.
 • Er fraude is gepleegd.

Je bent ook niet verzekerd voor:

 • Schade door slijtage.
 • Schade die ontstaat doordat je motor minder waard is na schade.
 • Schade die ontstaat doordat je de motor tijdelijk niet kon gebruiken.
 • Schade door bevriezing of andere langzaam inwerkende weersinvloeden.
 • Schade door (poging tot) diefstal en joyriding als je motor niet aan de verplichte beveiligingseisen voldeed.

SchaderegelingDit doen we als je schade hebt

Heb je schade aan je motor en ben je voor die schade verzekerd? Dan is de waarde van je motor belangrijk. Die waarde gebruiken we om de hoogte van je schadevergoeding te bepalen.

Heb je een nieuwe motor en heb je in de eerste 3 jaar schade? Dan geldt de nieuwwaarderegeling. We vergoeden je schade dan op basis van de nieuwwaarde van je motor. Als je schade hebt in het eerste jaar, dan blijft die nieuwwaarde van je motor hetzelfde. Heb je schade in het tweede of derde jaar, dan daalt die waarde iedere maand met 1% . Dit doen we voor iedere maand dat je motor ouder is dan 1 jaar.

Heb je schade aan je motor na deze 3 jaar? Dan betalen we de schade op basis van de dagwaarde van je motor.

In artikel 3.2.1 van de voorwaarden van de motorverzekering staat precies hoe dit werkt.

VergoedingenWe betalen deze kosten

Reparatiekosten

Dan moet je motor nog wel te repareren zijn. Je krijgt maximaal het verschil in waarde van je motor direct voor en direct na de schade.

Vergoeding bij totaal verlies (total loss)

Kost het maken van je motor meer dan het verschil in waarde van je motor direct voor en direct na de schade? Dan spreken we van totaal verlies (total loss). Je ontvangt dan van ons een schadevergoeding die gelijk is aan de waarde die je motor had vlak vóór de schade. Zijn de resten van je motor of sommige losse onderdelen nog wat waard? Dan trekken we die waarde af van dat bedrag.

Vergoeding bij diefstal of verduistering

Is je motor gestolen of verduisterd? En wordt je motor niet teruggevonden binnen 30 dagen nadat je aangifte bij de politie hebt gedaan? Dan vergoeden wij de schade op basis van totaal verlies.

Wil je precies weten hoe onze nieuwwaarde- en dagwaarderegeling werkt? Lees dan artikel 3.2.1 van de voorwaarden motorverzekering.

Vraag een offerte aanVind een adviseur

Help me nu

Help me nu