Herstelkosten­regeling

Vanaf 1 januari 2013 mag Reaal, net als alle andere verzekeraars, geen extra vergoedingen meer betalen aan financieel adviseurs. Bij herstelkosten – de kosten die een financieel adviseur maakt bij het rechtzetten van fouten van verzekeraars – mag Reaal dus niet meer rechtstreeks aan je financieel adviseur uitbetalen. In plaats daarvan brengt de financieel adviseur zijn herstelkosten bij jou in rekening. Vervolgens kun je de herstelkosten bij Reaal declareren.

Maximumvergoeding

Voor de vergoeding van de herstelkosten hanteert Reaal een maximum all-inuurtarief van € 120. Dit is inclusief reiskosten, postzegel etc. Het uurtarief dat de adviseur voor de herstelwerkzaamheden rekent, mag niet hoger zijn dan het tarief dat de adviseur op zijn website vermeldt of voor de overige werkzaamheden in rekening heeft gebracht. De vergoeding van de herstelkosten bedraagt nooit meer dan de kosten die de financieel adviseur bij jou in rekening heeft gebracht. Het maximum van de herstelkostenvergoeding bedraagt € 1.000.

Let op: Schade­verzekeringen vallen niet onder de herstelkosten­regeling, arbeids­ongeschiktheids­verzekeringen wel.

De regeling in het kort

De herstelkosten­regeling van Reaal, gebaseerd op de herstelkosten­regeling van het Verbond van Verzekeraars, komt op het volgende neer:

  • Er is sprake van een fout in een offerte of contract (de zogenaamde output).
  • Jij of je adviseur heeft dit aan Reaal gemeld.
  • De fout is niet goed of niet binnen een redelijke termijn hersteld.
  • Jij of je adviseur heeft een vervolgbericht (bij voorkeur per e-mail) gestuurd.
  • De fout is door Reaal erkend en jij hebt door die fout schade geleden.

Zo kun je herstelkosten declareren

Voor een uitkering moet je de volgende stukken/gegevens opsturen:

  • Declaratie­formulier herstelkosten (pdf)
  • Kopie van de factuur die jij van je financieel adviseur hebt ontvangen met daarin een specificatie van de herstelkosten van de financieel adviseur.
  • Vermelding van het moment waarop aan Reaal het hierboven genoemde vervolg-bericht (per e-mail) is gestuurd.