Rekening­nummer wijzigen

  1. Wijziging
  2. Jouw gegevens
  3. Versturen
Gegevens verzekering(en)
Gegevens hypotheek
Gegevens verzekering(en) en hypotheek
Polisnummer(s) of
pakketnummer
Correct
HypotheeknummerCorrect
Ingangsdatum machtiging
Gewenste betaaltermijn
Oude rekeningnummerCorrect
Nieuwe rekeningnummerCorrect
Ik ben premiebetaler en verzekeringnemer
Gegevens premiebetaler
Voorletter(s)
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Geboortedatum
Land
Adres
Postcode
Huisnummer
Straat
Woonplaats