Reaal Pensioen Zekerheid Fonds

Het Reaal Pensioen Zekerheid Fonds belegt alleen in obligaties en andere verhandelbare vastrentende schuldbewijzen genoteerd in euro. Afhankelijk van de debiteurenkwaliteit belegt het fonds maximaal 10% of 15% van het fondsvermogen bij één debiteur. Deze debiteur is niet de overheid. Minimaal 50% van het fondsvermogen belegt het fonds in staat en staatsgerelateerde debiteuren.

De gemiddelde looptijd van de portefeuille bedraagt ongeveer 10 jaar. De obligaties en andere verhandelbare schuldbewijzen waarin het fonds belegt, zijn uitgegeven door debiteuren van goed geachte kwaliteit. Zogenoemde 'investment grade beleggingen'. Voor de kwaliteitsbepaling maakt het fonds gebruik van ratingbureaus zoals Standard & Poor's of Moody's

Het fonds kan tijdelijk liquiditeiten aanhouden als de markt hiertoe aanleiding geeft.

Lees meer over het stembeleid van Reaal rond beleggings­fondsen.