Europese regels voor informatie­verstrekking duurzaamheid

In Europa gelden regels voor informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële dienstensector. Deze regels gelden ook voor SRLEV N.V.. SRLEV N.V. gebruikt de merken en handelsnamen Reaal en Zwitserleven. In deze tekst wordt de naam SRLEV gebruikt.

Actieplan financiering duurzame groei
De Europese Commissie (EC) presenteerde in december 2019 de Europese Green Deal. Dit is een reeks van beleidsinitiatieven waarmee Europa in 2050 klimaatneutraal moet zijn. De EC heeft een actieplan voor financiering van duurzame groei (Action Plan for Financing Sustainable Growth) opgesteld.

Regels en voorschriften financiële sector
Dit actieplan bestaat uit een groot aantal regels en voorschriften die gevolgen hebben voor de meeste financiële instellingen. De Europese regels voor informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector zijn hier een onderdeel van. Op basis van de nieuwe regels zorgen we ervoor dat je informatie kunt lezen over de volgende onderwerpen:

 • hoe we in onze bedrijfsvoering omgaan met duurzaamheidsrisico’s, en
 • hoe we rekeninghouden met ongunstige effecten als gevolg van ons beleggingsbeleid op duurzaamheid.

Beleggingen

SRLEV is een levensverzekeringsmaatschappij die diverse soorten levensverzekeringen en pensioenregelingen aanbiedt. We vinden de overgang naar een duurzame economie noodzakelijk. Daarom beoordelen we duurzaamheidsrisico’s en kansen in onze processen, bijvoorbeeld bij de selectie van vermogensbeheerders. Het beleggen bij SRLEV wordt gedaan door professionele beleggers. De beleggingen gaan via beleggingsmandaten (richtlijnen) of -fondsen. De integratie van de duurzaamheidrisico’s in het beleggingsproces, hangt af van het beleid in een specifiek mandaat of fonds en daarmee ook van de vermogensbeheerder. Daarnaast heeft SRLEV zelf investeringen in eigen beleggingsportefeuilles.

 • Wie zijn de vermogensbeheerders?

  De primaire vermogensbeheerder is ACTIAM, een internationaal erkende vermogensbeheerder op het gebied van verantwoorde, duurzame en impact beleggingen. Circa 91% van onze beleggingen is ondergebracht in fondsen van en mandaten bij ACTIAM. Naast ACTIAM werken we ook met andere vermogensbeheerders. Bijvoorbeeld ASN, Blackrock en Threadneedle. Al deze vermogensbeheerders hebben hun eigen manier van beleggen en een eigen gedragslijn voor de integratie van duurzaamheidsrisico’s en -kansen in hun beleggingsproces.

  Bij deze vermogensbeheerders heeft SRLEV op dit moment circa 1,2% van de beleggingen voor haar klanten ondergebracht. Naast beleggingen via vermogensbeheerders heeft SRLEV ook 7,8% aan beleggingen in Hypotheken en direct Vastgoed. Hieronder lees je meer over de integratie van duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsbeleid van ACTIAM. Ook vind je verwijzingen naar onze andere vermogensbeheerders en hoe zij duurzaamheidsrisico’s meenemen in hun beleggingsbeleid, voor onder andere onze eigen beleggingen.

 • Voor wie beleggen we?

  Het is altijd SRLEV die belegt. Maar voor wie is het rendement? Voor het grootste deel van de premies geldt dat het rendement voor SRLEV is. SRLEV geeft hiervoor garanties af om bijvoorbeeld bij overlijden een bepaald bedrag te betalen of na pensionering een bepaald bedrag per maand te betalen. Dat noemen we beleggen voor SRLEV. Een deel van de verzekeringen van SRLEV betreft beleggingsverzekeringen, pensioenregelingen of speciale gesepareerde pensioendepots voor grootzakelijke klanten. De risico’s van de beleggingen in deze verzekeringen en depots komen geheel voor rekening van de klant. We noemen dat beleggen voor klanten.

Duurzaamheidsrisico’s in onze beleggingen

Vermogensbeheer via ACTIAM (91%)
ACTIAM gebruikt een duurzaam raamwerk (sustainable investment framework) dat onderscheid maakt in verantwoord, duurzaam of impactbeleggen.

Duurzaamheidsrisico’s en -kansen
ACTIAM heeft in haar Duurzaam Beleggingsbeleid (Engelstalig) ESG-uitgangspunten vastgelegd. Voor alle fondsen en mandaten van ACTIAM staat hierin of ondernemingen, overheden en instellingen waarin wordt belegd, zich houden aan de ESG-uitgangspunten. Laten zij zien dat ze de belangrijkste duurzaamheidrisico’s kunnen managen en/of duurzaamheidskansen kunnen benutten? Dan worden ze ingedeeld als verantwoord, duurzaam of impactfonds. We lichten dat toe:

 • Bij fondsen of mandaten die verantwoord beleggen worden minimumeisen gesteld aan gedrag en/of in beperkte mate duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd.
 • Bij de duurzame fondsen of mandaten zijn naast de financiële doelen, strikte duurzaamheidsdoelen geformuleerd.
 • Voor de impactfondsen of mandaten geldt naast de financiële doelen en strikte duurzaamheidsdoelen een extra doel. Er wordt aantoonbare positieve maatschappelijke toegevoegde waarde gecreëerd, volgens de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.

Ook als ACTIAM niet zelf belegt maar dit door een andere vermogensbeheerder laat doen, heeft zij hiervoor beleid (Engelstalig). ACTIAM kiest deze vermogensbeheerders, onderzoekt hoe zij met duurzaamheidsrisico’s omgaan en overlegt zo nodig om dit aan te passen of te verbeteren.

ACTIAM gelooft dat deze aanpak om duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsbeleid te integreren, leidt tot betere investeringsbeslissingen. En op de lange termijn tot een betere verhouding tussen risico en rendement.

De duurzame en impactfondsen en mandaten van ACTIAM hebben duurzame beleggingen tot doel zoals bedoeld in de Europese regels. De verantwoorde fondsen en mandaten van ACTIAM promoten ecologische en sociale kenmerken volgens diezelfde regels. Voor al haar beleggingen gebruikt ACTIAM een aantal instrumenten om de duurzaamheidrisico’s te managen. Deze instrumenten zijn:

 • Uitsluitingenbeleid en gebruik van ESG-scores;
 • Engagementbeleid; en
 • Stembeleid op aandeelhoudersvergaderingen.

Andere vermogensbeheerders (1,2%)

De andere vermogensbeheerders waar SRLEV haar beleggingen onderbrengt, hebben een verschillend beleggingsbeleid. In de portefeuille zijn ook beleggingen opgenomen van nog weer andere fondsbeheerders. Dit zijn vooral posities die wij aanhouden voor (al lang lopende) klantportefeuilles. Hoe deze vermogensbeheerders omgaan met duurzaamheid en duurzaamheidsrisico’s is te lezen op hun eigen website.

 • Beleggingen in vastgoed en hypotheken (7,8%)

  De belangrijkste beleggingen die SRLEV in deze categorie aanhoudt, zijn aan natuurlijke personen verstrekte leningen voor de financiering van hun huis (hypotheken) en gebouwen en grond van SRLEV (direct vastgoed). We ontvangen hierop rente, huur of pacht. Op dit moment wordt er bij de keuze voor deze beleggingen in de portefeuilles geen rekening gehouden met duurzaamheidsrisico’s.

 • Beloningsbeleid met betrekking tot de integratie van duurzaamheidsrisico's

  SRLEV is onderdeel van Athora Netherlands N.V. en het groepsbeloningsbeleid van Athora Netherlands is ook toepassing op SRLEV. Athora Netherlands heeft in haar groepsbeloningsbeleid opgenomen hoe dit beleid spoort met de wijze waarop rekening wordt gehouden met duurzaamheidrisico’s. 

 • Verklaring belangrijkste ongunstige effecten

  Behalve duurzaamheidsrisico’s hebben we ook te maken met de ongunstige effecten van de beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Meer hierover leest u in onze verklaring belangrijkste ongunstige effecten (PAI statement).