Een ander beleggings­fonds kiezen

Switchen

Met een beleggingsverzekering kies je voor (een mix van) aandelen en/of obligaties in een of meer beleggingsfondsen*. Welke fondsen dat zijn zie je in MijnReaal. Bij de meeste beleggingsverzekeringen ben je vrij om te wisselen van fondsen. Dit noemen we switchen.

Wat is switchen?

Bij switchen zet je een beleggingsfonds om naar een ander beleggingsfonds. Er zijn verschillende redenen om te switchen, bijvoorbeeld omdat je beleggingsfondsen wilt met meer of juist minder risico. Of omdat je beleggingsfondsen wilt met lagere fondskosten. Maar switchen heeft ook gevolgen voor de waarde die je opbouwt in je verzekering. Zorg daarom dat je vooraf goed weet wat het voor je verzekering betekent als je een of meer fondsen wilt switchen. Wij kunnen je niet adviseren. Je adviseur kan het best samen met jou bepalen wat in jouw geval past bij jouw wensen en omstandigheden.

*) We gebruiken meestal de naam (beleggings)fondsen maar soms gebruiken we ook andere namen zoals bijvoorbeeld: beleggingsmix bij de Vermogensverzekering. En soms kan premie in de verzekering ook ingelegd worden in iets anders dan een fonds bijvoorbeeld op een (hypotheekrente)rekening.

Beleggen met meer of juist minder risico?

Afhankelijk van je wens en risicobereidheid, kun je overwegen om te switchen naar fondsen met een lager of juist met een hoog risico. Een belegging in aandelen is een voorbeeld van een risicovolle belegging. De kans op goede beleggingsresultaten is weliswaar groter dan bij beleggen in obligaties. Maar er is ook een grote kans op slechte resultaten. Je loopt met beleggen altijd het risico dat je (een deel van) je inleg verliest.

Lagere beleggings­fondskosten?

De fondskosten verschillen per beleggingsfonds. Je kunt ervoor kiezen om te beleggen in fondsen met lagere kosten. Aan het switchen zelf zijn nu geen kosten verbonden. Bedenk wel dat switchen (grote) gevolgen kan hebben voor de waarde die je opbouwt in je verzekering.

Waar moet je op letten bij switchen?

Wil je switchen naar een ander beleggings­fonds? Dan is dit belangrijk om te weten:

 • Switchen kan (grote) gevolgen kan hebben voor de waarde die je opbouwt in je beleggingen.
  De groei van de waarde van beleggingen is afhankelijk van veel factoren. Mogelijke factoren zijn: de veranderingen op de kapitaalmarkt, de effectenmarkt, de valutamarkt en de goederenmarkt. Deze veranderingen hebben gevolgen voor de waarde van je participaties in beleggings­fondsen. Fondsen verschillen in kosten. Ook deze fondskosten hebben invloed op de op te bouwen waarde.
 • Heb je een garantie? Dan is het meestal zo dat deze garantie vervalt als je switcht. 
  Bij je keuze om te switchen is het verstandig dit ook mee te nemen.
 • Hoort jouw beleggings­verzekering bij een hypotheek of geldlening?
  Dan heb je om te kunnen switchen toestemming nodig van de geldverstrekker. Dat is de bank of verzekeringsmaatschappij die de hypotheek of geldlening heeft verstrekt. Wij sturen na het uitvoeren van de switch een brief naar de geldverstrekker dat de switch is uitgevoerd. In de brief staat dat de geldverstrekker contact met ons moet opnemen als ze niet akkoord gaan met de switch. Wanneer de geldverstrekker niet akkoord is draaien wij de switch terug en informeren wij je hierover.

Mogelijkheden bij switchen

Denk goed na over wat de reden is waarom je wilt switchen en hoe je dit wilt doen. Hierbij kun je denken aan de volgende mogelijkheden:

 • Je kunt ervoor kiezen de waarde die je hebt opgebouwd in het oude fonds achter te laten. Je belegt dan alleen de toekomstige premies in de door jou gekozen nieuwe fondsen.
 • Je belegt niet alleen de toekomstige premies in de door jou gekozen nieuwe fondsen, maar je laat ook de al opgebouwde waarde switchen naar de (nieuwe) fondsen.
 • Vraag jezelf af of je wilt beleggen in één of meerdere fondsen.
 • Kijk ook naar de kosten van het beleggings­fonds. Er zijn (nieuwe) beleggings­fondsen met lage kosten.

Zorg er altijd voor dat de beleggings­fondsen die je kiest, passen bij je beleggingsprofiel. Je financieel adviseur kan je helpen bij je keuze.


Persoonlijk advies via een adviseur

Als je switcht naar andere beleggingsfondsen, heeft dit gevolgen voor de waarde die je nog gaat opbouwen. Daarom is een goed advies belangrijk. Een persoonlijk advies geven wij je niet. Je financieel adviseur doet dit wel. Hij kent je persoonlijke situatie en kan een op maat gemaakt advies geven. Wij raden je dan ook aan om contact op te nemen met je financieel adviseur, voordat je een switchverzoek bij ons indient. Vraag van tevoren aan je financieel adviseur wat de mogelijke kosten zijn van zijn advies.

Overzicht fondsen

Bekijk goed wat het beleggingsbeleid, de kosten en de risico's zijn.