Verkeers­rechtsbijstand­verzekering

Wat dekt een verkeers­rechtsbijstand­verzekering?

Jij én je gezin zijn verzekerd van professionele, juridische hulp bij een conflict dat te maken heeft met deelname aan het verkeer. En niet alleen als automobilist, maar ook als fietser of voetganger. Ook bij conflicten over de aanschaf, vervanging of onderhoud van je auto, motor, bromfiets of boot kun je bij ons aankloppen.

Dekkingen

Dit is er allemaal verzekerd

 • Verzekerd

  Je bent verzekerd voor juridische hulp als je een conflict hebt dat te maken heeft met:

  • Verkeersdeelname.
  • De aanschaf van een voer- of vaartuig.
  • De verkoop of vervanging van een voer- of vaartuig.
  • Het onderhoud van een voer- of vaartuig.

  DAS:

  • Adviseert je over je rechtspositie en je juridische mogelijkheden.
  • Treedt voor en namens je op en staat je bij als je met iemand een conflict hebt en verdedigt je tegen de eisen van deze partij.
  • Maakt een verzoekschrift of bez­waarschrift voor je als de zaak aan een rechter moet worden voorgelegd. En DAS verdedigt die dan.
  • Schakelt namens jou een advocaat in als je die nodig hebt om je bij de rechter bij te staan.
  • Betaalt de kosten van de rechtshulpverlening tot maximaal € 25.000 of schiet ze voor.
  • Zorgt ervoor dat de partij met wie je een conflict hebt zich houdt aan de uitspraken van een rechter.
  • Geeft je 1 keer telefonisch advies als je denkt dat je een conflict krijgt waarvoor je juridische hulp nodig hebt. Het conflict moet gaan over iets dat binnen deze verzekering valt. DAS baseert het advies op de informatie die je telefonisch doorgeeft
 • Niet verzekerd

  DAS geeft je geen rechtsbijstand:

  • Als je je niet houdt aan de verplichtingen van deze verzekering. En hierdoor DAS en ons benadeelt.
  • Als je het conflict bewust hebt veroorzaakt.
  • Bij een strafzaak als:
   • De gebeurtenis een (voor­waardelijk) opzetdelict inhoudt.
   • Je bewust hebt gehandeld. Blijkt aan het einde van de strafzaak dat er niet opzettelijk of bewust is gehandeld? Dan betaalt DAS alsnog de kosten tot het maximum van € 25.000. Die kosten moeten dan wel redelijk zijn.
  • Als je een conflict krijgt:
   • Over een vordering of verplichting die je van iemand anders overnam.
   • Omdat je de plaats hebt ingenomen van iemand anders en hierdoor partij wordt in een conflict dat oorspronkelijk van die ander was.
  • Als iemand vindt dat je schade hebt veroorzaakt en je je hiertegen wilt verweren. Je krijgt dan geen advies en ook geen juridische hulp.
  • Als je een conflict hebt over belastingen.
  • Als je een conflict hebt met DAS of ons over deze rechtsbijstand­verzekering.
  • Als het conflict het gevolg is van een aardbeving, vulkanische uitbarsting of een atoomkernreactie. Het maakt daarbij niet uit hoe die reactie is ontstaan.
  • Als het conflict het gevolg is van georganiseerd geweld (ook wel molest genoemd).
  • Als je fraudeert.

  Daarnaast geeft DAS je geen rechtsbijstand:

  • Als je conflict komt doordat dat de bestuurder van je voertuig of vaartuig niet mocht rijden of varen. Bijvoorbeeld door gebruik van drank, drugs of medicijnen. Of omdat hij geen rijbewijs had. Je krijgt dan geen hulp. Je krijgt wel zelf juridische hulp als je kunt aantonen dat je hier niets van afwist. Ook vergoeden wij achteraf de kosten voor juridische hulp als de bestuurder niet wordt veroordeeld.
  • Als je conflict gaat over een pleziervaartuig met een nieuw­waarde van meer dan € 200.000 of een luchtvaartuig.
  • Als je het voer- of vaartuig niet hebt gekocht bij een officiële dealer en geen schriftelijke garantie hebt gekregen.
  • Als je wordt je verweten dat je schade hebt toegebracht aan iemand anders.

  Heb je een conflict binnen 3 maanden na het begin van deze verzekering? Dan krijgt je geen juridische hulp, tenzij:

  • Je eerder een vergelijkbare verzekering met dezelfde rechten had.
  • Je bij het afsluiten van je verzekering niet kon weten dat dit conflict zou ontstaan. DAS kan je dan wel vragen om dit aan te tonen.