Ongevallen­verzekering

Uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden, een vergoeding voor extra kosten, voor jou en je gezin.

Voordelen

Waarom onze ongevallen­verzekering?

Invaliditeit of overlijden

Je verzekert een bedrag dat je geheel of gedeeltelijk uitgekeerd krijgt bij blijvende invaliditeit of overlijden. Je regelt zelf hoe hoog dat bedrag mag zijn, want je kunt uit 2 verzekerde bedragen kiezen.

Vergoeding voor extra kosten

Krijg je door een ongeval te maken met een ziekenhuisopname of plastische chirurgie? Dan kun je, naast de uitkering, in bepaalde gevallen ook rekenen op een vergoeding daarvoor.

Geregeld voor jou en je gezin

Onze ongevallen­verzekering is er voor alle typen gezinnen: alleenstaanden, alleenstaanden met kinderen, gezinnen zonder of met kinderen. Voor ieder soort gezin geldt een andere premie.

Dekkingen

Dit is er allemaal verzekerd

Met de ongevallen­verzekering ben je verzekerd voor:

 • Een uitkering bij blijvende invaliditeit.
 • Een uitkering bij overlijden.
 • Extra kosten bij vervoer naar Nederland, als je in het buitenland overlijdt.
 • Extra kosten die je maakt als je minimaal 3 dagen wordt opgenomen in het ziekenhuis.

In bepaalde gevallen vergoeden we de ook nog kosten voor plastische chirurgie.

Verzekeringskaart

Ongevallenverzekering

De verzekeringskaart helpt je de verzekeringen van Reaal te vergelijken met andere aanbieders.

Aanvullende dekkingen

Wat kun je nog meer verzekeren?

 • Passagiers Auto

  Passagiers Auto

  Je gezinsleden zijn met onze ongevallen­verzekering verzekerd voor een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit. Ook als ze bij je in de auto stappen. Carpool je regelmatig met een collega? Of breng je wekelijks je buurvrouw naar een afspraak? Dan zijn zij niet verzekerd op je ongevallen­verzekering. Maar met de aanvullende verzekering Passagiers Auto zijn zij dat wel. Krijg je een ongeval met je auto en overlijdt een passagier daardoor of raakt hij blijvend invalide? Dan heeft hij of hebben zijn erfgenamen recht op een uitkering.

  Je kiest zelf welk bedrag je wilt verzekeren:

  Bij overlijden Bij blijvende invaliditeit
  € 5.000 of € 10.000 € 10.000 of € 30.000
 • Bijrijders Motor

  Bijrijders Motor

  Je gezinsleden zijn met onze ongevallen­verzekering verzekerd voor een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit. Ook als ze bij je achter op de motor stappen. Neem je vaak iemand mee voor een mooite rit? Dan is die persoon niet verzekerd met de ongevallen­verzekering. Maar met de aanvullende verzekering Bijrijders Motor wel. Krijg je een ongeval met je motor en overlijdt je bijrijder daardoor of raakt hij blijvend invalide? Dan heeft hij of hebben zijn erfgenamen recht op een uitkering.

  Bij overlijden Bij blijvende invaliditeit
  € 5.000 of € 10.000 € 10.000 of € 30.000

Tips

Handig om te weten

 • Wat moet je doen na een ongeval?

  Sluit je onze ongevallen­verzekering af? Dan heb je een aantal verplichtingen na een ongeval. Het is goed die te weten. Dan weet je wat er op je af kan komen. Na een ongeval ben je verplicht om:

  • Het ongeval direct bij ons te melden. Is er sprake van blijvende invaliditeit door het ongeval? Dan moet dit binnen 90 dagen na het ongeval aan ons worden doorgegeven. Is er sprake van overlijden door het ongeval? Dan verwachten wij dat dit uiterlijk 48 uur voor de begrafenis of crematie aan ons wordt doorgegeven.
  • Je zo snel mogelijk door een arts te laten behandelen en er alles aan te doen om je herstel te bevorderen. Dat betekent bijvoorbeeld dat je de adviezen opvolgt van de arts die je behandelt.
  • Ons alle informatie te geven over het ongeval. Alleen dan kunnen wij bepalen of je een uitkering kunt krijgen en hoe hoog die moet zijn.
  • Medewerking te verlenen. Bijvoorbeeld aan een onderzoek door een arts die wij hebben aangewezen. Wij betalen dan de kosten hiervan.
  • Ons direct te laten weten als je deels of helemaal bent hersteld.

  Als je komt te overlijden zijn je erfgenamen verplicht toestemming te geven of mee te werken aan alle maatregelen die wij nodig vinden om de doodsoorzaak vast te stellen. Bijvoorbeeld een extra onderzoek op het lichaam.

 • Looptijd van je verzekering

  Onze ongevallen­verzekering is onderdeel van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Heb je meer schade­verzekeringen die horen bij dit pakket? Dan hebben deze allemaal dezelfde verlengingsdatum. De ongevallen­verzekering loopt vanaf het moment van afsluiten (de ingangsdatum) tot de verlengingsdatum van het pakket. Dit is maximaal 1 jaar.

  We verlengen de verzekering daarna telkens automatisch op de verlengingsdatum van het pakket voor weer 1 jaar. Na deze verlenging kun je de verzekering op elk moment opzeggen met een opzeg­termijn van 1 maand.

 • Pakketkorting Goed Geregeld Pakket

  De ongevallen­verzekering maakt deel uit van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Sluit je 2 of meer verschillende verzekeringen uit dat pakket? Dan krijg je korting op je premie:

  Aantal verzekeringen uit pakket Korting

  2 verzekeringen 

  2%
  3 verzekeringen 5%
  4 verzekeringen 8%
  5 verzekeringen 10%
  8 verzekeringen of meer 12%
 • Voor­waarden en brochures