Wat dekt een inboedelverzekering?

Met onze inboedel­verzekering verzeker je al je losse bezittingen die in je woning en de bijbehorende schuur of garage staan tegen beschadiging en diefstal door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis. We vergoeden je schade tot maximaal € 130.000. Want de meeste inboedels zijn niet meer waard dan dat.

Dekkingen inboedel­verzekering

Dit is er allemaal verzekerd

 • Verzekerd

  Wij verzekeren met de inboedel­verzekering:

  • Alle bezittingen die los in je woning en de bijbehorende garage of schuur staan. Deze bezittingen zijn voor particulier gebruik.
  • Schade aan je tuin of de beplanting. Wij betalen volgens de dekking inboedel­verzekering dan de kosten van herstel als de schade is veroorzaakt door:
   • Aanrijding
   • Aanvaring
   • Blikseminslag
   • Brand(blussen)
   • Luchtverkeer
   • Ontploffing
  • Antennes of zonweringen die aan je woning zijn bevestigd, maar ook terreinafscheidingen, tuinhuisjes, zonnepanelen en hobbykassen zijn verzekerd voor de gebeurtenissen die hiervoor genoemd worden. En met de dekking inboedel­verzekering ben je ook verzekerd voor schade door wind en storm.
   Het huurdersbelangHuurdersbelangWoon je al lang in je huurwoning dan heb je vast wel wat aanpassingen gedaan, die je niet zo maar uit je woning kan verwijderen. Denk bijvoorbeeld aan een keuken of badkamer, een houten of tegelvloer of een schutting. Deze zaken zijn jouw eigendom en onderdeel van de woning en worden 'huurdersbelang' genoemd.
  • Het huurdersbelang. Dit zijn alle vaste verbeteringen van je huurwoning die je zelf hebt betaald of van de vorige huurder tegen betaling hebt overgenomen. Zoals een keuken of een plavuizen vloer.
  • Schade aan een apparaat of installatie waarvan een leverancier van water, gas of elektriciteit de eigenaar is valt ook onder de dekking inboedel­verzekering. Wij betalen dan de schade als je verplicht bent om deze voor eigen rekening te nemen. Bijvoorbeeld schade aan de gasmeter in je meterkast.
  • Als je gekozen hebt voor de aanvullende glas­verzekering bij je inboedel­verzekering zijn kapotte ruiten in je woning en de kosten van een nood­voorziening ook verzekerd.

  Voor deze bezittingen geeft de dekking inboedel­verzekering een maximale schadevergoeding.

  • Schade aan bezittingen van iemand anders die in je huis liggen tot € 1.250. Maar alleen als deze bezittingen niet ergens anders zijn verzekerd.
  • Schade aan roerende gehuurde zaken in de woning die tot de inboedel behoren tot € 7.500. Wij betalen de schade als je verplicht bent deze voor eigen rekening te nemen. Zoals schade aan bibliotheekboeken.
  • Schade aan computer- en audiovisuele apparatuur tot € 10.000.
  • Schade aan kunst, antiek, schilderijen tot € 15.000.
  • Schade aan verzamelingen tot 10.000.
  • Schade aan muziekinstrumenten tot € 2.500.
  • Schade aan sieraden tot € 2.500. Zijn je sieraden meer waard? Dan kun je bij de inboedel­verzekering aanvullend een Sieraden­verzekering wereldwijd afsluiten.
  • Vaartuigen, caravans, kampeerwagens, aanhangwagens en accessoires daarvan zijn met de dekking inboedel­verzekering verzekerd tot maximaal € 1.250.
   Snor- en bromfietsen en zitgrasmaaiers zijn verzekerd. Van andere motorvoertuigen zijn met de dekking inboedel­verzekering alleen losse onderdelen en accessoires verzekerd tot maximaal € 1.250.
  • Schade aan je huisdier is verzekerd op de inboedel­verzekering, tot maximaal € 2.500.
  • Geld en papier dat een waarde in geld heeft is verzekerd tot maximaal € 250. Voorbeelden: waardebonnen, chipknippen, waardepassen en waardecheques.

  In bepaalde gevallen zijn je bezittingen ook buiten je woning en buiten Nederland verzekerd. Meer hierover lees je in onze voor­waarden.

  Door schade krijg je te maken met directe kosten, maar soms ook met extra kosten. Als wij betalen voor de schade, dan betalen we met de inboedel­verzekering ook voor:

  • Kosten die je hebt gemaakt om een directe dreiging van schade te voorkomen of schade te beperken.
  • Kosten van het inschakelen van een extra expert. Kies je zelf een expert? Dan betalen wij maximaal de hoogte van de kosten van de expert die wij zelf ingeschakeld hebben.
  • Kosten die door of namens de Stichting Salvage zijn gemaakt. Deze stichting biedt eerste ondersteuning na brand. Ze bieden persoonlijke hulp en beperken de schade zo veel mogelijk.
  • Kosten die je moet maken voor het afbreken, opruimen en afvoeren van beschadigde bezittingen.
  • Kosten voor het vervoeren en opslaan van je bezittingen na schade.
  • Kosten die je maakt omdat je door de schade tijdelijk ergens anders moet wonen. Wij vergoeden de extra kosten tijdens de periode van herstel of herbouw van de woning. Dit doen wij maximaal 52 weken, we betalen maximaal € 7.500.
   Nieuwe sloten als je huissleutels zijn gestolen. Het maximum is € 750
  • Het vervangen van autosloten aIs je auto bij ons is verzekerd en je autosleutels uit de woning zijn gestolen. Dan vergoeden wij maximaal € 250.
 • Niet verzekerd

  Dit is niet verzekerd met de inboedel­verzekering:

  Wij vergoeden geen schade die is ontstaan door:

  • Normaal huishoudelijk gebruik. Bijvoorbeeld krassen, deuken en slijtage.
  • Opzet, roekeloosheid of grove schuld.
  • Bewerking, reiniging, onderhoud en reparatie van je bezittingen.
  • Onvoldoende of slecht onderhoud van je bezittingen.
  • Verlies of vermissing.
  • Rook en roet van en vanuit open haarden.
  • Ongedierte, schimmels of zwammen.
  • Je huisdieren. Schade veroorzaakt door je huisdieren aan het huurdersbelang is wel verzekerd.
  • Het (gedeeltelijk) verzakken of instorten van je woning of door fouten in de constructie van je woning.
  • Fouten in de constructie van je woning, montagefouten of installatiefouten.
  • Het in beslag nemen, vernielen of beschadigen in opdracht van een overheidsinstantie.
  • Herstelwerkzaamheden aan of verbouwing van het gebouw waarin je bezittingen staan.
  • Diefstal als er sprake is van kamerverhuur en er geen zichtbare sporen van braak zijn aan de ruimte waarin de inboedel zich bevindt.
  • Diefstal als je woning gekraakt is.
  • Een atoomkernreactie. Het maakt daarbij niet uit hoe die reactie is ontstaan.
  • Een aardbeving of een vulkanische uitbarsting.
  • Georganiseerd geweld (ook wel molest genoemd).
  • Fraude.

  Wij betalen met de inboedel­verzekering ook niet voor schade aan:

  • Elektrische apparatuur, veroorzaakt door doorbranden.
  • Onbewerkte edele metalen en ongezette edelstenen.

  Wij betalen met de inboedel­verzekering ook niet voor schade door het weer als de schade is ontstaan door de volgende oorzaken:

  • Grondwater dat je woning binnenkomt.
  • Een overstroming doordat een dijk, kade, sluis of andere waterkering doorbreekt of overstroomt.
  • Neerslag of water dat is binnengekomen via openstaande deuren of ramen.
  • Vocht dat door de muren komt.
  • De invloed van het weer over langere tijd. Bijvoorbeeld verkleuring van een houten vloer door zonlicht.
  • Wind en storm waarbij de windsnelheid minder was dan windkracht 7.

  Ontstaat er door een eigen gebrek schade aan je bezittingen? Dan wordt die schade met de inboedel­verzekering vergoed. De kosten voor het herstellen van een eigen gebrek zelf betalen wij niet.

  Is er sprake van illegale activiteiten in je woning? Of in de bijbehorende garage of schuur? Dan betalen wij niet voor schade door:

  • Brand.
  • Inbraak/diefstal.
  • Vandalisme.
  • Water.

Schaderegeling inboedel­verzekering

Dit doen we als je schade hebt

 • Schade beoordelen

  We kunnen samen met jou de schade bepalen. Maar soms vragen we een expert om de schade te beoordelen. Je mag altijd je eigen expert inschakelen als je het niet eens bent met het oordeel van onze expert.

 • Schadevergoeding bepalen

  Heb je schade? Dan wil je weten hoeveel wij vergoeden. De schadevergoeding kunnen we baseren op de:

  • Herstelkosten: Dat zijn de kosten voor het repareren van je beschadigde spullen.
  • Nieuw­waarde: Dat is het bedrag dat je betaalt als je een bezitting (van hetzelfde soort, type en kwaliteit) opnieuw moet kopen.
  • Dag­waarde: Dat is de waarde die je beschadigde bezittingen hebben op de dag van de schade. Ze zijn minder waard geworden door slijtage of ouderdom.
  • Markt­waarde: Dat is de waarde van je bezittingen als je ze op dat moment zou verkopen.

  Is de schade aan je bezittingen te herstellen? Dan betalen wij de herstelkosten. Maar je ontvangt nooit meer dan het verschil tussen de nieuw­waarde van je bezittingen vóór de schade en de waarde ervan ná de schade.

  Is de schade aan je bezittingen niet te herstellen? En zijn je bezittingen meer waard dan 40% van de nieuw­waarde? Dan betalen wij de nieuw­waarde. Het bedrag dat je beschadigde bezittingen nog waard zijn, trekken wij hiervan af.

  Zijn je bezittingen minder waard dan 40% van de nieuw­waarde? Dan krijg je een schadevergoeding op basis van de dag­waarde.
  Je ontvangt de dag­waarde voor:

  • Bezittingen die je niet meer gebruikt.
  • Bezittingen die je anders gebruikt dan waarvoor ze zijn bedoeld.
  • Schade aan antennes en zonwering.
  • Schade aan een snorfiets of bromfiets.
  • Schade aan gehuurde spullen die in je woning aanwezig zijn en die je niet gebruikt voor je werk.
  • Schade aan vaartuigen, caravans, kampeerwagens, aanhangwagens en accessoires.

  Je ontvangt de markt­waarde bij:

  • Schade aan antieke of zeldzame bezittingen.
  • Schade aan een postzegelverzameling. Je krijgt maximaal 50% van de waarde zoals vermeld in de catalogi van de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren en van Yvert en Tellier. Wij betalen nooit meer dan € 10.000 per gebeurtenis.
 • Schade herstellen of bedrag uitkeren

  Wij kunnen je schade vergoeden door het direct te laten herstellen. Maar het is ook mogelijk om de schade zelf te (laten) herstellen. Dan betalen we een schadevergoeding.

De inboedel­verzekering van Reaal

 • Allrisk inboedelverzekering

 • Je spullen verzekerd tegen beschadiging of diefstal

 • Al vanaf € 7,50 per maand