Wat dekt een inboedel­verzekering?

Welke bezittingen zijn verzekerd en welke maximum bedragen gelden er?

Met inboedel bedoelen wij bezittingen die onderdeel uitmaken van je huishouden, zoals meubels, elektrische apparaten, sieraden in huis en kleding. Je inboedel is standaard verzekerd voor een maximumbedrag van € 125.000 per gebeurtenis. Voor een aantal bezittingen gelden speciale regels per gebeurtenis. Lees meer in artikel 2 van de voorwaarden.

Verzekeringskaart

De verzekeringskaart helpt je de Inboedel­verzekering van Reaal te vergelijken met andere aanbieders.

Verzekeringen Inboedel­verzekering

Dit is er allemaal verzekerd

 • Verzekerd

  Wij verzekeren met de inboedel­verzekering:

  • Vaar- en voertuigen
   • Boten, caravans, kampeerwagens, aanhangwagens en accessoires zijn verzekerd tot € 1.250.
   • Snor- en bromfietsen en zitgrasmaaiers zijn verzekerd tot € 1.250.
   • Van andere motorvoertuigen zijn alleen losse onderdelen en accessoires verzekerd tot € 1.250. Het motorvoertuig zelf is niet verzekerd.
   • Modelvoer- en vaartuigen, waaronder drones zijn verzekerd tot € 2.500.
  • Sieraden zijn in huis verzekerd tot € 2.500.Computer- en audiovisuele apparatuur is verzekerd tot € 10.000.
  • Foto- en filmapparatuur en optische instrumenten zijn verzekerd tot € 10.000.
  • Kunst, antiek en verzamelingen zijn verzekerd tot € 15.000.
  • Muziekinstrumenten zijn verzekerd tot € 15.000.
  • Contant geld en papier met een waarde in geld (zoals waardebonnen, waardepassen en waardecheques) zijn verzekerd tot € 600. Misbruik of fraude met een pincode is niet verzekerd.
  • Bezittingen van anderen zijn tot € 2.500 verzekerd. Maar alleen als deze bezittingen niet al ergens anders verzekerd zijn. Geld, betaalpassen en papier met een waarde in geld van anderen is niet verzekerd.
  • Apparaten of installaties waarvan een leverancier van water, gas of elektriciteit de eigenaar is, zijn verzekerd tot € 2.500. Wij betalen dan de schade als je verplicht bent om deze voor eigen rekening te nemen. Bijvoorbeeld schade aan de gasmeter in de meterkast.
  • Schade aan gehuurde zaken? En zouden deze zaken ook tot de particuliere huishouding en de inboedel behoren als ze jouw eigendom waren? Dan betalen wij de schade als je verplicht bent deze voor eigen rekening te nemen. Wij betalen maximaal € 12.500. Bijvoorbeeld schade aan medische hulpmiddelen of aan een schuurapparaat dat je bij de bouwmarkt hebt gehuurd.
  • Verwondingen of overlijden van huisdieren is verzekerd tot € 2.500. Medische kosten voor huisdieren als gevolg van een afwijking of ziekte zijn niet verzekerd.
  • Eigenaarsbelang
   • Met eigenaarsbelang bedoelen wij alle vaste verbeteringen van het koopappartement die niet verzekerd zijn via de vereniging van eigenaars (VvE). Bijvoorbeeld een keuken, een badkamer of een plavuizen vloer, maar ook schilderwerk, zonnepanelen of een aangepast plafond. Eigenaarsbelang is verzekerd tot maximaal € 5.000. Schade die op grond van een koopakte of reglement van de VvE voor rekening van de VvE komt, vergoeden wij niet.
  • Huurdersbelang
   • Het huurdersbelang is meeverzekerd. Met huurdersbelang bedoelen wij alle vaste verbeteringen van de huurwoning die je zelf hebt betaald of van de vorige huurder tegen betaling hebt overgenomen. Bijvoorbeeld een keuken, een badkamer of een plavuizen vloer, maar ook schilderwerk, zonnepanelen of een aangepast plafond. Schade die op grond van een huur­overeenkomst voor rekening van de verhuurder komt, vergoeden wij niet.

  Voor 'computer- en audiovisuele apparatuur', 'film- en fotoapparatuur en optische instrumenten', 'kunst, antiek en verzamelingen' en 'muziekinstrumenten' kun je de standaard verzekerde bedragen verhogen:

  • Voor computer- en audiovisuele apparatuur kun je het verzekerde bedrag verhogen tot maximaal € 15.000.
  • Voor film- en fotoapparatuur en optische instrumenten kun je het verzekerde bedrag verhogen tot maximaal € 15.000.
  • Voor kunst, antiek en verzamelingen kun je het verzekerde bedrag verhogen tot maximaal € 20.000.
  • Voor muziekinstrumenten kun je het verzekerde bedrag verhogen tot maximaal € 20.000.
  • Zijn je sieraden meer waard dan € 2.500 of wil je ook het verlies van sieraden wereldwijd verzekeren? Dan is de Sieraden­verzekering Wereldwijd een prima aanvulling.
 • Niet verzekerd

  Wat is er niet verzekerd?

  Wij betalen niet en/of verlenen onder meer geen hulp bij schade die is ontstaan:

  • Door jouw opzet of roekeloosheid.
  • Door georganiseerd geweld (molest).
  • Als de schade het gevolg is van het beoefenen van werkzaamheden. Deze uitsluiting geldt niet voor schade aan de zakelijke inboedel als je aanvullend de Zakelijke Inboedelverzekering hebt afgesloten.
  • Als de schade het gevolg is van het (mede)plegen van een misdrijf door een verzekerde. Of een poging hiertoe.

  Je ontvangt ook geen vergoeding als er sprake is van schade:

  • Door normaal gebruik van de inboedel. Bijvoorbeeld vlekken, barsten, krassen, deuken en schrammen.
  • Door onvoldoende of slecht onderhoud van de inboedel.
  • Door verlies, verduistering of vermissing van de inboedel.
  • Aan de inboedel door verontreiniging van bodem, lucht of water. Daarbij maakt het niet uit hoe die verontreiniging is ontstaan.
  • Door langzaam inwerkende (weers)invloeden.
  • Door slijtage, verrotting en corrosie.
  • Door ongedierte, plantengroei, schimmels of zwammen.
  • Door huisdieren van jezelf of door huisdieren van anderen die zich met jouw toestemming in de woning bevinden.
  • Door het (gedeeltelijk) verzakken of instorten van de woning.
  • Door fouten in de constructie van de woning, montagefouten of installatiefouten.
  • Als de woning gekraakt is.
  • Tijdens (gedeeltelijke) verhuur van de woning.

  Wij betalen onder meer niet voor schade aan:

  • Glas bestemd voor lichtdoorlating. Dit geldt niet als je de aanvullende verzekering Glasverzekering hebt afgesloten.

  Wij betalen niet voor schade door het weer als deze is ontstaan door:

  • Grondwater dat de woning binnenkomt.
  • Neerslag of water dat is binnengekomen via openstaande deuren of ramen. Dit geldt ook voor ramen van kelders.
  • Vocht dat door de muren komt. Bijvoorbeeld: de tegels in de keuken laten los door vochtdoorlating van de buitenmuur.
  • De invloed van het weer over langere tijd. Bijvoorbeeld: verkleuring van een vloerkleed door zonlicht.
  • Wind en storm waarbij de windsnelheid minder was dan windkracht 7 op de schaal van Beaufort.
  • Een overstroming.

  Is er sprake van illegale activiteiten in de woning? Of in de bijbehorende garage, schuur of een ander bijgebouw? Dan betalen wij niet voor schade door:

  • Brand(blussen)
  • Inbraak/diefstal
  • Vandalisme
  • Water

  Het maakt daarbij niet uit of je op de hoogte was van de illegale activiteiten.

  Dit is geen volledige beschrijving van wat niet verzekerd is met onze Inboedelverzekering Wil je precies weten waarvoor je inboedel niet verzekerd is? Lees dan artikel 4 van de voorwaarden van onze Inboedelverzekering.