Volledig Casco

Met de Volledig Casco (ook wel all risk auto­verzekering) ben je verzekerd voor alle schades aan je auto die Beperkt Casco vergoedt, maar ook voor schades die ontstaan door elke andere plotselinge en onvoorziene gebeurtenis. Bijvoorbeeld als je per ongeluk met je auto tegen een boom botst of als de gebeurtenis wordt veroorzaakt door een gebrek aan je auto.

Dekkingen

Dit is er allemaal verzekerd

 • Verzekerd

  Wij verzekeren:

  • Schade aan de auto tot maximaal de catalogus­waarde.
  • Accessoires aan de auto tot € 1000.
  • Schade aan je brandblusapparaat, gevarendriehoek, kinderstoeltje(s), pechlamp, sleepkabel en verbanddoos standaard.

  We vergoeden schade door:

  • Storm (windsnelheden van 14 meter per seconde of meer).
  • Natuurrampen (zoals lawine, overstroming en vallend gesteente).
  • Brand, explosie, kortsluiting en blikseminslag.
  • Een aanrijding met vogels en loslopende dieren. De schade moet dan direct ontstaan zijn door de aanrijding met het dier.
  • Hagel.
  • Diefstal, inbraak, verduistering, joyriding, oplichting of een poging hiertoe.
  • Luchtvaartuigen.
  • Relletjes.
  • Vervoer van de auto per boot, trein of vliegtuig.
  • Breuk of beschadiging van een ruit en schade aan de auto door de scherven.
  • Elke andere van buitenkomende plotselinge en onvoorziene gebeurtenis.
 • Niet verzekerd

  Dit is niet verzekerd:

  • Rijden op een circuit.
  • Het oefenen voor of deelnemen aan wedstrijden, behendigheidsritten of snelheidsproeven.
  • Schade als je de auto verhuurt, als lesauto of taxi gebruikt of als er sprake is van leasing.
  • Als de de bestuurder geen (geldig) rijbewijs heeft of de rijbevoegdheid is ontzegd.
  • Opzet of roekeloosheid.
  • Georganiseerd geweld.
  • Atoomkernreacties, aardbevingen en vulkanische uitbarstingen.
  • Schade door een chemisch, biologisch, biochemisch of elektromagnetisch wapen.

  En we vergoeden ook geen schade aan je auto als:

  • De bestuurder tijdens het ongeval onder invloed was van drugs of medicijnen.
  • De bestuurder meer alcohol heeft gedronken dan volgens de wet is toegestaan om een auto te besturen.
  • De bestuurder weigert mee te werken aan een adem- of urinetest of bloedproef.
  • Het kenteken niet op je naam of die van je partner staat.
  • Er fraude is gepleegd.

  Je bent ook niet verzekerd voor:

  • Schade door slijtage.
  • Schade die ontstaat doordat je auto minder waard is na schade.
  • Schade die ontstaat doordat je de auto tijdelijk niet kon gebruiken.
  • Schade door bevriezing of andere langzaam inwerkende weersinvloeden.
  • Schade door (poging tot) diefstal, inbraak en joyriding als:
   • je auto niet aan de verplichte alarmeisen voldeed.
   • je auto niet goed afgesloten was.
   • de autosleutels in de auto lagen.

Eigen risico

Hoeveel betaal je zelf?

Bij onze all risk auto­verzekering heb je zelf invloed op de hoogte van je eigen risico. Je hebt standaard een eigen risico van € 150 per gebeurtenis. Maar je hebt geen eigen risico als je je auto laat herstellen door een bij SchadegarantSchadegarantSchadegarant is een stichting zonder winstoogmerk. Bij Schadegarant zijn alle partijen aangesloten die autoschades voor verzekerden vakkundig en vlot willen laten herstellen. Dit zijn partijen als auto­verzekeringsmaatschappijen, auto(schadeherstel)bedrijven en financieel adviseurs. aangesloten herstelbedrijf met een A of B-classificatie.

Ook in andere situaties heb je soms geen eigen risico, of juist een hoger eigen risico.

Schade­regeling

Dit doen we als je schade hebt

Heb je schade aan je auto en is deze verzekerd? Dan is de waarde van je auto belangrijk. Die waarde gebruiken we om de hoogte van je schadevergoeding te bepalen. Heb je een nieuwe auto? Bekijk dan de Nieuw­waarde­regeling. Voor een tweedehands auto geldt de occasion­waarde­regeling.

 • Nieuwwaarderegeling

  Nieuw­waarde­regeling

  Heb je een nieuwe auto en heb je in de eerste 3 jaar schade? Dan geldt de nieuw­waarde­regeling. We vergoeden je schade dan op basis van de nieuw­waarde van je auto. De nieuw­waarde is de door de fabrikant vastgestelde catalogus­waarde op de dag dat je schade krijgt. Heb je schade in het eerste jaar? Dan blijft die nieuw­waarde van je auto hetzelfde. Bij schade in het tweede of derde jaar daalt die waarde iedere maand een beetje. Welk percentage we voor deze daling gebruiken, is afhankelijk van de nieuw­waarde van je auto.

  Heb je schade aan je auto na deze 3 jaar? Dan betalen we de schade op basis van de dag­waarde van je auto.

  Wil je precies weten hoe onze nieuw­waarde­regeling werkt? Lees dan artikel 3.2.1 van de voor­waarden Beperkt en Volledig Casco.

 • Occasionwaarderegeling

  Occasion­waarde­regeling

  Heb je een tweedehands auto en heb je in de eerste 3 jaar na aankoop schade? Dan geldt de occasion­waarde­regeling. We vergoeden je schade dan op basis van de occasion­waarde van je auto. Die occasion­waarde is de waarde op de dag voor de schade, gebaseerd op de aankoopprijs. Extra kosten van bijvoorbeeld rijklaar maken en kenteken op naam zetten horen daar niet bij. Heb je schade in het eerste jaar? Dan blijft de occasion­waarde van je auto hetzelfde. Heb je schade in het tweede of derde jaar? Dan daalt die waarde na het eerste jaar iedere maand met 1,5%.

  We betalen de schade op basis van de dag­waarde van je auto als:

  • Je schade aan je tweedehands auto hebt na deze 3 jaar.
  • De oorspronkelijke catalogus­waarde van je tweedehands auto inclusief extra voorzieningen en accessoires meer is dan € 80.000.
  • De tweedehands auto een leaseauto, lesauto of een geïmporteerde auto is.

  Wil je precies weten hoe onze occasion­waarde­regeling werkt? Lees dan artikel 3.2.3 van de voor­waarden Beperkt en Volledig Casco.

Vergoedingen

We betalen deze kosten

Reparatiekosten

Dan moet je auto nog wel te repareren zijn. Je krijgt maximaal het verschil in waarde van je auto direct voor en direct na de schade.

Vergoeding bij total loss (totaal verlies)

Als je auto total loss is, dan ontvang je van ons een schadevergoeding die gelijk is aan de waarde die je auto had vlak vóór de schade. Zijn de resten van je auto of sommige losse onderdelen nog wat waard? Dan trekken we die waarde af van dat bedrag.

Vergoeding bij diefstal of verduistering

Is je auto gestolen of verduisterd? En wordt je auto niet teruggevonden binnen 30 dagen nadat je aangifte bij de politie hebt gedaan? Dan vergoeden wij de schade op basis van total loss.

Geen daling van je nieuw­waarde

Verlengde nieuw­waarde­regeling

Heb je een nieuwe auto en heb je in de eerste 3 jaar schade? Dan vergoeden we je schade op basis van de nieuw­waarde van je auto. Heb je schade in het 1e jaar? Dan blijft die nieuw­waarde van je auto hetzelfde. Bij schade in het tweede of derde jaar daalt die waarde iedere maand een beetje. Het dalen van de nieuw­waarde stel je uit met de Verlengde nieuw­waarde­regeling. De nieuw­waarde daalt dan pas na 3 jaar. De Verlengde nieuw­waarde­regeling kun je alleen afsluiten in combinatie met Volledig Casco.