Jouw winstoverzicht

Winstdeling

Wat is winst?

Veel manieren van winstdeling zijn ontstaan in de jaren '70 van de vorige eeuw. Verzekeringsmaatschappijen wilden klanten laten delen in de rente die ze kregen op hun beleggingen.

Bij het afsluiten van je verzekering is de premie berekend met een bepaalde rente, bijvoorbeeld 3 of 4%. Als wij de premie of koopsom met een lagere rente hadden berekend, dan was de premie of koopsom hoger geweest. Met de lagere premie heb je al rente ontvangen. Deze rente is gegarandeerd. Je hebt hier altijd recht op, ook als wij geen winst maken. Als in een jaar de renteopbrengst nog hoger is, dan kun je meedelen in de winst.

Historie

Het is mogelijk dat je je verzekering bij een andere verzekeringsmaatschappij dan Reaal hebt afgesloten. Wij zijn een verzekeringsmaatschappij die is ontstaan uit fusies met andere verzekeraars. Bij het bepalen van de hoogte van eventuele winst, hebben we dan ook te maken met veel verschillende afspraken en voorwaarden uit het verleden. Ook de afspraken die gemaakt zijn bij de fusies moeten nagekomen worden. Dit maakt winstdeling tegenwoordig erg ingewikkeld.

Hoogte winst op dit moment

Winst ontstaat als de renteopbrengst die de verzekeringsmaatschappij ontvangt, hoger is dan de rente die de verzekeringsmaatschappij nodig heeft, omdat deze al in de premie of koopsom is verwerkt. In de periode dat veel winstdelende verzekeringen werden gesloten was de renteopbrengst veel hoger dan de renteopbrengst nu is. De verwachting was dat de renteopbrengst in de toekomst ook hoog zou zijn. Op dit moment is de renteopbrengst echter heel laag. Lager zelfs dan de benodigde rente van 3 of 4%. De meeste verzekeringen krijgen er op dit moment dan ook geen winst meer bij.

Voorbeeldberekeningen worden niet gehaald

Bij het afsluiten van een verzekering zijn vaak voorbeeldberekeningen gemaakt van het verzekerde bedrag verhoogd met winstbedragen op de einddatum. Is dit voor jouw verzekering ook gebeurd? Weet dat deze voorbeeldberekeningen niet worden gehaald. Kun je daardoor op de einddatum niet je volledige hypotheek aflossen of dreigt er een tekort aan financiële middelen voor je oude dag? Vraag aan je financieel adviseur om advies.

Overrentewinstdeling

Een manier die bedacht is om winst te verdelen is overrentewinstdeling. Bij overrentewinstdeling gaan wij uit van de rente die in je voor­waarden staat. Een instantie buiten Reaal, bijvoorbeeld het Verbond van Verzekeraars, stelt het percentage van deze rente vast. In de voor­waarden staat wat we met het rente­percentage doen om de winstdeling voor je verzekering te berekenen. Levert de instantie geen percentages meer voor de rente van je verzekering? Dan gebruiken wij een andere rente die hiermee het beste te vergelijken is.

Hoe berekenen we het winst­bedrag?

Met de spaarpremie die je betaalt of betaald hebt, bouw je een waarde op in je verzekering. Nadat is vastgesteld welk percentage aan winst is gemaakt, wordt dit percentage met deze waarde vermenigvuldigd . Dit doen we elk jaar. Met dit bedrag berekenen wij je winst.

Winst als premie voor uitkering bij overlijden

Keert je verzekering uit als de verzekerde overlijdt? Dan kan het zijn dat voor een deel van deze uitkering de premie die daarvoor nodig is niet d.m.v. de normale premie betaald wordt. De premie voor dit stukje verzekering wordt betaald uit de winst van de rest van je verzekering. De premie voor de uitkering bij overlijden wordt vermeld in je winstbrief. Of deze situatie op jouw verzekering van toepassing is zie je ook terug op je polis of in de voor­waarden.

Wat doen wij met je winst?

Met de winst wordt het bedrag op je winstspaar­rekening verhoogd. Wij keren de winst niet apart uit. Je winstspaar­rekening gedraagt zich net zo als een spaar­rekening. De winst wordt er als bedrag opgezet en na een jaar wordt dit bedrag verhoogd met rente. In een volgend jaar kan er telkens een bedrag aan winst worden toegevoegd. Ieder jaar wordt over het totale bedrag op de winstspaar­rekening rente vergoed. Het bedrag op de winstspaar­rekening wordt op de einddatum van de verzekering uitgekeerd. Als je zelf de verzekering stopt (afkoopt) wordt 90% van het bedrag dat dan op de winstspaar­rekening staat uitgekeerd.

Help me nu

Help me nu

 • Veelgestelde vragen

 • Social media

  Stel ons je vraag en je ontvangt tijdens openingstijden binnen 1 uur een reactie.

  We zijn op maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 8.00 en 21.00 uur. Op zaterdag kun je ons bereiken tussen 10.00 en 16.00 uur.

 • Zelf regelen

  Verandert er iets in jouw persoonlijke situatie of wil je je verzekering wijzigen?

 • Chat

  Direct antwoord op je vraag? Start de chat. Wij zitten voor je klaar!

  Chat met ons

  Sorry, op dit moment zijn er geen medewerkers beschikbaar.

  Direct antwoord op je vraag? Start de chat. Wij zitten voor je klaar!

  Chat met ons

  Sorry, op dit moment zijn er geen medewerkers beschikbaar.

  Waar gaat je vraag over?

  We zijn op maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 8.00 en 21.00 uur. Op zaterdag kun je ons bereiken tussen 10.00 en 16.00 uur.

 • Bellen

  We zijn op maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 8.00 en 21.00 uur. Op zaterdag kun je ons bereiken tussen 10.00 en 16.00 uur.

  072 - 519 40 00

 • Adviseur

  Je kan veel zelf doen, maar in sommige situaties is hulp van een onafhankelijk adviseur een goede keus.