Wie ontvangt de uitkering van je verzekering?

Begunstiging

Met een begunstiging bepaal je als verzekeringnemer wie het geld­bedrag ontvangt als de verzekering tot uitkering komt. Deze persoon of personen noemen we de begunstigde(n). Op je polis staat wie dat nu is/zijn. Hieronder lees je meer over de soorten begunstiging, op welke manieren je een begunstiging kunt aangeven en hoe je dit kunt aanpassen.

Standaardbegunstiging

Als je zelf geen begunstigden hebt opgegeven, keren wij het geld­bedrag van je levens­verzekering uit volgens de standaardbegunstiging, in een bepaalde rangorde. Deze rangorde is als volgt:

 1. verzekeringnemer(s)
 2. echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner van de verzekeringnemer
 3. kinderen van de verzekeringnemer
 4. erfgenamen van de verzekeringnemer

Rangorde

Het benoemen van begunstigden gaat via een volgorde. Dit noemen we rangorde. Hiermee geef je aan welke begunstigde als eerste voor de uitkering in aanmerking komt. Als blijkt dat op het moment van uitkering de eerstgenoemde begunstigde niet meer leeft of de rol niet langer wordt vervuld, gaat de uitkering naar de als tweede genoemde begunstigde. Enzovoort.

Voorbeeld rangorde

Als je de rangorde van de begunstiging wijzigt, dan betekent dat dat je de volgorde van de begunstigden wijzigt.
Stel de begunstiging luidt:

 • Echtgenoot/echtgenote van de verzekeringnemer
 • Kinderen van de verzekeringnemer
 • Erfgenamen van de verzekeringnemer

Maar je wilt dat de uitkering bij overlijden van de verzekerde direct naar de kinderen gaat in plaats van naar de echtgenoot/echtgenote. Dan wijzig je de begunstiging zodat de kinderen als nummer 1 in de rangorde staan vermeld.

Begunstiging: rol en persoon

De begunstiging kun je aangeven op twee manieren.

 • 1. Rol

  Je kunt de begunstigde noemen met de rol die de persoon vervult, bijvoorbeeld echtgenoot of kinderen.

  Voorbeeld rol
  Je kunt iemand aanwijzen als begunstigde in de rol die die persoon vervult zoals "echtgenoot van de verzekeringnemer" of "kinderen van de verzekerde". Op het moment dat de verzekering tot uitkering komt krijgt diegene die op dat moment die rol vervult de uitkering. Is er niemand met die rol, dan gaat de uitkering naar de volgende begunstigde.

  Voorbeeld: Maaike is getrouwd met Pieter. Op haar levens­verzekering is haar echtgenoot opgenomen als eerste begunstigde. De kinderen zijn de tweede begunstigden. Komt zij nu te overlijden, dan heeft Pieter de rol van echtgenoot en ontvangt de uitkering. Is Maaike op het moment van overlijden gescheiden van Pieter, dan is er niemand met de rol van echtgenoot en gaat de uitkering naar de volgende begunstigde, in dit geval de kinderen. Is Maaike op het moment van overlijden hertrouwd dan is er wel weer iemand met de rol van echtgenoot en gaat de uitkering naar de nieuwe echtgenoot.

 • 2. Specifieke persoon

  Je kunt de begunstigde vermelden met naam en geboortedatum. Als een begunstigde met naam en geboortedatum genoemd wordt, dan blijft deze persoon de begunstigde. Ook als deze persoon ooit bijvoorbeeld de echtgenoot was maar dat op een later tijdstip niet meer is. Het is ook mogelijk de uitkering toe te kennen aan een bedrijf of instantie. Vermeld dan duidelijk de volledige naam hiervan.

  Voorbeeld specifieke persoon
  CloseJe kunt ook een specifieke persoon aanwijzen als begunstigde. Deze persoon wordt dan met naam en geboortedatum in de begunstiging opgenomen.

  Voorbeeld: Maaike is getrouwd met Pieter. Zij laat hem met naam en geboortedatum als eerste begunstigde voor haar levens­verzekering opnemen. Maaike en Pieter scheiden, later hertrouwd Maaike. Daarna komt zij te overlijden. De verzekering komt tot uitkering, de uitkering komt toe aan Pieter omdat hij de begunstigde is. Dat Maaike en Pieter zijn gescheiden maakt niets uit.

Wijziging begunstiging

Tijdens de looptijd van de verzekering kunnen veranderingen plaatsvinden in je leven. Het kan zijn dat je vanwege deze veranderingen ook de begunstiging van je verzekering wilt aanpassen. Dit kan zolang de verzekering de einddatum nog niet heeft bereikt en de verzekerde in leven is.

Wanneer kan de begunstiging niet of beperkt worden aangepast?

Is jouw verzekering een gerichte lijfrente, Gouden Handdruk of Kapitaal­verzekering Eigen Woning (KEW)? Dan kun je de begunstiging niet of beperkt wijzigen. Dat komt door fiscale regels. Of jouw verzekering hieronder valt, kun je terugvinden op je polisblad. Is dit het geval? Neem dan contact op met je financieel adviseur over de mogelijkheden of fiscale gevolgen van het wijzigen van de begunstiging.

Aanvaarde begunstiging

Je kunt een verzekering aanpassen zolang de verzekering loopt en de verzekerde nog in leven is. Dit is anders wanneer de begunstigde, met toestemming van de verzekeringnemer, de begunstiging schriftelijk heeft aanvaard. Na aanvaarding kan de verzekeringnemer niets meer aan de verzekering wijzigen zonder schriftelijke toestemming van de aanvaarde begunstigde. Daarnaast heeft het aantekenen van een aanvaarde begunstiging fiscale gevolgen. Neem daarom voor aanvaarde begunstiging contact op met je financieel adviseur.

De verzekering is verpand

Als de verzekering gekoppeld is aan een hypotheek of leningen dit staat op de polis vermeld, dan is de verzekering verpand. De verpanding maakt dat de uitkering uit de verzekering eerst naar de geldverstrekker gaat. Pas als je geldverstrekker ons heeft laten weten dat je verzekering niet meer is gekoppeld aan een hypotheek of lening, geldt de begunstiging weer die je hebt aangegeven.