Jouw klacht

Wat doen wij ermee?

Wil je een klacht bij ons melden? Hieronder lees je hoe je je klacht aan ons kunt doorgeven en wat wij eraan doen om het op te lossen.

Meld je klacht

Je meldt je klacht via de site of per brief. Binnen 3 werkdagen krijg je van ons een reactie op je klacht. Dat kan via een persoonlijk contact of een ontvangstbevestiging. Wij streven ernaar om binnen onze reactie­termijnen een onderbouwd antwoord te geven. Bij complexe zaken is dat niet altijd mogelijk. In dat geval stellen wij je tijdig op de hoogte en geven aan wanneer je wél antwoord van ons kunt verwachten.

Wij vinden een oplossing

Waarmee je tevreden bent
Wij streven naar een snelle dienstverlening van hoge kwaliteit. Heb je toch een klacht, dan kijken we graag samen met jou hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Voor de meeste klachten vinden wij samen met de klant een oplossing.

Waarmee je niet tevreden bent
Ben je, ondanks onze inspanningen, niet tevreden over de oplossing van je klacht? Stuur dan een brief naar de directie van Reaal. Vermeld in je brief de volgende gegevens: naam, adres, woonplaats, telefoon­nummer (waarop je overdag bereikbaar bent), polis/hypotheek­nummer, klachtregistratie­nummer en omschrijving van je klacht.

Stuur je brief naar:
Reaal
Tav de directie
Postbus 274
1800 BH ALKMAAR

Tip: Stuur kopieën van documenten mee die voor je klacht van belang zijn.

Je bent niet tevreden over de afhandeling door de directie

Vind je dat de directie van Reaal er niet in is geslaagd om je klacht naar tevredenheid op te lossen? Neem dan contact op met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Het Kifid bemiddelt tussen consumenten en financiële aanbieders:

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 0900 - 3552248

De rechter

Wil je de bovenstaande mogelijkheden niet gebruiken? Dan kun je je klacht ook voorleggen aan de bevoegde rechter.

Tuchtraad Financiële Dienstverlening

De Tuchtraad houdt toezicht op het gedrag van verzekeraars. in het algemeen kun je niet zelf rechtstreeks bij de Tuchtraad klagen. Het Kifid stuurt tuchtklachten door naar de Tuchtraad.

Lees meer over de Tuchtraad