Je verzekering afkopen

Je denkt erover om je verzekering stop te zetten en de waarde uit te laten keren. Dit heet 'afkopen'. Als je een verzekering afkoopt, ontvang je in één keer de waarde van de verzekering. Daarna houdt de verzekering op te bestaan. Er kan dus later niet nog een uitkering volgen. Hieronder lees je hoe afkopen werkt en waar je aan moet denken als je dit doet.

Het is niet altijd mogelijk om je verzekering zomaar af te kopen. Bijvoorbeeld als je verzekering gekoppeld is aan een hypotheek of lening. Voor het afkopen heb je dan toestemming nodig van je geldverstrekker. Afkopen kan ook gevolgen hebben voor je inkomstenbelasting.

Laat je daarom altijd goed informeren. Bijvoorbeeld door een financieel adviseur. Lees voor meer informatie over de gevolgen van afkoop verder bij 'Gevolgen van afkoop'.

Gevolgen van afkoop

Je denkt erover om je verzekering af te kopen. Dat kan (financiële) gevolgen hebben. Die hebben we hier voor je op een rijtje gezet.

 • Je verzekering stopt

  Je hebt een verzekering afgesloten met een bepaald eind­bedrag als doel. Bijvoorbeeld om je pensioen mee aan te vullen, je begrafenis mee te betalen of je hypotheek (gedeeltelijk) af te lossen. Als je de verzekering afkoopt, dan stopt deze gelijk. Ook krijg je een lager bedrag uitgekeerd dan wanneer je de verzekering tot de einddatum had laten doorlopen. En eventuele aanvullende dekkingen komen te vervallen. Laat je daarom goed adviseren.

 • Gevolgen bij een lijfrente­verzekering

  Je betaalt belasting over het bedrag dat je afkoopt

  Als je een lijfrente­verzekering afkoopt, dan moet je inkomstenbelasting betalen over het bedrag dat je krijgt (de afkoop­waarde). Wij zijn wettelijk verplicht om namens jou deze belasting in te houden. De ingehouden belasting dragen wij af aan de Belastingdienst. Dit is een voorheffing op de belasting die je uiteindelijk betaalt. Na je belastingaangifte berekent de Belastingdienst de definitieve belasting. Je krijgt dan misschien nog geld terug. Het kan ook zijn dat je nog wat moet bijbetalen. Hoeveel Reaal moet inhouden op de afkoop­waarde, hangt af van het soort lijfrente­verzekering en de hoogte van de afkoop­waarde.

  Nieuw regime-lijfrente­verzekering

  Je hebt een nieuw regime-lijfrente­verzekering als je je verzekering na 15 oktober 1990 hebt afgesloten of met een koopsom na 1 januari 1992. Is dit voor jou van toepassing? En is je afkoop­waarde hoger dan € 4.898? Dan houden we 52% loonheffing in. Is de afkoop­waarde lager of gelijk aan € 4.898? Dan houden we loonheffing in aan de hand van de Groene tabel (pdf) voor bijzondere beloningen van de Belastingdienst.

  Oud regime-lijfrente­verzekering

  Je hebt een oud regime-lijfrente­verzekering als je je verzekering vóór 16 oktober 1990 hebt afgesloten of met een koopsom vóór 1 januari 1992. Is dit voor jou van toepassing? Dan houden we loonheffing in aan de hand van de Groene tabel (pdf) voor bijzondere beloningen van de Belastingdienst.

  Arbeidsongeschiktheid

  Je kunt je lijfrente voorafgaand aan je AOW-leeftijd zonder extra heffing (gedeeltelijk) afkopen als je langdurig arbeidsongeschikt bent en de afkoopsom onder het grensbedrag valt. De hoogte van het grensbedrag wordt jaarlijks vastgesteld. Op de website van de Belastingdienst vind je de actuele gegevens. 

  Om gebruik te maken van deze regeling stuur je ons een medische verklaring over je arbeidsongeschiktheid. Dan kunnen wij daar rekening mee houden bij de inhouding van de loonheffing. Is de afkoopsom hoger dan het grensbedrag? Dan wordt er naast inkomstenbelasting ook revisierente in rekening gebracht.

  Gouden Handdruk

  Heb je een Gouden Handdruk-verzekering? Dan houden wij 49,5% loonheffing in op de afkoop­waarde.

  Je betaalt een extra heffing

  Heb je een nieuw regime-lijfrente­verzekering met een afkoop­waarde boven € 4.898? Dan moet je bij afkoop een extra heffing betalen aan de Belastingdienst. De extra heffing is 20% revisierente over de afkoop­waarde. Dit is een compensatie voor het verlies dat de Belastingdienst heeft geleden. Onder andere doordat je lijfrentepremies hebt afgetrokken.

  Let op! In de afkoopofferte staat wat er voor jou van toepassing is. Voor meer informatie kun je te­recht bij een financieel adviseur of de Belastingdienst.

 • Gevolgen bij een kapitaal­verzekering

  Je betaalt belasting over het bedrag dat je afkoopt

  Koop je je kapitaal­verzekering af? Dan houden we geen belasting in op je uitkering. We geven wel aan de Belastingdienst door dat we een bedrag hebben uitgekeerd. Bij de jaarlijkse belastingaangifte bepaalt de Belastingdienst of je nog inkomstenbelasting moet betalen.

  Je fiscale vrijstellingen komen misschien te vervallen

  Afhankelijk van onder andere de ingangsdatum, de looptijd en de premiebetaling van je verzekering, kun je recht hebben op fiscale vrijstellingen. Koop je de verzekering af? Dan kan het zijn dat deze fiscale voordelen vervallen. Ook als je daar nu al gebruik van maakt.

  Let op! In de afkoopofferte staat wat er voor jou van toepassing is. Voor meer informatie kun je te­recht bij een financieel adviseur of de Belastingdienst.

  Kapitaal­verzekering Brede Her­waardering

  Je uitkering en de belasting, hoe zit dat?

  Is je kapitaal­verzekering ingegaan op of na 1 januari 1992 en vóór 1 januari 2001? Dan valt deze onder de regels van het belastingregime 'Brede Her­waardering'. Je hoeft geen belasting te betalen over (een deel) van je uitkering, als je voldoet aan onderstaande punten:

  • De totale premie in enig verzekeringsjaar* is niet hoger geweest dan 10 keer de totale premie in enig ander verzekeringsjaar.
  • Je hebt in deze aaneengesloten periode geen geld opgenomen uit de waarde van de verzekering.
  • Het maximale bedrag dat is vrijgesteld van belasting is € 123.428 per belastingplichtige.
  • Is je uitkering hoger dan dit vrijgestelde bedrag? Dan betaal je belasting over een deel van het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt.
  • Je kunt de vrijstelling slechts éénmaal in je leven gebruiken. Heb je de vrijstelling gebruikt voor een uitkering uit een andere verzekering? Dan kan de vrijstelling dus lager of nul zijn. Staan op je polis twee verzekeringnemers genoemd of heb je een fiscaal partner? Dan kun je mogelijk gebruik maken van een hoger vrijstellings­bedrag.

  Is je uitkering lager dan de totaal betaalde premie? Dan betaal je sowieso geen belasting over de uitkering en maak je geen gebruik van de vrijstelling.

  *Een verzekeringsjaar loopt van polisverjaardag tot polisverjaardag. De polisverjaardag is de jaarlijks terugkerende dag van het jaar waarop de levens­verzekering is ingegaan.

  Waarom is afkopen niet altijd verstandig?

  Denk je erover om je verzekering af te kopen? Houd er dan rekening mee dat hier verschillende financiële gevolgen aan verbonden zijn. Om alle gevolgen te kunnen overzien en begrijpen, adviseren wij je om eerst deskundig advies in te winnen.

  Met welke gevolgen kun je te maken krijgen?

  1. Mogelijke belastinggevolgen

  • Je betaalt geen belasting over de waarde van je kapitaal­verzekering Brede Her­waardering als je de verzekering na 14 september 1999 niet meer hebt verhoogd of verlengd. Als je je kapitaal­verzekering nu afkoopt, kun je niet meer op een fiscaalvriendelijke manier vermogen opbouwen in een kapitaal­verzekering. Voor nieuwe kapitaal­verzekeringen geldt dit belastingvoordeel namelijk niet meer.
  • Als je je kapitaal­verzekering voortijdig laat uitkeren, wordt de vrijstelling waarschijnlijk voor een lager bedrag benut dan bij uitkering aan het einde van de looptijd.
  • Is je kapitaal­verzekering eenmaal beëindigd? Dan kun je geen nieuwe kapitaal­verzekering meer afsluiten waarop deze voordelige belastingsregels van toepassing zijn.
  • Gebruik je de afkoop­waarde voor het aflossen van je eigenwoningschuld? Dan leidt dit tot het onomkeerbare verlies van het recht op renteaftrek over dit deel.

  2. Mogelijke overige financiële gevolgen

  • Is je verzekering gekoppeld aan je hypotheek? Als je de verzekering voortijdig laat uitkeren, kun je daardoor waarschijnlijk niet je hele schuld aflossen. Je moet deze schuld dan op een andere manier aflossen. Is je verzekering onderpand voor de hypotheek? Dan moet je geldverstrekker toestemming geven voor de afkoop.
  • Bovendien moet je geldverstrekker over het algemeen ook toestemming geven voor het vervroegd aflossen van (een deel van) de lening. Ook kan je geldverstrekker hier extra kosten voor rekenen.
  • Door de vervroegde aflossing is wellicht omzetting naar een andere hypotheekvorm nodig.
   • Bij omzetting in een aflossingsvrije lening hou je een restschuld over op de einddatum.
   • Bij omzetting in een lening op basis van annuïteiten, kunnen bovendien de (netto) maandlasten stijgen.
  • Beleg je met je verzekering (deels) in een beleggings­fonds met garantie van Reaal? Als je de verzekering beëindigt, vervalt deze garantie.
 • Gevolgen bij een Kapitaal­verzekering Eigen Woning (KEW)

  Je uitkering en de belasting, hoe zit dat?

  Je hoeft geen belasting te betalen over (een deel) van je uitkering, als je voldoet aan onderstaande punten:

  • Je moet de uitkering altijd gebruiken om je hypotheek mee af te lossen. Dit moet je direct doen nadat je het bedrag hebt ontvangen.
  • Het maximale bedrag dat is vrijgesteld van belasting is € 184.500 per belastingplichtige. De vrijstelling geldt alleen voor het deel van de uitkering dat je gebruikt voor de aflossing van je hypotheek.
  • Is je uitkering hoger dan het vrijgestelde bedrag? Dan betaal je belasting over een deel van het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt.
  • Je kunt de vrijstelling slechts éénmaal in je leven gebruiken. Heb je de vrijstelling gebruikt voor een uitkering uit een andere verzekering? Dan kan de vrijstelling dus lager of nul zijn.
  • Staan op je polis twee verzekeringnemers genoemd of heb je een fiscaal partner? Dan kun je mogelijk gebruik maken van een hoger vrijstellings­bedrag.

  Is je uitkering lager dan de totaal betaalde premie? Dan betaal je sowieso geen belasting over de uitkering en maak je geen gebruik van de vrijstelling.

  Waarom is afkopen niet altijd verstandig?

  Denk je erover om je verzekering af te kopen? Houd er dan rekening mee dat hier verschillende financiële gevolgen aan verbonden zijn. Om alle gevolgen te kunnen overzien en begrijpen, adviseren wij je om eerst deskundig advies in te winnen.

  Met welke gevolgen kun je te maken krijgen?

  1. Mogelijke belastinggevolgen

  • Over de waarde van je KEW betaal je tijdens de looptijd geen belasting. Als je de KEW nu afkoopt, kun je niet meer op een fiscaalvriendelijke manier vermogen opbouwen in een kapitaal­verzekering. Voor nieuwe kapitaal­verzekeringen geldt dit belastingvoordeel namelijk niet meer.
  • Als je je KEW voortijdig laat uitkeren, wordt de vrijstelling waarschijnlijk voor een lager bedrag benut dan bij uitkering aan het einde van de looptijd.
  • Is je KEW eenmaal beëindigd? Dan kun je geen nieuwe KEW meer afsluiten. Dit is vanuit belasting regelgeving namelijk niet meer mogelijk.
  • Doordat je de waarde gebruikt voor het aflossen van je eigenwoningschuld, leidt dit tot het onomkeerbare verlies van het recht op renteaftrek over dit deel.

  2. Mogelijke overige financiële gevolgen

  • Je verzekering is gekoppeld aan je hypotheek. Als je de verzekering voortijdig laat uitkeren, kun je daardoor waarschijnlijk niet je hele schuld aflossen. Je moet deze schuld dan op een andere manier aflossen. Is je verzekering onderpand voor de hypotheek? Dan moet je geldverstrekker toestemming geven voor de afkoop.
  • Bovendien moet je geldverstrekker over het algemeen ook toestemming geven voor het vervroegd aflossen van (een deel van) de lening. Ook kan je geldverstrekker hier extra kosten voor rekenen.
  • Door de vervroegde aflossing is wellicht omzetting naar een andere hypotheekvorm nodig.
  • Bij omzetting in een aflossingsvrije lening hou je een restschuld over op de einddatum.
  • Bij omzetting in een lening op basis van annuïteiten, kunnen bovendien de (netto) maandlasten stijgen.
  • Een KEW heeft vaak een overlijdensrisico­dekking. Beëindiging je de KEW? Dan moet je deze overlijdensrisico­verzekering opnieuw afsluiten. Soms kan dat niet of zijn de kosten hiervan hoger. Bijvoorbeeld omdat je een hogere leeftijd of een slechtere gezondheid hebt.
  • Beleg je met je verzekering (deels) in een beleggings­fonds met garantie van Reaal? Als je de verzekering beëindigt, vervalt deze garantie.

Aanvraag afkoopofferte

Wil je je levensverzekering afkopen? Vraag dan een vrijblijvende afkoopofferte aan. Dit betekent dat je nog nergens aan vast zit. Zo snel mogelijk na je aanvraag ontvang je de afkoopofferte per post of e-mail. Lees de afkoopofferte goed door. Ga je akkoord met de offerte? Stuur deze dan ondertekend naar ons terug. Daarbij moet je ook een aantal documenten meesturen. Hieronder lees je welke.

Laat je goed informeren!

Het opzeggen van een levens- of pensioen­verzekering is wat lastiger dan het opzeggen van een schade­verzekering. Hierbij is het bijvoorbeeld van belang wanneer de verzekering is afgesloten, of deze verpand is aan de hypotheek en of het een Kapitaal­verzekering Eigen Woning is. En eerder afkopen kan gevolgen hebben voor de inkomstenbelasting.

Laat je daarom altijd goed informeren door je financieel adviseur.

 • Bedrag overmaken naar eigen rekening­nummer

  Wil je het bedrag ontvangen op je eigen rekening? Dan ontvangen wij graag de volgende documenten:

  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Wij controleren de handtekening en het burgerservice­nummer. Kopieer daarom de voor- én achterkant. Staat de verzekering op twee namen? Stuur dan van beide verzekeringnemers een kopie van het legitimatiebewijs op.
  • Een kopie van een recent bankafschrift of een digitaal rekeningoverzicht van de rekening waarop je de uitkering wilt ontvangen. Deze rekening moet op naam van een van de verzekeringnemers staan. Wij gebruiken alleen de datum, naam en het rekening­nummer. Bedragen en dergelijke kun je afschermen.
  • Eventueel een schriftelijk akkoord van de geldverstrekker. Dit heb je alleen nodig als je verzekering is verbonden aan een hypotheek of geldlening.
 • Verzekering ergens anders voortzetten

  Wil je je verzekering voortzetten bij een andere verzekeraar, bank of geldverstrekker? Dan ontvangen wij graag de volgende documenten:

  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Wij controleren de handtekening en het burgerservice­nummer. Kopieer daarom de voor- én achterkant. Staat de verzekering op twee namen? Stuur dan van beide verzekeringnemers een kopie van het legitimatiebewijs op.
  • Eventueel een schriftelijk akkoord van de geldverstrekker. Dit heb je alleen nodig als je verzekering is is verbonden aan een hypotheek of geldlening.

  Uitbetalen afkoop

  Als wij alle documenten hebben ontvangen, gaan wij deze verwerken. Dit doen wij in drie stappen:

  1. We beëindigen je verzekering.
  2. Vervolgens keren wij binnen 4 weken de afkoop­waarde uit.
  3. Zodra wij het geld hebben uitgekeerd, sturen we je een bevestiging per post.

  Liever niet afkopen

  Heb je een afkoopofferte aangevraagd maar wil je toch niet afkopen? Dan hoef je niets te doen. Als wij niets van je horen, gaan wij er namelijk vanuit dat je niet wilt afkopen. We laten je verzekering dan ongewijzigd doorlopen. Wil je de verzekering niet opzeggen, maar wel stoppen met premie betalen? Ga dan naar de pagina Verzekering premievrij maken.

  Alternatieven voor afkoop

  Het kan zijn dat je de verzekering afkoopt omdat deze niet meer past bij het doel waarvoor je hem hebt afgesloten. Dan past een andere oplossing mogelijk beter bij je. Zo kun je je verzekering aanpassen of overstappen naar een ander product. Hieronder leggen we deze mogelijkheden uitgebreider uit. Wil je weten welke optie het best bij jou past? Neem dan contact op met je financieel adviseur of bel onze specialisten op 072 – 519 47 42.

  1. Je verzekering aanpassen
   Dit kan door je premie te verhogen of de einddatum van de verzekering te wijzigen. Ook kun je, als je die hebt, je overlijdensrisico­dekking aanpassen. Welke mogelijkheden je hebt, hangt af van de fiscale regels die voor jouw verzekering gelden en het soort verzekering. Heb je een beleggings­verzekering? Dan kun je eventueel kiezen voor een beleggings­fonds met lagere kosten.
  2. Overstappen naar een ander product
   Je kunt overstappen naar een moderne beleggings­verzekering zoals de Reaal Vermogens­verzekering, een bankspaarproduct of een ander product dat aan de fiscale regels voldoet.
 • Formulier Bepalen fiscaal inwonerschap

  Als verzekeraar zijn wij wettelijk verplicht je te vragen of je (ook) belastingplichtig bent in een ander land dan Nederland. Geldt dit mogelijk voor jou? Vul dan onderstaand formulier 'Bepalen fiscaal inwonerschap' in. Zonder dit getekende formulier kunnen wij je verzekering niet uitkeren. Ben je alleen belastingplichtig in Nederland? Dan hoef je het formulier niet in te vullen.

  Let op: Zijn er twee verzekeringnemers? Dan hebben wij van beide verzekeringnemers een ingevuld formulier nodig.