Jouw verzekering en de belasting

Er zijn verschillende mogelijkheden. Lees hieronder wat op jouw situatie van toepassing is.

Je verzekering hoort niet bij een geldlening

Als je verzekering geen Kapitaal­verzekering Eigen Woning (KEW) is en ook niet bij je geldlening hoort (wij noemen dit 'de verzekering is verpand'), mag je zelf bepalen wat je doet met het geld dat vrijkomt. Tijdens de looptijd heb je dan waarschijnlijk ieder jaar de waarde van de verzekering in je aangifte inkomstenbelasting opgegeven. Je verzekering was dan voor de inkomstenbelasting belast in box 3.

Is de verzekering al vóór 2001 afgesloten?

Heb je de verzekering voor afgesloten vóór 1 januari 2001? Als je verzekering geen KEW is, zijn op je verzekering dan oude belastingregels van toepassing. Je gaf dan ieder jaar de niet vrijgestelde waarde van je verzekering op in de aangifte inkomstenbelasting. Je verzekering was dan voor de inkomstenbelasting belast in box 3.

Als de verzekering belast is in box 3 moet je over de uitkering dan belasting betalen als je geen recht hebt op een (gedeeltelijke) vrijstelling. De uitkering kan mogelijk vrijgesteld zijn als je ten minste 15 of 20 jaar lang premie hebt betaald, binnen een bandbreedte van 1:10. Vraag je adviseur naar de belastingregels die op je verzekering van toepassing zijn en de mogelijkheden voor jou.

Je verzekering hoort bij je geldlening

Misschien hoort je verzekering bij je geldlening. Bijvoorbeeld omdat:

  • De verzekering verpand is; of
  • De verzekering een Kapitaal­verzekering Eigen Woning (KEW) is

Als de verzekering afloopt, ligt het voor de hand dat je met het bedrag dat je hebt opgebouwd je hypotheeklening helemaal of voor een deel aflost.

Verpand of Kapitaal­verzekering Eigen Woning

Als je verzekering verpand is, ben je meestal verplicht om de uitkering te gebruiken om je lening af te lossen.

Als je verzekering een Kapitaal­verzekering Eigen Woning (KEW) is, kun je alleen een vrijgestelde uitkering ontvangen als je de uitkering gebruikt om een schuld voor de eigen woning mee af te lossen. Daarnaast moet je dan aan andere belastingregels voldoen. Je moet dan bijvoorbeeld 15 of 20 jaar premie hebben betaald, binnen een voorgeschreven bandbreedte.

Vraag je adviseur naar de belastingregels die op je verzekering van toepassing zijn en de mogelijkheden voor jou. Heb je nog geen adviseur dan vind je er gemakkelijk een op deze site.