Hersteladvies en verzekeringscheck

Kan mijn financieel adviseur mijn gegevens in de Verzekeringscheck zien?

Je financieel adviseur heeft toegang tot de relevante gegevens van zijn klanten via de Verzekeringscheck. De adviseur heeft eigen inloggegevens, waarmee hij deze gegevens kan inzien. Voor een adviesgesprek kun je je adviseur benaderen.

Moet ik betalen voor het advies van mijn financieel adviseur en zo ja hoeveel?

Het gaat hierbij om advies om te bekijken of je beleggings­verzekering nog past bij je huidige wensen en omstandigheden, of dat er betere passende alternatieven zijn.

De AFM (de toezichthouder voor de financiële wereld) vindt dat de adviseur die in het verleden heeft geadviseerd over je beleggings­verzekering hierover moet adviseren zonder kosten in rekening te brengen. Dit geldt ook voor de adviseur die de portefeuille van je oorspronkelijke adviseur heeft overgenomen. Reaal deelt deze mening.

Is het advies breder, dan zou de adviseur hier geld voor kunnen vragen. Maar dat is een zaak tussen jou en je adviseur. We gaan ervan uit dat de adviseur hier netjes mee omgaat. Dit geldt ook als je er zelf voor kiest om naar een andere adviseur te gaan.

Ik wil graag advies van een andere adviseur dan de adviseur die vermeld staat op de Verzekeringscheck. Kan dat?

Ja dat kan. We kunnen je hierbij helpen. Neem hiervoor contact met ons op.

Waarom moet ik een gesprek aangaan met een financieel adviseur?

Je staat voor de beslissing 'hoe nu verder met mijn beleggings­verzekering'. Je financieel adviseur kan je hierbij helpen. Vraag hem bijvoorbeeld hoeveel je erop vooruit kunt gaan door andere fondsen te kiezen, of over te stappen naar een alternatief. En of het verstandig is om dit te doen.

Je adviseur houdt hierbij rekening met je persoonlijke situatie en wensen en met eventuele gevolgen voor de belastingheffing. Al deze informatie is van belang bij het nemen van een goede beslissing. Vervolgens zorgt je adviseur ervoor dat alles geregeld wordt.

Kan mijn financieel adviseur mijn gegevens in de Verzekeringscheck zien?

Je financieel adviseur heeft toegang tot de relevante gegevens van zijn klanten via de Verzekeringscheck. De adviseur heeft eigen inloggegevens, waarmee hij deze gegevens kan inzien. Voor een adviesgesprek kun je je adviseur benaderen.

Wie is mijn financieel adviseur?

Je financieel adviseur voor je beleggings­verzekering bij Reaal vind je linksonder in de Verzekeringscheck. Dit is de financieel adviseur waar je nu te­recht kunt voor je beleggings­verzekering. Mogelijk is dit een andere dan waar je je verzekering hebt afgesloten. Dit komt bijvoorbeeld omdat de verzekeringen van je eerdere adviseur zijn overgenomen door een ander kantoor.

Ik ben niet tevreden over mijn adviseur. Mag ik een ander kiezen?

We kunnen je hierbij helpen. Neem hiervoor contact met ons op.

Hoe weet ik of ik garantie heb op mijn verzekering?

Dit kun je meestal terugvinden op je polisblad, soms op de offerte of in een brief. Neem bij twijfel gerust contact op met je adviseur of met ons.

Wat betekent het voor mijn garantie als ik mijn verzekering aanpas?

In de Verzekeringscheck laten we drie mogelijkheden zien om je verzekering aan te passen:

  • het verzekerde bedrag bij overlijden aanpassen,
  • een ander fonds kiezen en
  • je inleg wijzigen.

Als je één of meerdere van deze aanpassingen doorvoert, verlies je meestal je garantie. Toch kan het verstandig zijn je verzekering aan te passen. Wanneer dit verstandig kan zijn lees je in de vraag verderop. Overleg altijd met je adviseur als je overweegt je verzekering aan te passen.

Wat betekent het voor mijn garantie als ik overstap naar een ander product?

Als je overstapt naar een ander product, verlies je je garantie op je huidige beleggings­verzekering. Je kunt deze garantie niet meenemen naar een ander product. Toch kan het verstandig zijn over te stappen. Wanneer dit verstandig kan zijn lees je in de vraag verderop.

Wanneer is het toch verstandig mijn verzekering met garantie aan te passen, of over te stappen naar een ander product?

Dit hangt er vanaf of je verzekering op de einddatum meer of minder waard is dan de garantie­waarde. Stel dat je verzekering straks, op de einddatum, meer waard is dan de garantie­waarde. De werkelijke waarde van je verzekering is dan dus hoger dan de gegarandeerde waarde. In dat geval heb je straks niets aan je garantie. Is de waarde van je verzekering straks lager dan de gegarandeerde waarde, dan is je garantie wel wat waard en kan het verstandiger zijn niets te doen.

Wat de werkelijke waarde van je verzekering straks zal zijn blijft onzeker. Wil je zekerheid over het minimale bedrag op de einddatum? Dan kan het toch verstandig zijn om je garantie te behouden, ook als het ernaar uitziet dat de werkelijke waarde hoger uit kan pakken.

Overleg altijd eerst met je adviseur of het verstandig is om je verzekering aan te passen of over te stappen.

Hoe weet ik hoeveel mijn verzekering straks waard is?

De definitieve waarde van je verzekering is uiteraard pas bekend op de einddatum. Dit betekent dat je nu een inschatting moet maken van deze waarde. Bij de details van je beleggings­verzekering bij stap 1 in de Verzekeringscheck zie je hoeveel je verzekering straks waard kan zijn als je niets verandert. Op basis hiervan kun je een inschatting maken. Je adviseur kan je hierbij helpen.

Overweeg je wel iets te veranderen aan je verzekering? Dan is het belangrijk het effect hiervan op de eind­waarde van je verzekering mee te nemen. Misschien is de verzekering door de aanpassing straks toch meer waard dan de gegarandeerde waarde en is het dus verstandig de aanpassing door te voeren.

Hoe weet ik hoeveel mijn verzekering straks waard is als ik mijn verzekering aanpas?

Ook hierbij kan je adviseur je helpen. Overweeg je het verzekerd bedrag bij overlijden aan te passen? Dan kun je ook zelf eenvoudig een be­rekening aanvragen van de eind­waarde van je verzekering zonder uitkering bij overlijden

Wat gebeurt er als ik niet overstap naar een alternatief product?

Dan hou je de huidige beleggings­verzekering.

Waarom biedt Reaal aan om over te stappen naar een alternatief?

Beleggings­verzekeringen hebben de afgelopen jaren regelmatig het nieuws gehaald. Vaak ging het dan over de kosten, of tegenvallende beursprestaties. We kunnen ons voorstellen dat je hierdoor misschien twijfelt of je beleggings­verzekering nog een goede keuze voor je is. Er zijn ook alternatieven, die mogelijk beter bij je huidige situatie passen. Daarom bieden we je de mogelijkheid om over te stappen naar een alternatief. Zo willen we je graag een nieuwe start bieden.

Houd ik mijn compensatie als ik overstap?

Ja, als je compensatie krijgt, wordt het compensatie­bedrag voor de periode tot de overstap in je huidige verzekering gestort, of aan je uitgekeerd. Ontvang je daarnaast jaarlijks een vast compensatie­bedrag (alleen als je nog premie betaalt)? Dan krijg je dat niet meer als je de beleggings­verzekering opheft en naar een nieuw product overstapt.

Waarom doet Reaal niet gewoon de kosten van mijn verzekering omlaag?

Reaal heeft een zeer groot aantal verschillende beleggings­verzekeringen in haar portefeuille. Dit komt ook door fusies en overnames. Deze verzekeringen hebben verschillende kenmerken, kostensoorten en -hoogten.

Het is niet mogelijk om voor alle verzekeringen een verlaging door te voeren die voor alle klanten gelijk uitpakt. Daarvoor verschillen de producten te veel. Overstap naar een nieuw product levert voor iedereen die dit wenst een gelijke situatie op.

Veel producten zijn door hun structuur complex. Door over te stappen krijg je een transparant en goed te begrijpen product daarvoor in de plaats. Ook wordt het hefboomeffect opgelost in het nieuwe product.

Hoe komt het dat de kosten per product verschillen?

Reaal heeft een zeer groot aantal verschillende beleggings­verzekeringen in haar portefeuille. Dit komt ook omdat we andere verzekeraars hebben overgenomen of ermee zijn samengegaan. Deze verzekeringen verschillen in kenmerken, kostensoorten en -hoogten. Ook hebben we in de loop van de tijd nieuwe producten geïntroduceerd met afwijkende kosten ten opzichte van vorige producten.

Waarom zou ik overstappen naar een ander product?

Bijvoorbeeld omdat je minder risico wilt lopen, of kosten kunt besparen. Het kan ook zijn dat je je huidige beleggings­verzekering niet duidelijk vindt en over wilt stappen naar een transparant en goed te begrijpen product.

Waar vind ik meer informatie over de producten waarnaar ik kan overstappen?

In de Verzekeringscheck klik je op de button 'Meer info' bij het getoonde alternatief. Je komt dan in een scherm met meer informatie en met linkjes of een pdf met uitgebreidere gegevens. Heb je hierover vragen? Neem dan gerust contact op met je adviseur of met ons.

Welke kosten zijn er verbonden aan het overstappen naar een nieuw product?

Als je overstapt, storten we de volledige waarde van je huidige beleggings­verzekering in het nieuwe product. Hier zijn nu geen kosten aan verbonden. Ook niet als je overstapt naar een andere verzekeraar of bank. Dit geldt in ieder geval tot 31 december 2014.

Let op: is je beleggings­verzekering gekoppeld aan een hypotheeklening en verander je tegelijkertijd ook je hypotheeklening? Dan kun je mogelijk wel een boete krijgen in verband met de wijziging van het rente­percentage van je hypotheek.

Ook kan de geldverstrekker kosten in rekening brengen voor de koppeling van het nieuwe product aan de hypotheeklening. (verpanding).

Waarom zet Reaal mijn beleggings­verzekering niet automatisch over naar een alternatief als dat alternatief zoveel beter is?

Wij kunnen niet voor je bepalen of het alternatief beter is en welke keuze het beste past bij je huidige situatie en je wensen. Dat bepaal je zelf, na overleg met je financieel adviseur. Overstappen kan alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Waarom kan ik niet zien hoeveel ik er financieel mee opschiet als ik overstap naar een alternatief?

Je financieel adviseur kan offertes voor je opvragen van de verschillende alternatieven. Naast wat je er financieel mee opschiet kunnen andere overwegingen belangrijk zijn. Bijvoorbeeld de gevolgen voor de belastingheffing, de eenvoud van het product en de mate waarin je risico wilt nemen.

Kan ik gelijk een keuze maken voor een nieuw product in de Verzekeringscheck?

Nee, in de Verzekeringscheck noemen we alleen mogelijke alternatieven. De volgende stap is dat je advies inwint over de beste keuze voor jou. Daarna volgt een vergelijking van verschillende offertes. Vervolgens kan je financieel adviseur de overstap naar het product van jouw keuze in gang zetten.

Welke stappen moet ik zetten om over te stappen naar een ander product?

Als je jouw huidige verzekering en de alternatieven hebt bekeken ben je voorbereid voor een adviesgesprek met je adviseur. Je adviseur brengt eerst je persoonlijke financiële situatie en wensen in kaart. Op basis hiervan stelt hij één of meerdere alternatieven voor en vraagt hiervoor offertes op.

Heb je jouw keuze gemaakt? Dan zorgt je adviseur ervoor dat alles geregeld wordt.

Hoe kan ik mijn wachtwoord wijzigen?

Dit is mogelijk nadat je bent ingelogd. Rechtsboven in de Verzekeringscheck klik je op wachtwoord wijzigen.

Waar vind ik mijn polis­nummer?

Je vindt je polis­nummer op het polisblad van je beleggings­verzekering of het bankafschrift van de verzekeringspremie. Je polis­nummer staat ook op het waardeoverzicht van je beleggings­verzekering dat je ieder jaar krijgt.

Op mijn bankafschrift begint het polis­nummer met een aantal nullen. Moet ik die nullen ook overnemen als ik inlog?

Deze nullen horen niet bij je polis­nummer en kun je negeren. Je gebruikt het nummer vanaf het eerste cijfer na de nul.

Ik ben mijn inloggegevens kwijt. Kan ik een nieuwe inlogcode krijgen?

Dat kan. Je kunt het formulier invullen om een nieuw wachtwoord aan te vragen.

Kan ik hulp krijgen bij het inloggen?

Voor hulp bij het inloggen kun je contact opnemen met Reaal klanten­service:
072 - 519 49 00.

Ik krijg een foutmelding bij het inloggen.

Je kunt de volgende melding krijgen 'De combinatie van het polis­nummer en het wachtwoord is onbekend'. Je kunt het formulier invullen om een nieuw wachtwoord aan te vragen.

Kan ik op een ander moment weer inloggen in de Verzekeringscheck?

Je kunt later op elk gewenst tijdstip opnieuw inloggen in de Verzekeringscheck.