Utrecht, 12 april 2016

VIVAT N.V. draagt tweede vrouw voor in haar Raad van Bestuur

Wendy de Ruiter-Lörx en Jeroen Potjes zijn door de Raad van Commissarissen voorgedragen als respectievelijk Chief Commercial Officer en Chief Operating Officer van VIVAT N.V., SRLEV N.V., Proteq Levens­verzekeringen N.V. en VIVAT Schadeverzekeringen N.V. Met deze voordracht is de Raad van Bestuur van VIVAT compleet. Albert Bakker treedt per 11 april 2016 terug als lid van de Raad van Bestuur van VIVAT N.V. en als lid van de directies van SRLEV N.V., Proteq Levens­verzekeringen N.V. en VIVAT Schadeverzekeringen N.V.