Utrecht, 1 februari 2016

Verandering bij VIVAT: minder complex, meer klantgericht

VIVAT – het moederbedrijf van Reaal - gaat haar organisatie minder complex maken. Het vereenvoudigen van het bedrijf en de processen moet leiden tot een wendbare organisatie die dichter bij de klant staat. VIVAT trekt de komende drie jaar uit voor de verandering, waarbij het toe gaat naar één centrale organisatie.

Het bedrijf gaat ook verder digitaliseren en inspelen op technologische ontwikkelingen. Mede geholpen door het innovatieve vermogen en de ervaring van haar aandeelhouder Anbang. Om dit voor elkaar te krijgen is de nieuwe aandeelhouder bereid flink in de organisatie te investeren.

Onderdeel van de verandering is ook een kostenreductie. Dit gaat helaas gepaard met het vervallen van naar verwachting 900 tot 1200 arbeidsplaatsen in de komende drie jaar. De komende periode wordt de verandering verder uitgewerkt, zodat helder wordt wat de gevolgen zijn voor de medewerkers van VIVAT.

Met de aangekondigde veranderingen geven we verdere invulling aan onze klantgerichte strategie. Waarbij we verder toewerken naar een uitstekende dienstverlening en een innovatief productaanbod dat inspeelt op de wensen van onze klanten. En dat alles vanuit een efficiënte en eenvoudige organisatie.