Amstelveen, 4 juni 2020

Overlijdensrisico­verzekering vaak verkeerd benut

Mogelijkheden van een overlijdensrisicoverzekering (ORV) worden vaak verkeerd benut. Zo gebruikt een groot deel van de Nederlanders (44%) een ORV om de kosten van een uitvaart mee te betalen. En weet 76% niet dat een ORV er voor kan zorgen dat bij het overlijden van de ex-partner het wegvallen van de alimentatie kan worden gecompenseerd.

Misvattingen ORV
Marc Vincent, General Manager Individueel Leven bij Reaal: “Er bestaan veel misvattingen over de mogelijkheden van een overlijdensrisicoverzekering. Hierdoor wordt een ORV soms gebruikt voor de verkeerde risico’s of juist niet gebruikt in situaties waarin dat juist prima zou kunnen. Om de misvattingen boven water te krijgen en mensen een beter inzicht te geven in het gebruik van een ORV hebben we een onderzoek laten doen. Hier kwamen een paar opvallende zaken bij aan het licht.”

Woonbeschermer versus uitvaartverzekering
Zo weten veel mensen dat het verplicht was/is om een ORV af te sluiten bij de aankoop van een huis, zodat nabestaanden in de koopwoning kunnen blijven wonen als een partner overlijdt. 63% van de respondenten weet echter niet dat een ORV hiervoor ook ingezet kan worden bij een huurwoning. Daarnaast geeft 44% van de respondenten aan een ORV te gebruiken voor de bekostiging van hun uitvaart. Daar is een ORV eigenlijk niet voor bedoeld, want een ORV heeft een vaste, beperkte looptijd en keert niet uit wanneer iemand na die periode overlijdt.

ORV en alimentatie
Vincent: “Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat weinig mensen bekend zijn met de mogelijkheid om een ORV te combineren met alimentatie na een echtscheiding. Dat is vooral nu relevant, omdat de coronacrisis het aantal echtscheidingen flink laat stijgen. 47% van de mensen wist niet dat de alimentatie direct stopt als de ex-partner komt te overlijden. Het afsluiten van een ORV - tegelijkertijd met het regelen van de alimentatie - kan dit wegvallen compenseren. 76% is hier helaas niet van op de hoogte.”

Misperceptie hoge kosten ORV
Als laatste heeft Reaal onderzocht of Nederlanders een reëel beeld hebben van de kosten van een ORV. Ook daar zijn enkele misvattingen over. Tijdens het onderzoek is uitgevraagd of de respondenten een schatting van de maandelijkse kosten wilden geven van een ORV, met een verzekerd bedrag van € 250.000 voor iemand van 30 jaar en eveneens een looptijd van 30 jaar.

De daadwerkelijke, maandelijkse premie bedraagt in dit geval ongeveer € 11. Slechts 14% schat dit bedrag correct in. Van de respondenten schat 72% schat de kosten echter hoger in. Hiervan denkt ruim de helft (53%) dat de maandelijkse kosten ruim drie keer zo hoog zijn.

grafiek-orv-verkeerd-benut.png

Misperceptie hoge kosten ORV in beeld