Utrecht, 15 mei 2015

Onderzoek naar oorzaken arbeidsongeschiktheid ondernemers

Erasmus MC en het UMCG starten op verzoek van Reaal met wetenschappelijk onderzoek onder zelfstandig ondernemers in Nederland. Kern van het onderzoek is arbeid en gezondheid. Onderzocht wordt onder andere welke omstandigheden leiden tot arbeids­ongeschiktheid. "Wij zagen maar heel weinig wetenschappelijk onderzoek onder zelfstandig ondernemers op dit gebied. Dit terwijl het aantal ondernemers in Nederland juist snel groeit. En dus ook het aantal ondernemers dat in de knel komt op het gebied van hun werk en gezondheid," aldus Olaf de Louwere, verzekeringsgeneeskundige en directielid van Reaal Schade.

Doel onderzoek

Op 8 mei 2015 is de overeenkomst getekend die de start van het onderzoek betekent. Prof. Dr. S. Brouwer van het UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen) en Prof. Dr. A. Burdorf van Erasmus MC (Universitair Medisch Centrum Rotterdam) gaan het onderzoek vormgeven en uitvoeren. Bijzonder aan dit onderzoek is dat het zich richt op wat specifiek voor zelfstandig ondernemers belangrijk is in het werk. Waar zitten knelpunten en kunnen de ondernemers duurzaam ondersteund worden? Het onderzoek sluit aan op bestaande wetenschappelijke kennis over arbeid en gezondheid. Deze is echter voornamelijk gericht op werknemers. Terwijl tussen werknemers en zelfstandigen belangrijke verschillen bestaan in beleving van werk en in werkomstandigheden. Doel is om de resultaten direct om te zetten in een instrument om klanten te helpen om het risico op arbeids­ongeschiktheid en uitval te verminderen. Wij willen dit in het voorjaar van 2016 aan klanten kunnen aanbieden.

Intensieve begeleiding

De Louwere: "Wij begeleiden ondernemers intensief en op vele manieren, bij het vinden van een goede werkbalans en bij het behouden van hun gezondheid. Dit valt standaard onder onze arbeids­ongeschiktheids­verzekering. Wij begeleiden niet alleen bij arbeids­ongeschiktheid maar ook, en hopelijk steeds vaker, in de preventieve sfeer. Ons preventieprogramma, Lijfwacht geheten, draagt eraan bij dat ondernemers niet geconfronteerd worden met de vervelende gevolgen van het (tijdelijk) niet meer kunnen ondernemen. Door deze preventieve maatregelen kunnen we onze klanten ook een concurrerende premie bieden. Met dit wetenschappelijk onderzoek zetten weer een nieuwe stap om dit onontgonnen gebied bij ondernemers in kaart te brengen."