Amstelveen, 23 juli 2019

Een derde van de zelfstandigen wil leefstijl verbeteren

Uit een analyse van Reaal AOV blijkt dat een derde van de zelfstandigen niet tevreden is met de eigen leefstijl en deze graag wil veranderen. Opvallend is dat ook zelfstandigen die de eigen gezondheid zelf als goed beoordelen hun leefstijl willen aanpassen. Verder bevestigt de analyse dat zelfstandigen die een verstoorde werk-privébalans hebben, ook vaker stress ervaren. Reaal trekt deze conclusies op basis van de resultaten van de onlangs gelanceerde ‘Quickscan: Ben ik vitaal?’, die inmiddels al door meer dan 900 zelfstandigen werd ingevuld.

Quickscan
In juni lanceerde Reaal AOV de ‘Quickscan: Ben ik vitaal?’. Met deze quickscan krijgen zelfstandigen een indicatie van wat goed gaat en wat er nog kan verbeteren op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Hiermee krijgen zelfstandigen een instrument in handen om zelf de regie te nemen en te werken aan de eigen duurzame inzetbaarheid.

Oudere zelfstandige wil minder werken
Mannen die de quickscan hebben ingevuld werken gemiddeld 46 uur per week en vrouwen 39 uur. 66% van de deelnemers vindt het prima zo, 32% zou graag minder willen werken. Die percentages zijn bij mannen en vrouwen vrijwel gelijk, maar de leeftijd heeft wel invloed op deze percentages. Pim Hafkenscheid, eindverantwoordelijk voor AOV bij Reaal: “We zien dat zelfstandigen graag minder willen werken naarmate ze ouder worden. Ditzelfde effect zie je bij een verstoorde balans tussen werk en privé. Meer dan 60% van de zelfstandigen die een matige tot slechte werk-privé balans ervaren, wil liever minder werken. Dit heeft onze aandacht en we kijken hoe we vanuit Reaal Lijfwacht invulling kunnen geven aan dit vraagstuk.”

Vrouwen ervaren meer stress
Hafkenscheid: “Daarnaast zien we ook dat zelfstandigen die een minder goede werk-privé balans hebben ook vaker stressklachten ervaren. We zien dat de vrouwen in het onderzoek vaker stress ervaren dan mannen (16% t.o.v. 9%). Stressklachten, bijvoorbeeld slaapproblemen, prikkelbaarheid, hoofdpijn of vermoeidheid, kunnen de inzetbaarheid van een zelfstandige negatief beïnvloeden.”

Gezonde zelfstandige wil leefstijl veranderen
Uit de analyse blijkt verder dat bijna 90% van de zelfstandigen zijn gezondheid als goed tot zeer goed ervaart. Ook blijkt dat zo’n 85% van de zelfstandigen zichzelf in staat acht om zijn werk over 3 tot 5 jaar goed uit te kunnen voeren. Hoe beter de gezondheid ervaren wordt, hoe hoger de verwachting van de toekomst is. Opvallend is dat toch nog een derde van de groep die zijn gezondheid als goed tot zeer goed ervaart het nodig vindt om zijn leefstijl aan te passen. Denk hierbij aan gezondere voeding, meer beweging, stoppen met roken en meer slapen.

Uitbreiding preventieservice Reaal Lijfwacht
Hafkenscheid: “We vinden het heel belangrijk dat zelfstandigen gezond blijven en met plezier kunnen blijven ondernemen. Daarbij zetten we het liefst klanten zelf aan het roer. We ondersteunen hen met diensten die aansluiten op veelvoorkomende thema's en vraagstukken waar ze als zelfstandige tegenaan lopen. Denk aan een coach, ondernemersadvies of een gezondheidsonderzoek. We gaan de uitkomsten van de quickscan gebruiken om onze dienstverlening vanuit preventieservice Reaal Lijfwacht verder te ontwikkelen en zo klanten nog beter te kunnen helpen om duurzaam inzetbaar te blijven.”