Utrecht, 6 maart 2015

Collectieve inkomens- en verzuim­verzekeringen naar De Goudse

Vanaf 1 april 2015 dragen wij onze collectieve inkomens- en verzuim­verzekeringen over aan De Goudse. Zo kunnen wij ons meer richten op onze individuele arbeids­ongeschiktheids­verzekeringen en ons hierin verder specialiseren.

Om welke verzekeringen gaat het?

Vanaf 1 april 2015 vallen de volgende verzekeringen geheel onder De Goudse:

  • Verzuim­verzekering
  • Collectieve inkomens­verzekering voor WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)
  • WGA Eigen risico­verzekering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)

Hoe werkt dit in de praktijk?

De verzuim­verzekeringen werden al volledig uitgevoerd door De Goudse. Dit blijft zo. Reaal en De Goudse waren beide verantwoordelijk voor de uitvoering van de WGA Eigen Risico­verzekeringen en collectieve inkomens­verzekeringen voor WIA. Dit heet co-assurantie. Na de overdracht worden deze verzekeringen alleen nog maar uitgevoerd door De Goudse. Dit betekent dat De Goudse straks de enige verzekeraar is van deze verzekeringen.

Wat betekent dit voor deze verzekeringen?

De verzekering verandert niet. Het polis­nummer, de voor­waarden en het premie­percentage van de verzekering wijzigen niet door de overdracht. De administratie, claimafhandeling en uitkeringen van de verzekering werden al uitgevoerd door De Goudse en dat blijft zo.