Verzekering opzeggen

Wil je je verzekering opzeggen? Hieronder lees je hoe je dit kunt doen. Daarbij maakt het verschil of je een schade­verzekering, arbeids­ongeschiktheids­verzekering of levens- of pensioen­verzekering wilt opzeggen.

Welke verzekering je ook wilt opzeggen, informeer altijd goed bij je financieel adviseur of opzeggen verstandig is. Het opzeggen van je verzekering kan ongunstige gevolgen hebben voor de belasting.

Verzekering opzeggen

 • Particuliere schade­verzekering opzeggen

  Wij hebben verschillende schade­verzekeringen. Dit zijn:

  • Woonhuis­verzekering
  • Inboedel­verzekering
  • Auto­verzekering
  • Motor­verzekering
  • Bromfiets­verzekering
  • Oldtimer­verzekering
  • Reis­verzekering
  • Caravan­verzekering
  • Aansprakelijkheids­verzekering
  • Rechtsbijstand­verzekering
  • Verkeers­rechtsbijstand­verzekering
  • Uitvaart­verzekering
  • Ongevallen­verzekering

  Contractduur en verlengen

  Je sluit bij ons een verzekering af met een looptijd van 1 jaar. Aan het einde van de looptijd verlengen wij je verzekering automatisch met weer 1 jaar. Wil je klant bij ons blijven dan hoef je niets te doen en blijf je verzekerd.

  Opzeggen als je verzekering korter dan 1 jaar loopt

  Wil je niet dat wij je verzekering met weer 1 jaar verlengen? Dat kun je de verzekering gewoon opzeggen. Doe dat dan wel voor de datum waarop wij je verzekering verlengen.

  Opzeggen als je verzekering meer dan 1 jaar loopt

  Als je al meer dan 1 jaar bij ons verzekerd bent, dan kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Hou wel rekening met een opzeg­termijn van 1 maand.

  Opzeggen bij Nationale-Nederlanden

  Per 1 februari 2021 is het beheer van de schadeverzekeringen van Reaal overgenomen door Nationale Nederlanden. Dit betekent dat je je opzegging door moet geven aan Nationale-Nederlanden.

 • Zakelijke schade­verzekering opzeggen

  Contractduur
  De zakelijke schade­verzekeringen hebben standaard een contractperiode van 1 jaar. Bij sommige verzekeringen kun je kiezen voor een contractduur van 3 jaar.

  Verlengen
  Na het einde van de 1e contractperiode wordt de verzekering telkens automatisch voor 1 jaar verlengd.

  Opzeggen
  Na de 1e contractperiode kun je de verzekering op elk moment opzeggen. De opzeg­termijn is 1 maand. 

  Het beheer van de zakelijke schadeverzekeringen van Reaal is overgenomen door Nationale-Nederlanden. Geef je opzegging door aan je financieel adviseur, dan zorgt deze dat jouw opzegging bij de juiste partij terecht komt.

 • Levens­verzekering of pensioen­verzekering opzeggen

  Laat je goed informeren!
  Het opzeggen van een levens- of pensioen­verzekering, zoals de Overlijdensrisico­verzekering, Zuivere Lijfrente of Koopsom GarantieVerzekering, is wat lastiger en werkt anders dan bij een schade­verzekering. Hierbij is het bijvoorbeeld van belang wanneer de verzekering is afgesloten, of deze verpand is aan de hypotheek en of het een Kapitaal­verzekering Eigen Woning is. Eerder afkopen kan gevolgen hebben voor de inkomstenbelasting. Laat je daarom altijd goed informeren door je financieel adviseur.

  Bij het opzeggen van een levens­verzekering heb je verschillende mogelijkheden:

  • Afkopen van de verzekering
  • Premievrij maken van de verzekering

  Afkopen van de verzekering
  Bij het afkopen van de verzekering, berekenen wij de afkoop­waarde. Dit is de tot dat moment opgebouwde waarde van de levens­verzekering eventueel verminderd met diverse kosten. De afkoop­waarde keren we vervolgens aan je uit.

  Het afkopen van de verzekering is niet altijd mogelijk. Is de verzekering verpand? Bijvoorbeeld aan je hypotheek, dan heb je toestemming van de geldverstrekker nodig. Afkopen kan ook gevolgen hebben voor je inkomstenbelasting. Laat je daarom altijd goed informeren door je financieel adviseur.

  Premievrij maken van de verzekering
  Premievrij maken betekent dat je geen premie meer betaalt, maar dat je verzekering wel door blijft lopen.

  Heb je een beleggings­verzekering? Dan kan een nadeel van premievrij maken zijn dat toekomstige kosten en risicopremies (voor de uitkering bij overlijden of premievrijstelling bij arbeids­ongeschiktheid) betaald worden uit de waarde van je verzekering. De waarde van je verzekering kan hierdoor dalen en kan zelfs nul worden. Je legt immers niet meer in, terwijl er wel maandelijks een bedrag afgaat voor premie en kosten. Wordt de waarde van de verzekering nul? Dan beëindigt Reaal de verzekering. Je ontvangt dan geen uitkering.

  Informeer bij je financieel adviseur of premievrij maken voor jou een goede keuze is. Je adviseur kan dit voor je regelen.

 • Arbeids­ongeschiktheids­verzekering opzeggen

  Contractduur

  Bij arbeids­ongeschiktheids­verzekeringen kun je kiezen voor een contractduur van 1 of 3 jaar. Op je polisblad zie je wat de contract­vervaldatum voor je polis is.

  Verlengen

  Aan het einde van de contract­termijn wordt de verzekering stilzwijgend verlengd. Je ontvangt 3 maanden voor afloop van de contract­termijn een bericht van Reaal over de voortzetting van de verzekering. Alle verzekeringen die na 1 juli 2011 stilzwijgend worden verlengd, vallen onder de Gedragscode geïnformeerde verlenging.

  Gedragscode geïnformeerde verlenging
  Het Verbond van Verzekeraars heeft de gedragscode 'geïnformeerde verlenging en contract­termijnen zakelijke schade- en inkomens­verzekeringen' ingesteld. Reaal houdt zich aan deze gedragscode. De gedragscode geldt voor arbeids­ongeschiktheids­verzekeringen die zijn afgesloten na 1 juli 2011 of stilzwijgend zijn verlengd na 1 juli 2011. Valt je arbeids­ongeschiktheids­verzekering onder deze gedragscode, dan wordt je verzekering aan het einde van de contractperiode stilzwijgend verlengd voor een periode van 1 jaar.

  Wat geldt voor jouw verzekering?

  • Een verzekering met een contract­termijn van 1 jaar wordt na de eerste contract­termijn steeds stilzwijgend met 1 jaar verlengd. Na de eerste contract­termijn van 1 jaar kun je de verzekering opzeggen met een opzeg­termijn van 1 maand.
  • Heb je een verzekering met een contract­termijn van 3 jaar die is afgesloten of stilzwijgend is verlengd na 1 juli 2011? Dan wordt deze na de contract­termijn van 3 jaar stilzwijgend verlengd voor een periode van 1 jaar, tenzij anders is overeengekomen.
  • Had je verzekering oorspronkelijk een contract­termijn van 3 jaar? En is deze vóór 1 juli 2011 stilzwijgend verlengd? Dan is deze toen verlengd met een contract­termijn van 3 jaar. De eerstvolgende keer dat je verzekering stilzwijgend wordt verlengd, gebeurt dit met een contract­termijn van 1 jaar. Tenzij je anders met ons overeenkomt.

  Opzeggen

  Op welke termijn je je arbeids­ongeschiktheids­verzekering op kunt zeggen verschilt per verzekering. Dit heeft ook weer te maken met de Gedragscode geïnformeerde verlenging.

  • Is je verzekering na 1 juli 2011 ingegaan en heeft deze een contract­termijn van 1 jaar? Dan kun je de verzekering per het eind van de eerste contract­termijn van 1 jaar (of elke dag daarna) opzeggen. De opzeg­termijn bij het einde van de contract­termijn is afhankelijk van je voor­waarden. In de polisvoor­waarden zie je wat voor je verzekering geldt.
  • Is je verzekering na 1 juli 2011 ingegaan en heeft deze een contract­termijn van 3 jaar? Dan kun je de verzekering per het eind van de eerste contract­termijn van 3 jaar opzeggen (of elke dag daarna). De opzeg­termijn bij het einde van de contract­termijn is afhankelijk van je voor­waarden. In de polisvoor­waarden zie je wat voor jouw verzekering geldt.
  • Is je verzekering vóór 1 juli 2011 ingegaan, maar is deze na 1 juli 2011 stilzwijgend verlengd? Dan is de opzeg­termijn 1 maand.
  • Is je verzekering vóór 1 juli 2011 ingegaan en is deze nog niet stilzwijgend verlengd? Dan kun je deze per het einde van de looptijd van het contract opzeggen. De opzeg­termijn is dan afhankelijk van de verzekering die je hebt. In de polisvoor­waarden zie je wat voor je verzekering geldt.

  Einde verzekering

  Je verzekering stopt direct:

  • Na overlijden van de verzekerde (meestal op de eerste dag van de maand volgend op de dag van het overlijden. Raadpleeg de voor­waarden)
  • Als je de eindleeftijd bereikt. In je voor­waarden zie je wanneer de verzekering bij het bereiken van de eindleeftijd precies stop.
  • Als je geen vaste woonplaats in Nederland meer hebt.
  • In sommige situaties als je hebt gefraudeerd.

  In alle gevallen ontvang je van ons een brief. Hierin staat waarom en vanaf welke datum de verzekering stopt.