Vervelende dingen gebeuren soms, ook als je niet thuis bent.

Zijn mijn spullen ook buitenshuis verzekerd?

Vervelende dingen gebeuren soms, ook als je niet thuis bent. Bijvoorbeeld als je laptop gestolen wordt in de trein. Ben je dan gedekt op je inboedel­verzekering?

Buitenhuisrisico

Het ligt eraan of je jouw polis hebt aangevuld met het zogenaamde buitenhuisrisico. Belangrijke spullen als audio-, video-, film- en fotoapparatuur, laptops en smartphones zijn op je inboedel­verzekering over het algemeen niet verzekerd ver buiten je huis. Maar met de dekking buitenhuisrisico zijn deze spullen ook buiten je huis verzekerd voor schade door diefstal, verlies en vermissing. En ook voor beschadiging door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis.

Wat is er verzekerd?

  • Als er bij een gebeurtenis meerdere bezittingen zijn beschadigd, ontvang je maximaal € 5.000.
  • Je bezittingen zijn met buitenhuisrisico in Nederland verzekerd als de schade ontstaat buiten:
    • de woning waarin je woont en de eventuele berging of bijgebouwen die daarbij horen.
    • de eigen vakantiewoning, stacaravan of toercaravan die als stacaravan wordt gebruikt. En eventuele berging of bijgebouwen die daarbij horen
  • Wij betalen met buitenhuisrisico ook voor extra kosten als je die moet maken. Dat zijn kosten die je maakt om directe dreiging van schade te voorkomen of om schade te beperken. Wij betalen nooit meer dan het belang dat wij hebben.

Eigen risico

Het eigen risico is € 50 per gebeurtenis. Dit eigen risico geldt altijd en staat los van het eigen risico dat je hebt gekozen voor je inboedel­verzekering. Bij diefstal van je bezittingen uit een auto heb je geen eigen risico.

Meer weten?

Wil je meer informatie? Bekijk dan wat je precies verzekert met deze dekking, of lees de voor­waarden.