Een ORV sluit je af als je je nabestaanden financieel wilt steunen nadat je bent overleden.

Waarom sluit jij een ORV af?

Waarom en wanneer sluit je een overlijdensrisicoverzekering af? Er zijn meerdere redenen waarvoor je een overlijdensrisicoverzekering kunt afsluiten. Helaas denken veel mensen enkel aan een hypotheek wanneer ze aan een ORV denken. En daarom vertellen we hier graag meer over.

Een overlijdensrisicoverzekering (ORV) sluit je af als je je nabestaanden financieel wilt steunen nadat je bent overleden. Je kunt dan ook meerdere ORV's tegelijk hebben.
Er zijn verschillende situaties waarin het verstandig of zelfs verplicht is om een ORV af te sluiten.

  • De meest voorkomende en bekende vorm is het kopen van een huis waarbij je een hypotheek hebt afgesloten. De verstrekker van de hypotheek zal eisen dat je een overlijdensrisicoverzekering afsluit. De begunstigde van de ORV is dan de hypotheekverstrekker, dit noemt men het verpanden van de ORV. Kom je te overlijden? Dan zal met de uitkering van de verzekering de hypotheek geheel of gedeeltelijk afgelost worden.
  • Je wilt een groot geldbedrag lenen, bijvoorbeeld 30.000 euro. De verstrekker kan dan een overlijdensrisicoverzekering eisen met hem als begunstigde om er zeker van te zijn dat hij zijn geld ook terugkrijgt als je onverhoopt komt te overlijden.
  • Je wilt je nabestaanden financieel ondersteunen na je overlijden. Misschien moet je partner minder gaan werken om te kinderen te kunnen opvangen. Misschien is er kinderopvang of hulp in de huishouding nodig.
  • Je bent zelfstandig ondernemer en niet in staat om veel pensioen op te bouwen. Als je komt te overlijden vervalt dan je hele inkomen voor je gezin. Ook in deze situatie kan een ORV de financiële pijn verzachten.
  • Een scheiding, meestal geen prettige situatie (ook financieel). Als je alimentatie ontvangt van je ex-partner dan ben je daar waarschijnlijk financieel afhankelijk van. Het maakt daarbij niet uit of het om partneralimentatie gaat of kinderalimentatie. Als de ex-partner komt te overlijden dan stoppen de alimentatiebetalingen. Ook in deze situatie kun je met een ORV het gat opvangen wat ontstaat door het wegvallen van de alimentatie.
  • De geboorte van je kind of het feit dat je gaat samenwonen of trouwen, diverse mijlpalen in het leven. Een aanleiding om zeker te kijken naar later een daarbij te overwegen een passende overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.

Er zijn dus tal van situaties denkbaar waarbij je nabestaanden een (financieel) steuntje in de rug kunnen gebruiken. Een ORV kan dan een grote uitkomst bieden.