Medische beoordeling

Voordat je een levensverzekering met overlijdensrisico afsluit of een wijziging doorgeeft, hebben wij informatie nodig over je gezondheid. Is er sprake van een mindere gezondheid? Dan kunnen wij de premie daarop aanpassen of een bepaald risico uitsluiten.

Gezondheids­verklaring of keuring

Je hoeft niet altijd door een arts gekeurd te worden, vaak is een verkorte vragenlijst voldoende. Of je een uitgebreide gezondheidsverklaring moet invullen of een keuring moet ondergaan hangt af van de hoogte van het bedrag dat je wilt verzekeren en de aanvullende dekkingen die je wilt verzekeren. Het kan ook zo zijn dat wij na het beoordelen van de gezondheidsverklaring besluiten dat een aanvullend medisch onderzoek nodig is. Is een onderzoek of keuring nodig? Dan informeren wij je hierover. De kosten worden door ons betaald.

Aanvullende informatie

Het Verbond van Verzekeraars heeft een aantal documenten opgesteld waarin je meer kunt lezen over de medische beoordeling bij een levensverzekering:


Folders 'U moet worden gekeurd! En nu?'. Als je een medische keuring moet ondergaan: