Het nieuwe betalen:

Nederland is over op IBAN (International Bank Account Number). Vanaf 1 augustus 2014 gebruiken consumenten, bedrijven en organisaties alleen nog dit langere rekening­nummer bij betalingen, in Nederland én in Europa. Dit is onderdeel van de overgang naar één Europese betaalmarkt: de Single Euro Payments Area (SEPA). Welke gevolgen heeft dit voor jou?

Sinds de invoering van de euro, in 2002, hebben de meeste Europese landen één gemeenschappelijke munt, de euro. Dat merk je bijvoorbeeld als je op vakantie gaat naar populaire vakantiebestemmingen als Frankrijk en Spanje. Geen geld meer wisselen en makkelijk betalen. Alle eurolanden hadden hun eigen betaalsystemen, met hun eigen betaalpassen, overschrijvingen en incasso's. Dat is veranderd op 1 augustus 2014. Nu is er één gemeenschappelijke betaalmarkt in Europa, de Single Euro Payments Area (SEPA). Alle inwoners en bedrijven van de eurolanden betalen nu op dezelfde manier, vanaf één soort betaal­rekening en met een zelfde set betaalmiddelen.

Wat zijn de voordelen van SEPA?

Vanaf 1 augustus 2014 is er binnen Europa geen verschil meer tussen binnenlandse en buitenlandse eurobetalingen. Dit betekent dat je:

 • makkelijker geld kunt overmaken naar een bank­rekening binnen de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland en Monaco.
 • via automatische incasso kun je betalen bij buitenlandse ondernemers. Bijvoorbeeld de camping in Spanje.
 • op steeds meer plaatsen in het buitenland kun je betalen met je (Nederlandse) betaalpas.

Je rekening­nummer wordt IBAN

Je vindt je IBAN op je rekeningafschriften of in je internetbankieromgeving.

Per 1 augustus 2014 is je oude rekening­nummer vervallen. Vanaf dat moment gebruik je bij alle betalingen je IBAN. Dit nieuwe rekening­nummer is opgebouwd uit een landcode + controlegetal + bankcode + één of meer nullen + je oude rekening­nummer. Bijvoorbeeld: NL99 SNSB 0123 4567 89.

 • IBAN: wat verandert er?

  Wat merk je van IBAN?

  • Je hebt een langer rekening­nummer dat bestaat uit je oude rekening­nummer, aangevuld met een aantal cijfers en letters.
  • Ook bedrijven, organisaties en overheden werken met IBAN. Zij zetten je rekening­nummer in hun administratie automatisch om naar IBAN. Als klant hoef je daar niets voor te doen. Als het nodig is, vragen deze bedrijven je vanzelf wel om je IBAN.
  • Op overschrijvingskaarten en machtigingen komt meer ruimte voor het langere IBAN.
  • Je bankafschriften kunnen er iets anders uit gaan zien, net als de websites voor internetbankieren.
  • Als je online bankiert, zet de bank de rekening­nummers in je adresboeken automatisch om naar IBAN.
  • Je krijgt op termijn een nieuwe betaalpas. Als het zover is, hoor je dit van je bank.
  • Voor bestaande automatische incasso's hoef je niets te regelen; die gaan één-op-één over. De omschrijving van de afschrijving ziet er alleen iets anders uit. Bij het afgeven van nieuwe incassomachtigingen zul je merken dat je meer informatie moet invullen.

  Automatische incasso en Reaal
  Voor de overgang naar één Europese betaalmarkt komt er ook een nieuwe variant voor de automatische incasso; de Europese incasso. Om je premie automatisch via de Europese incasso van je IBAN te kunnen afschrijven, hebben wij je schriftelijke toestemming nodig (een zogenaamde incassomachtiging). Heb je in het verleden een telefonische of schriftelijke machtiging afgegeven? Die blijft gewoon geldig. Stap je over naar een andere bank, dan vragen wij je om een nieuwe machtiging. Een SEPA-machtiging voor binnenlandse betalingen bevat de volgende gegevens:

  • Incassant (Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Land, Incassant-Id, Kenmerk machtiging).
  • Klant (Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Land, IBAN, Plaats, Datum, Handtekening).
  • Als wij meer informatie van je nodig hebben, hoor je dat van ons.
 • Handige links

  Handige links zijn:

 • Woordenlijst

  IBAN
  Vanaf 1 augustus 2014 betaalt iedereen in Europa op dezelfde manier: met IBAN. Dit is je International Bank Account Number, ofwel internationaal rekening­nummer. IBAN is een combinatie van een rekening­nummer en een land- en bankcode. Elke betaal­rekening heeft een eigen IBAN.

  BIC
  BIC, Bank Identifier Code, is een internationale identificatiecode waarmee banken kunnen worden herkend. Iedere bank heeft een unieke code. De BIC bestaat uit acht tekens:

  • bankcode (4 tekens)
  • landcode (2 tekens)
  • plaatscode (2 tekens)

  De BIC is niet altijd nodig. Dus als er niet om een BIC wordt gevraagd, hoef je deze ook niet in te vullen.

  SEPA
  Single Euro Payments Area: één Europese betaalmarkt waarbij geen verschil meer bestaat tussen binnen- en buitenlandse betalingen. SEPA omvat alle EU-landen, aangevuld met Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland en Monaco. In totaal doen 32 landen aan SEPA mee. 

  Incassant
  Het bedrijf of de organisatie waaraan je toestemming geeft om automatisch geld af te schrijven van je IBAN.

  Incassant-ID
  Dit is een unieke code die Reaal als incassant van de bank heeft gekregen. Elke partij die in het SEPA-gebied opdracht mag geven aan de bank om automatisch geld te incasseren van een klant krijgt zo'n code.