Veelgestelde vragen

Is jouw beleggings­verzekering afgesloten via je werkgever? Kijk voor meer informatie dan op Compensatie­regeling Pensioenen. De veelgestelde vragen hieronder gaan uitsluitend over beleggings­verzekeringen die je zelf hebt afgesloten.

Advies over beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekering Algemeen

 • Hoe hoog is mijn uitkering?

  De hoogte van de uitkering op de einddatum van de verzekering hangt onder andere af van de waardeontwikkeling van de beleggingen. Als de waarde stijgt, dan krijg je een hogere uitkering. Daalt de waarde van de beleggingen, dan krijg je een lagere uitkering. Je weet dus niet zeker hoe hoog je uitkering zal zijn. Je loopt een beleggingsrisico. Er zijn beleggings­verzekeringen die op de einddatum een bepaald minimum bedrag uitkeren of waarbij een minimum rendement is gegarandeerd. Daarbij gelden wel speciale voor­waarden. Bijvoorbeeld dat je premies in een bepaald fonds moeten worden belegd. Meestal gaat een minimum garantie ten koste van het rendement dat je kunt behalen.

  Waardeoverzicht
  Ieder jaar krijgt je een waardeoverzicht. Op dat waardeoverzicht staat een voorbeeldkapitaal. Dat voorbeeldkapitaal geeft een idee van het bedrag op de einddatum als het rendement tot de einddatum van de verzekering wordt gehaald. Het werkelijke eindkapitaal kan dus hoger, maar ook lager zijn. Dit geldt voor alle getoonde voorbeeldkapitalen.

 • Waar kan ik informatie vinden over de kosten van mijn verzekering?

  De kosten van je beleggings­verzekering zijn op het waardeoverzicht verdeeld in kosten voor:

  • de verzekeringsmaatschappij (Reaal)
  • de bemiddelaar (je financieel adviseur) én
  • eventueel aan- en verkoopkosten van de fondsen

  Kosten verzekeringsmaatschappij
  Dit zijn onder andere kosten voor het administreren en het geven van informatie tijdens de looptijd van de verzekering.

  Kosten bemiddelaar of verzekeringsadviseur
  Als je voor 2013 een verzekering hebt afgesloten via een bemiddelaar of verzekeringsadviseur, dan heeft hij of zij mogelijk provisie ontvangen van Reaal voor onder andere het advies en het afsluiten van je beleggings­verzekering. Om de provisie te kunnen betalen houden we kosten in op je verzekering. Deze kosten staan vermeld bij 'kosten bemiddelaar of verzekeringsadviseur' op je waardeoverzicht.

 • Op mijn waardeoverzicht staat "het resultaat van de beleggingen". Wat is dat?

  Het resultaat van de beleggingen is de verandering van de waarde van de verzekering over een bepaalde periode. De periode waar het over gaat staat bovenin de brief. Deze verandering is het resultaat van onder andere de betaalde premie, de hoogte van de kosten, de hoogte van de premies voor de overlijdensrisico­dekking en de koersontwikkeling gedurende het jaar.

 • Ik heb op de einddatum van mijn beleggings­verzekering een ander bedrag ontvangen dan de waarde op mijn laatste waardeoverzicht. Hoe kan dit?

  De waarde van de verzekering is afhankelijk van de koers van de beleggingen. De waarde kan daardoor van dag tot dag verschillen. Vaak gaat het maar om kleine schommelingen. Het laatste waardeoverzicht geeft een overzicht van het laatste verzekeringsjaar van de verzekering. De vermelde waarde is de waarde van 1 dag voor de einddatum. Op de dag dat de verzekering afloopt, wordt de waarde vastgesteld aan de hand van de op dat moment geldende koers van het beleggings­fonds. De koers kan lager of hoger zijn dan de koers van het waardeoverzicht.

Direct compenseren

Direct compenseren

 • Ik lees dat Reaal direct gaat compenseren. Waarom doet Reaal dat en wat betekent dit voor mij?

  In de oorspronkelijke manier van compenseren zou het compensatie­bedrag ieder jaar opnieuw worden berekend en pas op de einddatum in de verzekering gestort. Tot de einddatum blijft het dan onzeker of en hoeveel compensatie je ontvangt. Bij de nieuwe manier weet je dat direct. Bovendien storten we de tot dusver opgebouwde compensatie meteen na de be­rekening in je verzekering. Dit is het compensatie­bedrag dat je zou ontvangen als je de verzekering zou beëindigen (afkopen). Vervolgens storten we jaarlijks een gelijkblijvend bedrag in je verzekering. De nieuwe manier van compenseren geeft dus meteen duidelijkheid en het compensatie­bedrag tot nu toe wordt direct aan de waarde van je verzekering toegevoegd.

  De nieuwe manier van compenseren is in lijn met de belofte die Reaal eerder heeft gedaan in een uitzending van Radar en met het verzoek van Minister De Jager aan de verzekeraars.

 • Wanneer gaat Reaal direct compenseren?

  Om geen extra vertraging op te lopen, wachten we niet tot de nieuwe manier van direct compenseren is ingebouwd. We gaan door met brieven versturen volgens de oorspronkelijke compensatiewijze. Het kan dus zijn dat je een brief ontvangt waarin alleen je compensatie op de einddatum staat. Ook dan compenseren we jou volgens de nieuwe manier. Je ontvangt vanzelf bericht als we het al opgebouwde compensatie­bedrag in je verzekering storten. Daarna storten we ieder jaar een gelijkblijvend bedrag in je verzekering.

 • Ik heb al een brief ontvangen met mijn compensatie op de einddatum. Ontvang ik nu toch direct compensatie?

  Ja, ook dan gaan we je direct compenseren. Als je recht hebt op compensatie, storten we de compensatie tot dan toe dus niet pas op de einddatum, maar direct (na de nieuwe be­rekening) in je verzekering. Daarna storten we ieder jaar een gelijkblijvend bedrag in je verzekering. Je ontvangt hierover vanzelf bericht.

Help me nu

Help me nu

 • Veelgestelde vragen

 • Social media

  Stel ons je vraag en je ontvangt tijdens openingstijden binnen 1 uur een reactie.

  We zijn op maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 8.00 en 21.00 uur. Op zaterdag kun je ons bereiken tussen 10.00 en 16.00 uur.

 • Zelf regelen

  Verandert er iets in jouw persoonlijke situatie of wil je je verzekering wijzigen?

 • Chat

  Direct antwoord op je vraag? Start de chat. Wij zitten voor je klaar!

  Chat met ons

  Sorry, op dit moment zijn er geen medewerkers beschikbaar.

  Direct antwoord op je vraag? Start de chat. Wij zitten voor je klaar!

  Chat met ons

  Sorry, op dit moment zijn er geen medewerkers beschikbaar.

  Waar gaat je vraag over?

  We zijn op maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 8.00 en 21.00 uur. Op zaterdag kun je ons bereiken tussen 10.00 en 16.00 uur.

 • Bellen

  We zijn op maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 8.00 en 21.00 uur. Op zaterdag kun je ons bereiken tussen 10.00 en 16.00 uur.

  072 - 519 40 00

 • Adviseur

  Je kan veel zelf doen, maar in sommige situaties is hulp van een onafhankelijk adviseur een goede keus.