Relatiebeëindiging

Hypotheek en scheiding, wat nu?

Echtscheiding of het einde van een relatie, is een ingrijpende gebeurtenis. Het is het begin van veel veranderingen en er moet van alles worden geregeld. Wil jij of je partner in het huis blijven wonen of wil je de woning liever verkopen? Wat je ook kiest, zorg dat het goed gebeurt. Lees waarop je moet letten.

Laat je goed adviseren

 • Blijf de hypotheek betalen

  Het is belangrijk om betalingsachterstanden te voorkomen en ervoor te zorgen dat je beiden eventuele schulden beperkt. Zolang er nog geen ontslag uit de hoofdelijkheid is verleend, blijf je namelijk allebei verantwoordelijk voor de betaling van de hypotheek.

 • Ga naar je financieel adviseur

  Bij echtscheiding of relatiebeëindiging komt veel kijken. Het is meer dan het overnemen van de woning of het uitkopen van je partner. Er zijn nieuwe belastingregels die ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid ingewikkeld maken. Raadpleeg daarom altijd je financieel adviseur.

 • Echtscheiding kan gevolgen hebben voor renteaftrek

  Als bij relatiebeëindiging jij of je partner in het huis blijft wonen en dus de woning overneemt van de ander, dan is er sprake van een verkrijging van een woning. Deze verkrijging valt onder de nieuwe regels rondom de eigen woning.

  Dus als degene die in de woning blijft wonen de andere helft van de woning en de andere helft van de hypotheek overneemt, dan valt dat deel onder de nieuwe belastingregels. Dit houdt in dat de helft van de oude hypotheek alleen maar als eigenwoningschuld aangemerkt kan worden als deze volgens een annuïtair of lineair aflosschema in maximaal 30 jaar wordt afgelost.

  Voldoet de lening niet aan die eisen, dan is er geen recht op renteaftrek! Dit geldt ook voor het gedeelte dat de hypotheek eventueel verhoogd wordt om de vertrekkende partner uit te kopen.

 • Echtscheiding en Nationale Hypotheek Garantie

  Als er sprake is van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) dan kan je bij verkoop van de woning eventueel in aanmerking komen voor kwijtschelding van de restschuld. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je kunnen aantonen dat verkoop van de woning onvermijdelijk is. Hiervoor moet je een verplichte toets op inkomen en vermogen laten doen.

  Verplichte inkomenstoets NHG

  Je geldverstrekker moet een toets op inkomen en vermogen uitvoeren. Voor NHG is deze toets nodig om te bepalen of je bij verkoop van de woning in aanmerking komt voor kwijtschelding van de restschuld of dat ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid mogelijk is. De toets geeft aan of jij of je partner de hypotheek zelfstandig kan betalen. Maar ook als je overweegt om de woning te verkopen, is de toets verplicht. Wil je namelijk in aanmerking komen voor kwijtschelding van de restschuld, dan moet je kunnen aantonen dat verkoop van de woning onvermijdelijk is.

  De uitkomst van de toets moet bekend zijn voordat jij of je partner de woning definitief verlaat en voordat de woning te koop aangeboden wordt. Je geldverstrekker bespreekt de uitkomst van de toets met je. Be­waar de uitkomst van de toets op inkomen en vermogen goed.

  De geldverstrekker neemt contact op met NHG en geeft de uitkomst van de toets op inkomen en vermogen door. Een positieve uitkomst van de toets betekent dat de woning kan worden behouden. Bij een negatieve uitkomst van de toets onderzoekt NHG of er andere mogelijkheden zijn waarmee je de woning alsnog kunt behouden. Deze aanvullende beoordeling door NHG is verplicht.

  Wanneer wordt de restschuld niet kwijtgescholden?

  Wijst de uitkomst van de toets of de aanvullende beoordeling door NHG uit dat jij of je partner de hypotheek op verantwoorde wijze kan voortzetten en besluiten jullie beiden de woning toch te verkopen? Dan kom je niet in aanmerking voor kwijtschelding van de eventuele restschuld! Dit betekent dat de gehele restschuld op jullie beiden zal worden verhaald.

  Kwijtschelding restschuld aIs verkoop onvermijdelijk is

  Als verkoop onvermijdelijk is, moet je er alles aan doen om eventueel verlies te beperken. Brengt de woning bij verkoop onvoldoende op en blijf je achter met een restschuld? Dan kan je in aanmerking komen voor kwijtschelding van de restschuld.

 • Ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid aanvragen

  Heb je een positieve uitkomst van NHG? Of wil je weten of ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid mogelijk is? Raadpleeg dan je financieel adviseur.

  Is ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid mogelijk, dan hebben wij de volgende documenten nodig om het ontslag te regelen:

  Als je in loondienst bent:

  • Een recente salarisstrook van jou en je partner. Deze mag op het moment van het akkoord voor hoofdelijk ontslag niet ouder zijn dan 3 maanden.
  • Een originele werkgevers­verklaring volgens NHG-model. Vraag je financieel adviseur naar de juiste werkgevers­verklaring.

  Als je zelfstandige bent:

  Een inkomensverklaring opgesteld door een van de door de NHG geaccepteerde rekenexperts. Reaal volgt de voorwaarden en normen van NHG, deze zijn te vinden op de website nhg.nl.

  En verder:

  • Een omzetverzoek conform regime 2013.
  • Een recent opgesteld taxatierapport of een recente waarde­verklaring door een onafhankelijke taxateur.
  • Een (concept)akte van deling. Hierin dient de verdeel­waarde van de woning te zijn opgenomen.
  • Een echtscheidingsconvenant als je gehuwd bent geweest.
  • Een echtscheidingsvonnis als je gehuwd bent geweest.
  • Een ge­rechtelijke uitspraak ontbinding geregistreerd partnerschap als je geregistreerd partner bent geweest én minderjarige kinderen van jou en je partner hebt.
  • Een bewijs van inschrijving van de echtscheiding of beëindiging van het geregistreerde partnerschap in de registers van de burgerlijke stand.
  • Formulieren voor het aanpassen van de levens­verzekering als dit op je van toepassing is.
  • Een kopie identiteitsbewijs, voorzien van de tekst: origineel gezien en akkoord bevonden door je adviseur. Bij de tekst graag de datum, naam en handtekening van de controleur vermelden en bij voorkeur voorzien van een bedrijfsstempel van je adviseur.

  Er kunnen stukken worden opgevraagd die hierboven niet staan vermeld. Afhankelijk van je situatie is regelmatig aanvullende informatie gewenst. Voor een inkomenstoets is minimaal een werkgevers­verklaring, omzetverzoek en verdeel­waarde noodzakelijk.

  De kosten voor ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid verschillen van € 150 tot € 350, afhankelijk van waar je de hypotheek hebt afgesloten. Je financieel adviseur kan voor je nakijken welke kosten voor jou gelden.