Veranderingen fondsen

Vanwege de aanhoudende lage rentestand brengt ACTIAM bij alle fondsen met obligatiebeleggingen een wijziging in het beleggingsbeleid aan.

Welke fondsen worden door de beleidswijziging geraakt?

Waarom wijzigt het beleggingsbeleid?

Het rendement van obligatiebeleggingen is sterk afhankelijk van de hoogte en de ontwikkeling van de rente op langlopende leningen, de zogenaamde kapitaalmarkt rente. Een rentestijging heeft een negatieve invloed op het rendement, terwijl een daling van de rente een positieve invloed op het rendement heeft.

De afgelopen jaren is de rente aanzienlijk gedaald. De rente staat nu zo laag dat de algemene verwachting is dat de rente niet veel verder meer kan dalen en op termijn zal gaan stijgen. Onze fondsbeheerder ACTIAM vindt daarom dat het risico op een negatief rendement door een rentestijging sterk is toegenomen.

Wat wijzigt er in het beleggingsbeleid?

Het rendement van obligatiebeleggingen is sterk afhankelijk van de hoogte en de ontwikkeling van de rente op langlopende leningen, de zogenaamde kapitaalmarkt rente. De mate waarin de koers van een obligatie reageert op veranderingen van deze rente is niet voor alle obligaties gelijk. Dit noemen we rentegevoeligheid. Obligaties met een hoge rentegevoeligheid reageren sterker op een rentewijziging dan obligaties met een lage rentegevoeligheid. Door meer obligaties met een lage rentegevoeligheid in de fondsen op te nemen, beoogt ACTIAM de rentegevoeligheid van de obligatiefondsen te verminderen. Daardoor is zij beter in staat een aantrekkelijk rendement bij een verantwoord risico te realiseren.

Waar vind ik meer informatie over de wijziging?

ACTIAM is de beheerder en administrateur van de beleggingsfondsen en beleggingspools waar Reaal in belegt. Een meer uitgebreide toelichting op de beleidswijziging vind je op de website van ACTIAM.

Wanneer wordt het nieuwe beleggingsbeleid uitgevoerd?

Het nieuwe beleggingsbeleid treedt in werking per 1 april 2017.

Help me nu

Help me nu