Veranderingen fondsen

De Nederlandse aandelenfondsen onder beheer bij ACTIAM zullen worden omgezet naar Europese aandelenfondsen. Terwijl de fondsen tot nu toe enkel belegden in Nederlandse aandelen, zal in de toekomst in Europese portefeuilles worden belegd.

Welke fondsen worden half november omgevormd?

Het betreft de volgende fondsen: REAAL PP Aandelenfonds Nederland, REAAL PP Optimaalfonds Nederland, REAAL Nederlandse Aandelen Portfolio, REAAL Optimaalfonds Internationaal 2, REAAL Nederland Aandelen Fonds, REAAL Nederland Beheer Fonds, REAAL Nederland Beheer Fonds 3%, REAAL Nederland Beheer Fonds 4%, REAAL PSW Nederland Beheer Fonds 3%, REAAL PSW Nederland Beheer Fonds 4%, REAAL Windex Nederlands Mixfonds en REAAL Windex Nederlands Aandelenfonds.

Waarom hebben jullie besloten om de fondsen te wijzigen?

Als gevolg van marktontwikkelingen in de afgelopen jaren biedt beleggen op de Nederlandse aandelenmarkt (AEX-aandelen) steeds minder mogelijkheden om beleggingen te spreiden over een groot aantal bedrijven. Dat betekent een hoger risico. Omdat we van mening zijn dat onze klanten minder risico lopen als we beleggen in een Europees aandelenfonds met een uitgebreidere keuze in het aantal aandelen, wijzigen wij de fondsen.

Waarom hebben jullie gekozen voor Europese beleggingen?

We hadden twee keuzes: Europees beleggen of wereldwijd. Uiteindelijk hebben we voor Europa gekozen, omdat Europa herkenbaarder is dan wereldwijd. Bovendien kunnen nu de beleggingskosten voor klanten gelijk blijven. Het omvormen van de beleggingen naar wereldwijde beleggingen zou een kostenverhogend effect hebben en een hoger valutarisico met zich brengen.

Beleggen jullie nu helemaal niet meer in de Nederlandse economie?

We blijven beleggen in Nederlandse bedrijven, maar gaan daarnaast nog in andere, Europese, bedrijven beleggen. Doordoor wordt het percentage van Nederlandse bedrijven in het fonds lager en dat vermindert het risico. Een voorbeeld: een fonds dat belegt in de AEX bestaat voor ongeveer 15% uit aandelen Unilever, in een Europees fonds is dat nog geen 2%.

Waarom betaal ik transactiekosten voor deze wijziging?

Wij brengen geen extra kosten in rekening. Transactiekosten zijn de kosten, die we maken bij de verkoop van Nederlandse aandelen en aankoop van Europese aandelen plus de daarbij verschuldigde belastingen. Deze kosten drukken eenmalig het behaalde rendement.

Deze transactiekosten zijn noodzakelijk om de verbetering van het fonds te bereiken. In een actief beheerd fonds worden vaker aandelen van een enkel bedrijf vervangen door aandelen van een ander bedrijf. De transactiekosten vallen ook dan in het fonds. Als dit gebeurt, merk je dat nagenoeg niet. Omdat er nu een groot deel van de aandelen wordt vervangen drukt dit eenmalig het rendement en vinden wij het van belang je hierover te informeren.

Waar vind ik informatie over mijn beleggingsfondsen?

Je kunt de actuele koersen raadplegen op Koersen en rendementen. Hier staan per fonds de actuele koersen van onze beleggingsfondsen.

Ik ben het niet eens met de wijziging, kan ik in mijn oude fonds blijven?

Je krijgt geen nieuw fonds. Het beleggingsbeleid van het fonds wordt gewijzigd, maar wij blijven voor je in hetzelfde fonds beleggen. Als je niet in Europese aandelen wilt beleggen, kun je kiezen voor een ander fonds. Dat kan geen Nederlands aandelenfonds zijn, want we bieden geen fondsen meer aan met uitsluitend Nederlandse aandelen.

We raden je aan om bij de keuze voor een ander fonds je adviseur te raadplegen. Hij kan samen met je bepalen welk fonds het beste bij jouw risicobereidheid (risicoprofiel) past.

Ik wil blijven beleggen in Nederlandse aandelen, kan dit?

Je kunt niet meer uitsluitend in Nederlandse aandelen beleggen. Als gevolg van marktontwikkelingen in de afgelopen jaren biedt beleggen op de Nederlandse aandelenmarkt (AEX-aandelen) steeds minder mogelijkheden om beleggingen te spreiden over een groot aantal bedrijven. Dat betekent een hoger risico. We blijven beleggen in Nederlandse bedrijven, maar gaan daarnaast nog in andere, Europese, bedrijven beleggen. Doordoor wordt het percentage van Nederlandse bedrijven in het fonds lager en dat verminderd het risico.

Tot wanneer kan ik een ander fonds kiezen?

Je kunt altijd kiezen voor een ander fonds. Op beleggingsfondsen kun je zien welke mogelijkheden je beleggingsverzekering heeft. We raden je aan om bij de keuze voor een ander fonds je adviseur te raadplegen. Hij kan samen met je bepalen welk fonds het beste bij jouw risicobereidheid (risicoprofiel) past.

Zijn er kosten aan verbonden als ik een ander fonds wil kiezen?

Nee, er worden geen kosten in rekening gebracht voor switchen.

Als ik van fonds wil wijzigen wil ik graag advies, hoe kan ik dit krijgen?

Voor advies over het wijzigen van fondsen kun je terecht bij je financieel adviseur.

Heeft deze wijziging ook gevolgen voor de kosten in mijn fonds?

Nee, de fondskosten blijven gelijk. Wel zijn er eenmalig transactiekosten. Transactiekosten zijn de kosten, die we maken bij de verkoop van Nederlandse aandelen en aankoop van Europese aandelen plus de daarbij verschuldigde belastingen. Deze kosten drukken eenmalig het behaalde rendement.

Deze transactiekosten zijn noodzakelijk om de verbetering van het fonds te bereiken. In een actief beheerd fonds worden vaker aandelen van een enkel bedrijf vervangen door aandelen van een ander bedrijf. De transactiekosten vallen ook dan in het fonds. Als dit gebeurt, merk je dat nagenoeg niet.

Omdat er nu een groot deel van de aandelen wordt vervangen drukt dit eenmalig het rendement en vinden wij het van belang je hierover te informeren.

Wanneer wordt het nieuwe beleggingsbeleid uitgevoerd?

Vanaf 14 november 2016 gaan we uitvoering aan het nieuwe beleid geven. Dat wil zeggen dat we het grootste gedeelte van de aandelen van Nederlandse bedrijven vervangen door aandelen van Europese bedrijven.

Heeft deze aanpassing gevolgen voor compensatie?

Nee, als je recht hebt op een jaarlijks compensatiebedrag, dan blijf je dit bedrag jaarlijks van Reaal ontvangen zolang de verzekering actief is. Je ontvangt het bedrag niet op je rekening; het wordt toegevoegd aan de opgebouwde waarde in je verzekering.

Help me nu

Help me nu