Utrecht, 23 oktober 2015

Financiële positie verbeterd door kapitaalversterking nieuwe eigenaar

Deze zomer werd de verkoop van VIVAT N.V., het moederbedrijf van Reaal, definitief. Anbang heeft op 23 oktober 2015 het kapitaal van VIVAT N.V. versterkt met € 1,35 miljard. Hierdoor stijgt de solvabiliteit van VIVAT.

Reaal ziet de betrokkenheid van Anbang als zeer positief. Met de kapitaalversterking hebben wij een solide financiële positie. Hiermee hebben wij een goede basis om verder te bouwen aan onze toekomst. Wij danken je als klant voor het vertrouwen dat je de afgelopen periode in ons hebt gesteld.

Jan Nooitgedagt, voorzitter van de Raad van Commissarissen: 'De kapitaalversterking biedt onze klanten en medewerkers stabiliteit en continuïteit. In de komende periode zal VIVAT zich concentreren op de uitrol van een nieuwe strategie die uitkomst is van onze strategische heroriëntatie.'

Daarnaast is medegedeeld dat SRLEV N.V. de uitgestelde rente op haar achtergestelde obligaties zal betalen en couponbetalingen zal hervatten.