Overzicht volmachtkantoren

De verzekeringen van Reaal kun je afsluiten bij onafhankelijke financieel adviseurs. Daarnaast werkt Reaal voor schade­verzekeringen ook samen met volmachtkantoren. Dit zijn financiële dienstverleners die de bevoegdheid ('volmacht') hebben om, binnen vooraf afgesproken kaders, namens één of meerdere verzekeraars rechtstreeks op te treden. De kantoren zijn daarbij verder helemaal onafhankelijk en niet in dienst van Reaal. Ze adviseren namelijk ook producten van andere verzekeraars en ze zijn geen eigendom van Reaal.

Zo werkt het

Een volmachtkantoor doet bijna alles wat wij als verzekeraar ook doen. Het verschil is dat een volmachtkantoor het voor 'rekening en risico' van ons doet. Bij het verzekeren van een woning bijvoorbeeld, draagt niet de volmacht het risico, maar wij als verzekeraar. Een volmachtkantoor heeft een eigen vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Ruim 100 volmachtkantoren

In totaal werkt Reaal samen met ruim 100 volmachtkantoren. In de onderstaande lijst staan de kantoren waaraan Reaal een volmacht heeft verstrekt.