Wat is een levensloop­verzekering

Met een levensloopregeling kon je via je brutoloon sparen voor onbetaald verlof. Dat kon gaan om ouderschap- of zorgverlof, educatief verlof, eerder stoppen met werken of deeltijdpensioen. Over de inleg en het spaarsaldo is geen belasting verschuldigd, over de opname wel. Je kon ervoor kiezen om je inleg te gebruiken als premie voor een verzekering. Dit noemen we de levensloopverzekering.

Einde levensloopregeling

Op 31 december 2011 heeft het kabinet de levensloopregelgeving beëindigd. Sinds die datum is het niet meer mogelijk om te starten met een levensloopverzekering. Er is wel een overgangsregeling geïntroduceerd voor bestaande verzekeringen. Deze overgangsregeling eindigt op 31 december 2021. Door de overgangsregeling kun je onder voorwaarden tot 31 december 2021 premie blijven betalen.

 • Wat is de overgangsregeling ook alweer?

  De overgangsregeling houdt het volgende in:

  • Het levenslooptegoed bedroeg op 31 december 2011 minimaal € 3.000.
  • Als je in loondienst bent, kun je tot 31 december 2021 gewoon blijven sparen. De jaarlijks ingelegde bedragen worden in mindering gebracht op je brutoloon.
  • Je bouwt geen levensloopverlofkorting meer op. Je houdt wel het recht op eerder opgebouwde korting.
  • Tot 31 december 2021 kun je geld uit je verzekering opnemen zonder daar een reden voor op te geven, hier hoeft geen verlof meer tegenover te staan. Het bedrag dat je opneemt wordt belast in het jaar van opname.
  • Voor elk jaar dat je vanaf 2006 tot 2011 premie betaalde voor je levensloopverzekering bouw je een belastingkorting op. In 2020 bedraagt de belastingkorting € 219. Heb je van 2006 tot 2011 jaarlijks premie betaald voor je levensloopverzekering? Dan bedraagt je belastingkorting bij een opname in 2020 € 1.314 (6 x € 219). Heb je eerder een opname gedaan? Dan wordt de eerder verkregen belastingkorting in mindering gebracht. De hoogte van de belastingkorting wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de overheid.
  • Je kunt de waarde van de verzekering in een of meerdere keren opnemen via je werkgever. Wij keren het bedrag uit aan je werkgever. Je werkgever keert vervolgens aan jou uit en houdt daarbij rekening met de belastingkorting (levensloopverlofkorting).
  • Ben je niet meer in loondienst? Dan kun je de waarde van je verzekering in een of meerdere keren opnemen via Reaal. Wij houden bij een opname het hoogste tarief aan loonheffingen in zonder rekening te houden met de belastingkorting. Heb je wel recht op de belastingkorting? Dan wordt dit verrekend met de Belastingdienst bij je aangifte inkomstenbelasting.
  • Je moet de waarde van je levensloopverzekering uiterlijk uit laten keren op de dag voordat je de AOW-leeftijd bereikt. In de praktijk is dat de maand voordat je de AOW-leeftijd bereikt.
  • Ga je eerder met (vervroegd) pensioen? Dan moet je je levenslooptegoed uiterlijk laten uitkeren op de dag voordat je met pensioen gaat.
  • Liggen je AOW- en pensioendatum na 31 december 2021? Dan verwachten wij dat de totale waarde van je levensloopverzekering wordt belast per 31 december 2021.
 • Wat gebeurt er na 31 december 2021?

  Het overgangsrecht voor de levensloopregeling eindigt volgens de huidige wetgeving op 31 december 2021. Wat er precies gaat gebeuren is nog niet bekend gemaakt door de overheid. Wij verwachten dat per 31 december 2021 de waarde van je levensloopverzekering belast wordt als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Hierbij wordt rekening gehouden met je opgebouwde belastingkorting.

  Ben je 61 jaar of ouder op 31 december 2021? Dan wordt de waarde van je verzekering belast als loon uit vroegere dienstbetrekking.

  Bevat je verzekering op 1 januari 2022 nog waarde? Dan is je verzekering vanaf deze datum onderdeel van je vermogen. Jaarlijks geef je al je vermogensbestanddelen op in box 3 bij je aangifte inkomstenbelasting. Zodra je totale vermogen de algemene vrijstelling in box 3 overschrijdt, betaal je belasting over je vermogen.

 • Wat kan ik doen?

  Afhankelijk van je persoonlijke situatie kun je verschillende dingen doen. Mogelijk kun je voordeel behalen door je verzekering voor 31 december 2021 al (ineens of in meerdere keren) te laten uitkeren. Je financieel adviseur kan je helpen bij deze en andere vragen.

 • Wat moet ik doen om mijn levensloopverzekering op te nemen?

  Het is mogelijk om (een deel van) de waarde van je levensloopverzekering op te nemen. De uitkering loopt dan via je werkgever. Je werkgever houdt loonheffing in over het totale bedrag. Je werkgever houdt hierbij rekening met de eventuele belastingkorting. Heb je geen werkgever? Dan verloopt de uitkering via ons. Wij houden hierbij geen rekening met de eventuele belastingkorting. Heb je wel recht op de belastingkorting? Dan wordt dit verrekend met de Belastingdienst bij je aangifte inkomstenbelasting.

  Wil je een deel van de waarde opnemen? Ga dan naar het formulier gedeeltelijke opname. Wil je de totale waarde van de verzekering opnemen? Ga dan naar het formulier Levensverzekering opzeggen.

  Een opname heeft fiscale consequenties (denk daarbij aan het verlagen of vervallen van eventuele toeslagen). Neem voor advies contact op met je financieel adviseur.