Einde levensloop­verzekering en je aangifte

De levensloopregeling is per 31 oktober 2021 geëindigd. Had je op dat moment nog een levensloopverzekering, dan is de waarde van deze verzekering op 1 november 2021 als loon belast en is de verzekering beëindigd.
Hier vind je meer informatie over hoe je de beëindigde levensloopverzekeringen verwerkt in je aangifte inkomstenbelasting en hoe je er voor zorgt dat rekening wordt gehouden met je recht op levensloopverlofkorting.

Afschaffing levensloopregeling

De levensloopregeling is geëindigd op 31 oktober 2021. Wij hebben op het levenslooptegoed dat bij ons stond op 1 november 2021 loonheffingingehouden en afgedragen aan de Belastingdienst. In de aangifte voor de inkomstenbelasting kun je het levenslooptegoed opgeven of controleren of de Belastingdienst de juiste bedragen heeft opgenomen.

Aangifte inkomstenbelasting

De beëindigde levensloopverzekeringen moet je in het aangifteprogramma van de Belastingdienst opgeven bij het onderdeel ‘Inkomsten’. 

 • Volg de volgende stappen:

  1. Klik op ‘Pensioen en andere uitkeringen, zoals’.
  2. In het volgende scherm kies je voor ‘Opname uit levensloopvoorziening of saldo op 1 november’.
  3. Vul de naam van Reaal in bij de werkgever.
  4. Vul de bruto betaling en de door ons ingehouden loonbelasting in. Deze bedragen vind je terug op de jaaropgave die je van ons hebt ontvangen.
  5. Wij hebben geen rekening gehouden met levensloopverlofkorting dus daar vul je € 0 in.
  6. Heb je van een andere uitvoerder of via je werkgever nog een uitkering van levenslooptegoed ontvangen? Dan kun je dat doorgeven door de vraag ‘Had u hiernaast in 2021 nog een uitkering?’ met ‘ja’ te beantwoorden.
  7. Vul alle vragen in tot je bij het scherm ‘Aanvullende vragen’ komt.
  8. Klik hier het vakje van ‘Saldo levenslooprekening op 1 november 2021‘ aan.
  9. Vul hier het bedrag aan bruto betaling uit de jaaropgave.
  10. Daaronder vul je in het bedrag aan levensloopverlofkorting waarop je denkt nog recht te hebben. Dit bereken je door het aantal jaren uit de periode 2006 tot en met 2011 waarin je hebt ingelegd in de levensloopregeling te vermenigvuldigen met € 223.
   Heb je in het verleden gebruik gemaakt van levensloopverlofkorting? Dan moet je het eerder gebruikte kortingsbedrag aftrekken van de uitkomst van je berekening. De korting is nooit hoger dan het levenslooptegoed dat je hebt ontvangen.
 • Let op waar het bedrag van je levenslooptegoed staat

  Let op: het is mogelijk dat de Belastingdienst het bedrag van je levenslooptegoed op een andere plaats in de aangifte heeft gezet. Als dat het geval is, moet je dat uiteraard op die bewuste plaats verwijderen.
  We hopen dat deze informatie helpt bij je aangifte. Je blijft wel zelf verantwoordelijk voor de aangifte en het juist invullen van de bedragen.