Wat is een levensloop­verzekering

Met een levensloopregeling kon je via je brutoloon sparen voor onbetaald verlof. Dat kon gaan om ouderschap- of zorgverlof, educatief verlof, eerder stoppen met werken of deeltijdpensioen. Over de inleg en het spaarsaldo is geen belasting verschuldigd, over de opname wel. Je kon ervoor kiezen om je inleg te gebruiken als premie voor een verzekering. Dit noemen we de levensloopverzekering.

Einde levensloopregeling

Op 31 december 2011 heeft het kabinet de levensloopregelgeving beëindigd. Sinds die datum is het niet meer mogelijk om te starten met een levensloopverzekering. Er is wel een overgangsregeling geïntroduceerd voor bestaande verzekeringen. Deze overgangsregeling eindigt op 31 oktober 2021. Door de overgangsregeling kun je onder voorwaarden tot 31 oktober 2021 premie blijven betalen. De waarde van je verzekering (het levenslooptegoed) moet op 1 november 2021 als loon worden belast. Daarom hebben wij de einddatum van je verzekering aangepast naar 1 november 2021.

Na 1 november 2021 keren wij, na ontvangst van alle benodigde stukken, de waarde van de verzekering uit. De loonbelasting houden wij in op de uitkering en dragen wij af aan de Belastingdienst. Het resterende bedrag keren wij uit op het rekeningnummer van de begunstigde.

 • Wat is de overgangsregeling ook alweer?

  De overgangsregeling houdt het volgende in:

  • Het levenslooptegoed bedroeg op 31 december 2011 minimaal € 3.000.
  • Als je in loondienst bent, kun je tot 31 oktober 2021 gewoon blijven sparen. De jaarlijks ingelegde bedragen worden in mindering gebracht op je brutoloon.
  • Je bouwt geen levensloopverlofkorting meer op. Je houdt wel het recht op eerder opgebouwde korting.
  • Tot 31 oktober 2021 kun je geld uit je verzekering opnemen zonder daar een reden voor op te geven, hier hoeft geen verlof meer tegenover te staan. Het bedrag dat je opneemt wordt belast in het jaar van opname.
  • Voor elk jaar dat je vanaf 2006 tot en met 2011 premie betaalde voor je levensloopverzekering bouw je een belastingkorting op. In 2021 bedraagt de belastingkorting € 223. Heb je van 2006 tot en met 2011 jaarlijks premie betaald voor je levensloopverzekering? Dan bedraagt je belastingkorting bij een opname in 2021 € 1.338 (6 x € 223). Heb je eerder een opname gedaan? Dan wordt de eerder verkregen belastingkorting in mindering gebracht. De hoogte van de belastingkorting wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de overheid.
  • Je moet de waarde van je levensloopverzekering uiterlijk uit laten keren op de dag voordat je de AOW-leeftijd bereikt. In de praktijk is dat de maand voordat je de AOW-leeftijd bereikt.
  • Ga je eerder met (vervroegd) pensioen? Dan moet je je levenslooptegoed uiterlijk laten uitkeren op de dag voordat je met pensioen gaat.
  • Liggen je AOW- en pensioendatum na 31 oktober 2021? Dan wordt de totale waarde van je levensloopverzekering belast per 1 november 2021.
 • Wat gebeurt er na 31 oktober 2021?

  Het overgangsrecht voor de levensloopregeling eindigt volgens de huidige wetgeving op 31 oktober 2021. Als de verzekering dan nog loopt, wordt deze per 1 november 2021 beëindigt en wordt de waarde van je levensloopverzekering belast als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. 

  Ben je 61 jaar of ouder op 31 oktober 2021? Dan wordt de waarde van je verzekering belast als loon uit vroegere dienstbetrekking.

  De ingehouden belasting dragen wij af aan de Belastingdienst. Het resterende bedrag keren wij uit aan de verzekeringnemer.

  Als uitvoerder van de levensloopregeling mogen wij geen rekening houden met de levensloopverlofkorting. Die moet je verrekenen in je aangifte inkomstenbelasting.

  Voorbeeld:
  • Waarde levensloopverzekering op 31 oktober 2021 : € 20.000
  • Leeftijd verzekeringnemer op 31 oktober 2021       : 58 jaar
  • Inhouding 37,1%                                                 : € 7.420
  • Resterende bedrag dat wij uitkeren                       : € 12.580

 • Hoe stop ik mijn premiebetalingen?

  De verzekering eindigt per 1 november 2021. Indien nog premie wordt betaald voor je verzekering, moet je tijdig met je werkgever contact opnemen om de inleg te stoppen.

 • Middelingsregeling

  Hebt je een sterk wisselend inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting (belastbaar inkomen uit werk en woning)? Dan betaal je waarschijnlijk meer belasting dan wanneer je dat inkomen gelijkmatig verdeeld over drie jaren ontvangt. Je kunt dan in aanmerking komen voor de middelingsregeling. Bespreek deze mogelijkheid met je adviseur of neem contact op met de Belastingdienst.

 • Wat moet ik doen om de waarde van mijn levensloopverzekering vóór 1 november 2021 op te nemen?

  Je kunt de waarde van de verzekering vóór 1 november 2021 in een of meerdere keren opnemen via je werkgever. Wij keren het bedrag uit aan je werkgever. Je werkgever keert vervolgens aan jou uit en houdt daarbij rekening met de belastingkorting (levensloopverlofkorting).

  Ben je niet meer in loondienst? Dan kun je de waarde van je verzekering vóór 1 november 2021 opnemen via Reaal. Wij houden bij een opname het hoogste tarief aan loonheffingen in zonder rekening te houden met de belastingkorting. Heb je wel recht op de belastingkorting? Dan wordt dit verrekend met de Belastingdienst bij je aangifte inkomstenbelasting.

  Wil je de totale waarde van de verzekering vóór 1 november 2021 opnemen? Ga dan naar het formulier Levensverzekering opzeggen.

  Een opname heeft fiscale consequenties (denk daarbij aan het verlagen of vervallen van eventuele toeslagen). Neem voor advies contact op met je financieel adviseur.