Bestelauto­verzekering Beperkt Casco

De WA-verzekering is er niet voor schade aan je eigen bestelauto. Beperkt Casco dekt in bepaalde gevallen wel de schade aan je eigen bestelauto. Bijvoorbeeld als je bestelauto wordt gestolen of getroffen door bliksem.

Dekkingen

Hier ben je voor verzekerd

 • Verzekerd

  Wij verzekeren:

  • Schade aan de bestelauto is verzekerd tot maximaal de catalogus­waarde.
  • Niet tot de standaarduitrusting behorende accessoires aan de bestelauto zijn meeverzekerd tot € 1000.
  • Brandblusapparaat, gevarendriehoek, kinderstoeltje(s), pechlamp, sleepkabel en verbanddoos zijn standaard meeverzekerd.
  • Bij diefstal en verduistering van de bestelauto een vergoeding van € 15 per dag gedurende maximaal één maand vanaf de datum van aangifte bij de politie.
  • Maximaal € 500 om de sloten van je bestelauto te veranderen of te vervangen als je sleutels zijn gestolen uit je woning of door een gewelddadige beroving.
  • We vergoeden schade aan je bestelauto die is ontstaan door:
  • Storm (windsnelheden van 14 meter per seconde of meer).
   • Natuurrampen (zoals lawine, overstroming en vallend gesteente).
   • Brand, zelfontbranding, explosie, kortsluiting en blikseminslag.
   • Een aanrijding met vogels en loslopende dieren. De schade moet dan direct ontstaan zijn door de aanrijding met het dier.
   • Hagel.
   • Diefstal, inbraak, verduistering, joyriding of een poging hiertoe.
   • Luchtvaartuigen.
   • Relletjes.
   • Een plotselinge gebeurtenis tijdens het vervoer van de bestelauto per boot, trein of vliegtuig.
   • Breuk of beschadiging van een ruit en schade aan de bestelauto door de scherven.
 • Niet verzekerd

  Dit is niet verzekerd:

  • Schade door georganiseerd geweld/molest.
  • Schade door opzet of roekeloosheid.
  • Schade als jij of een andere verzekerde hebt nagelaten om maatregelen te nemen om schade te voorkomen of te verminderen en daardoor onze belangen hebt geschaad.
  • Schade als de bestelauto in beslag is genomen of aangehouden vanwege een besluit van de Nederlandse of een vreemde overheid.
  • Schade door het oefenen voor of deelnemen aan wedstrijden, behendigheidsritten of snelheidsproeven.
  • Schade als je de bestelauto verhuurt of als taxi gebruikt. Of als je de bestelauto voor
  • andere doeleinden gebruikt dan je bij het afsluiten van deze verzekering hebt opgegeven of door de wet is toegestaan.
  • Schade terwijl de bestuurder geen (geldig) rijbewijs heeft of de rijbevoegdheid is ontzegd. Of terwijl de bestuurder vanwege een andere wettelijke bepaling niet bevoegd is om de bestelauto te besturen.
  • Schade door atoomkernreacties, aardbevingen en vulkanische uitbarstingen.
  • Schade door een chemisch, biologisch, biochemisch of elektromagnetisch wapen.
  • Schade als de bestuurder tijdens het ongeval onder invloed was van drugs of medicijnen.
  • Schade als de bestuurder meer alcohol heeft gedronken dan is toegestaan.
  • Schade als de bestuurder weigert mee te werken aan een adem of urinetest of bloedproef.
  • Schade als het kenteken niet op jouw naam staat, tenzij wij deze afwijkende eigendom kennen en hiermee bij het aangaan van de verzekering akkoord zijn gegaan.
  • Schade als er fraude is gepleegd.
  • Schade door slijtage.
  • Schade die ontstaat doordat je bestelauto minder waard is na schade.
  • Schade door bevriezing of andere langzaam inwerkende weersinvloeden.

Eigen risico

Hoeveel betaal je zelf?

Bij onze bestelauto­verzekering heb je invloed op de hoogte van je eigen risico. Je hebt standaard een eigen risico van € 150. Maar je eigen risico wordt met € 150 verminderd als je je bestelauto laat herstellen door een bij Schadegarant aangesloten herstelbedrijf. De vermindering van het eigen risico geldt niet voor taxi's en lesauto's.

Heb je ruitschade?

Het eigen risico bij reparatie van een ruit vervalt als een ruitschade door middel van een harsinjectie is gerepareerd door een bij Glasgarant aangesloten glasherstelbedrijf. Als de beschadigde ruit wordt vervangen door een bij Glasgarant aangelsoten glasherstelbedrijf, dan wordt het eigen risico verminderd met € 75.

Wordt je bestelauto gestolen?

Dan heb je geen eigen risico als je kunt aantonen dat de bestelauto was beveiligd met een SCM-gecertificeerde startonderbrekings­systeem, of een zogenaamd af-fabriek beveiligings­systeem. Of dat het kenteken in de ruiten van je bestelauto is gegraveerd.

Schade­regeling

Wat doen we als je schade hebt?

Heb je schade aan je bestelauto en is deze verzekerd? Dan is de waarde van je bestelauto belangrijk. Die waarde gebruiken we om de hoogte van je schadevergoeding te bepalen. Hoe werkt dat?

Vergoeding volgens nieuw­waarde­regeling

Heb je een nieuwe bestelauto en heb je in het eerste jaar na aankoop schade? Dan geldt de vergoeding volgens nieuw­waarde. We vergoeden je schade dan op basis van de nieuw­waarde van je bestelauto. De nieuw­waarde is de door de fabrikant vastgestelde catalogus­waarde op de dag dat je schade krijgt. Ontstaat de schade na het eerste jaar na aankoop? Dan daalt vanaf de 13e maand de nieuw­waarde per maand met 1,5% over de eerste € 15.000 en met 2% over het meerdere.

Deze nieuw­waarde­regeling geldt alleen voor bestelauto's met een catalogus­waarde tot en met € 45.000 (exclusief bpm/btw).

We betalen deze kosten:

 • Reparatiekosten
 • Dan moet je bestelauto nog wel te repareren zijn. Je krijgt maximaal het verschil in waarde van je bestelauto direct voor en direct na de schade.
 • Vergoeding bij total loss (totaal verlies)
 • Kost het maken van je bestelauto meer dan het verschil in waarde van je bestelauto direct voor en direct na de schade? Dan spreken we van totaal verlies. Je ontvangt dan van ons een schadevergoeding die gelijk is aan de waarde die je bestelauto had vlak vóór de schade. Zijn de resten van je bestelauto of sommige losse onderdelen nog wat waard? Dan trekken we die waarde af van dat bedrag.
 • Vergoeding bij diefstal of verduistering
 • Is je bestelauto gestolen of verduisterd? En wordt je bestelauto niet teruggevonden binnen 30 dagen nadat je aangifte bij de politie hebt gedaan? Dan vergoeden wij de schade op basis van totaal verlies.

No-claim korting

Korting op je premie

Je ontvangt korting op je premie op basis van het aantal schadevrije jaren. Deze korting staat bekend als bonus-malus­regeling. Hoe meer schadevrije jaren je hebt, hoe hoger de korting. De hoogte van de korting is vastgelegd in de bonus-malustabel. Je premie wordt per jaar berekend. Als je een jaar geen schade rijdt, stijg je een trede en ontvang je dus meer korting.

Contract en loopduur

Zo lang loopt je verzekering

De verzekering geldt voor 1 jaar vanaf het moment dat je hem afsluit. Daarna wordt deze telkens automatisch voor 1 jaar verlengd. Na het eerste jaar kun je de verzekering op elk gewenst moment opzeggen, met een opzeg­termijn van 1 maand. Je betaalt de premie per jaar, half jaar, kwartaal of maand. Daarvoor betaal je geen extra toeslag.