WA-Bestelauto­verzekering

De WA-verzekering dekt schade die jij met je bestelauto toebrengt aan andere personen of hun eigendommen.

Dekkingen

Hier ben je voor verzekerd

 • Verzekerd

  Wij verzekeren:

  • Schade aan andere personen en hun eigendommen waarvoor jij aansprakelijk bent:
   • Veroorzaakt door je bestelauto en aangekoppelde aanhangwagen.
   • Veroorzaakt door lading die van je bestelauto of aanhanger valt.
  • Proceskosten als je door een benadeelde aansprakelijk bent gesteld.
  • Wettelijke rente over de schadevergoeding.
  • Zekerheidsstelling als waarborg van de rechten van de benadeelden. Wij betalen maximaal € 50.000 voor alle verzekerden samen als een overheid dit van ons vraagt.
  • Hulpverlening bij een ongeluk en diefstal.
  • Transport van je bestelauto als je na een ongeval niet meer verder kunt rijden.
  • Wij vergoeden maximaal € 2.500.000 per gebeurtenis voor schade aan een andere auto of andermans spullen en maximaal € 6.070.000 per gebeurtenis voor schade doordat iemand anders gewond raakt, invalide wordt of zelfs overlijdt.
 • Niet verzekerd

  Dit is niet verzekerd:

  • Schade aan je eigen bestelauto en aan je gekoppelde aanhangwagen.
  • Schade aan (bezittingen van) de bestuurder of een andere aansprakelijke verzekerde.
  • Schade door georganiseerd geweld/molest.
  • Schade door opzet of roekeloosheid.
  • Schade als jij of een andere verzekerde hebt nagelaten om maatregelen te nemen om schade te voorkomen of te verminderen en daardoor onze belangen hebt geschaad.
  • Schade als de bestelauto in beslag is genomen of aangehouden vanwege een besluit van de Nederlandse of een vreemde overheid.
  • Schade door een bestuurder die zonder je toestemming in je bestelauto rijdt.
  • Schade door een bestuurder die de bestelauto door diefstal of geweld in zijn bezit heeft gekregen.
  • Schade aan de lading die je met je bestelauto vervoert.
  • Schade door het oefenen voor of deelnemen aan wedstrijden, behendigheidsritten of snelheidsproeven.
  • Schade als je de bestelautoauto verhuurt of als taxi gebruikt. Of als je de bestelauto voor andere doeleinden gebruikt dan je bij het afsluiten van deze verzekering hebt opgegeven of door de wet is toegestaan.
  • Schade terwijl de bestuurder geen (geldig) rijbewijs heeft of de rijbevoegdheid is ontzegd. Of terwijl de bestuurder vanwege een andere wettelijke bepaling niet bevoegd is om de bestelauto te besturen.
  • Schade door atoomkernreacties, aardbevingen en vulkanische uitbarstingen.
  • Schade door een chemisch, biologisch, biochemisch of elektromagnetisch wapen.
  • Schade die uitsluitend voortvloeit uit contractuele verplichtingen.
  • Schade aan zaken van iemand anders die jij of een andere aansprakelijke verzekerde vanwege een huur-, leen- of andere overeenkomst in gebruik hebben.
  • Schade als de bestuurder tijdens het ongeval onder invloed was van drugs of medicijnen.
  • Schade als de bestuurder meer alcohol heeft gedronken dan is toegestaan.
  • Schade als de bestuurder weigert mee te werken aan een adem- of urinetest of bloedproef.
  • Schade als het kenteken niet op jouw naam staat, tenzij wij deze afwijkende eigendom kennen en hiermee bij het aangaan van de verzekering akkoord zijn gegaan.
  • Schade als er fraude is gepleegd.

No-claim korting

Korting op je premie

Je ontvangt korting op je premie op basis van het aantal schadevrije jaren. Deze korting staat bekend als bonus-malus­regeling. Hoe meer schadevrije jaren je hebt, hoe hoger de korting. De hoogte van de korting is vastgelegd in de bonus-malustabel. Je premie wordt per jaar berekend. Als je een jaar geen schade rijdt, stijg je een trede en ontvang je dus meer korting.

Contract en loopduur

Zo lang loopt je verzekering

De verzekering geldt voor 1 jaar vanaf het moment dat je hem afsluit. Daarna wordt deze telkens automatisch voor 1 jaar verlengd. Na het eerste jaar kun je de verzekering op elk gewenst moment opzeggen, met een opzeg­termijn van 1 maand. Je betaalt de premie per jaar, half jaar, kwartaal of maand. Daarvoor betaal je geen extra toeslag.