Rechtsbijstand­verzekering voor bedrijven

Juridische advies en ondersteuning bij geschillen of incassoproblemen.

Voordelen

Waarom onze Zakelijke Rechtsbijstand­verzekering?

Professionele rechtshulp

Als ondernemer heb je contact met veel partijen, zoals de gemeente, leveranciers, afnemers en personeel. De kans bestaat dat je met deze partijen in conflict komt. Als je het conflict niet onderling kan oplossen, moet een rechter soms uitspraak doen. Wij bieden professionele rechtshulp tegen een betaalbare premie.

Een vast aanspreekpunt voor juridische vragen

De rechtsbijstand­verzekering bieden wij aan in samenwerking met DAS (DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V). Zo kun je met juridische vragen snel en telefonisch te­recht bij je juridisch adviseur van DAS.

Zelf samenstellen

Met de Zakelijke Rechtsbijstand­verzekering is je bedrijf verzekerd voor veel zakelijke conflicten die te maken hebben met je bedrijfsactiviteiten. Je bedrijf krijgt bijvoorbeeld juridische hulp bij geschillen over een vergunning of je bedrijfspand. Ook incassobijstand is meeverzekerd. 

Dekkingen

Dit is verzekerd

 • Verzekerd

  De Zakelijke Rechtsbijstand­verzekering stel je zelf samen. Je bedrijf is verzekerd voor juridische hulp bij bepaalde zakelijke conflicten die te maken hebben met je bedrijfsactiviteiten. Met juridische hulp bedoelen we:

  Rechtsbijstand

  Je bedrijf ontvangt juridische hulp bij conflicten die te maken hebben met de activiteiten van je bedrijf. Je moet wel verzekerd zijn op het moment dat het conflict ontstaat en je moet belang hebben bij een conflict. Dat belang moet in geld uit te drukken zijn en minimaal € 400 zijn. Dit geldt niet voor strafzaken. Voor hulp bij het verhalen van schade die je bedrijf in het verkeer heeft opgelopen en verhaald moet worden, maken we een uitzondering.

  Incassobijstand

  DAS helpt je bedrijf bij het incasseren van niet-betaalde facturen van maximaal zes maanden oud. Het mag dan niet gaan om facturen waarover een juridisch conflict is of ontstaat tijdens de incassobijstand.

  Telefonisch advies

  Je bedrijf krijgt telefonisch juridisch advies over haar rechtspositie en de mogelijkheden na een gebeurtenis die tot een conflict kan leiden.

  Dit is geen volledige beschrijving. Meer informatie over waarvoor je precies verzekerd bent, lees je in de voor­waarden van de Zakelijke Rechtsbijstand­verzekering.

 • Niet verzekerd

  Rechtsbijstand bij een conflict waarvoor je een beroep kunt doen op je aansprakelijkheids­verzekering. Wordt je aansprakelijk gesteld en heb je geen bedrijfs- of beroeps­aansprakelijkheids­verzekering of is er geen dekking? Ook dan krijg je geen rechtsbijstand.

  • Rechtsbijstand bij een conflict over wetten of regels van de overheid die voor iedereen (gaan) gelden, tenzij het conflict te maken heeft met een bestemmingsplan.
  • Rechtsbijstand bij een conflict met een instantie over belastingen en over heffingen en heffingsvrije hoeveelheden.
  • Een buitenlandse vestiging of een deelneming in een buitenlandse vestiging.
  • Rechtsbijstand bij een conflict dat te maken heeft met het in- en verkopen van producten en/of diensten. Tenzij de ingekochte goederen en/of diensten voor eigen gebruik in het verzekerde bedrijf zijn en niet voor je handelsactiviteiten. Let op: hiervoor kun je de aanvullende dekking 'Handel' afsluiten.
  • Rechtsbijstand bij een conflict over industrieel of intellectueel eigendom. Bijvoorbeeld auteurs-, octrooi-, merken en kwekers­recht. Je krijgt wel juridische hulp bij een conflict dat te maken heeft met je handels- of domeinnaam.
  • Een conflict dat te maken heeft met het besturen van een voer- of vaartuig terwijl dat wettelijk niet mocht.
  • Rechtsbijstand bij een conflict:
   • Over het starten of beëindigen van een onderneming.
   • Met een (ander) onderdeel van je bedrijf.
   • Over samenwerkingsverbanden in een vennootschap of rechtspersoon.
   • Over het (gedeeltelijk) overnemen, overdragen, kopen of verkopen van een bedrijf.
  • Rechtsbijstand bij een conflict over onroerende zaken zoals een gebouw of grond waarvan het adres niet op de polis staat.
  • Rechtsbijstand bij een conflict met de overheid over een geldelijke bijdrage, zoals een subsidie.
  • Rechtsbijstand bij een aanvraag of verweer tegen een aanvraag tot surseance van betaling of faillissement. Ook niet tijdens je surseance van betaling of faillissement. Tenzij de aanvraag voor surseance van betaling of faillissement van de andere partij door of in overleg met DAS zelf is gedaan.
  • Rechtsbijstand bij een conflict over het aantrekken en beheren van kapitaal. Of het geven van zekerheid. Bijvoorbeeld als je borg staat.
  • Juridische hulp of incassobijstand als je je niet houdt aan de verplichtingen van deze rechtsbijstand­verzekering. En hierdoor Reaal en/of DAS benadeelt.
  • Rechtsbijstand bij een conflict dat te maken heeft met motorrijtuigen, vaartuigen en luchtvaartuigen. Let op: hiervoor kun je de aanvullende dekking 'Wagenpark' afsluiten.
  • Rechtsbijstand bij een conflict dat is ontstaan doordat je een vordering of verplichting van iemand anders hebt overgenomen. Of omdat je de plaats hebt ingenomen van iemand anders en hierdoor partij wordt in een conflict dat oorspronkelijk van die ander was.
  • Juridische hulp bij een conflict met een werknemer of een conflict dat te maken heeft met het sociale­verzekerings­recht. Let op: hiervoor kun je de aanvullende dekking 'Werkgever' afsluiten.
  • Juridische hulp bij een conflict dat bewust is veroorzaakt. Ook is niet verzekerd juridische hulp in een strafzaak over het met opzet plegen van een strafbaar feit.

  Dit is een beperkte omschrijving van de conflicten waarvoor juridische hulp en/of rechtsbijstand niet verzekerd is. Wat nog meer niet verzekerd is, lees je in artikel 2.3 van de voor­waarden van de Zakelijke Rechtsbijstand­verzekering.

Welke kosten zijn verzekerd?

In de voor­waarden van de Zakelijke Rechtsbijstand­verzekering lees je welke kosten DAS betaalt. Je kunt hierbij denken aan:

 • De kosten van het deskundigenrapport waarmee is aangetoond dat er een juridisch conflict is.
 • De kosten van juridische hulp van deskundige medewerkers die in loondienst zijn van DAS.
 • Andere kosten die volgens DAS nodig zijn voor rechtsbijstand, bijvoorbeeld voor deskundigen die niet in loondienst zijn bij DAS. DAS betaalt nooit meer kosten dan € 50.000 per conflict.

Voor ge­rechtelijke of administratieve procedure waarvoor geen verplichte procesvertegenwoordiging geldt en waarvoor op jouw verzoek door DAS een externe deskundige of rechtshulpverlener is ingeschakeld, gelden er maximale vergoedingen per procedure. DAS betaalt voor de behandelkosten (honorarium inclusief kantoorkosten en overige kosten) van deze externe rechtshulpverlener maximaal € 5.000. Voor bestuurs­rechtelijke en sociaal­verzekerings­rechtelijke procedures geldt dit bedrag voor 2 instanties tezamen.

Eigen Risico

Je betaalt een eigen risico als je wilt dat DAS een externe rechtshulpverlener (bijvoorbeeld een advocaat) inschakelt om namens je bedrijf een ge­rechtelijke of administratieve procedure te voeren. Dat hoeft niet, als het volgens de wet- en regelgeving verplicht is om voor die procedure een advocaat in te schakelen (verplichte procesvertegenwoordiging). Het eigen risico is:

 • € 250 als je een conflict als particulier hebt en hiervoor verzekerd bent met de aanvullende dekking Particulier.
 • € 500 als je een conflict als ondernemer hebt.

Hoe geeft DAS juridische hulp bij een conflict?

Nadat je het conflict bij DAS hebt gemeld, kijkt DAS of je hiervoor verzekerd bent en wat de mogelijkheden zijn. Je krijgt juridische hulp van een deskundige medewerker die in loondienst is van DAS.

Als DAS het nodig vindt, kan zij een externe deskundige inschakelen, bijvoorbeeld een externe deskundige of een externe rechtshulpverlener. Bij een noodzakelijk ge­rechtelijke of administratieve procedure kun je zelf een externe rechtshulpverlener kiezen, zoals een advocaat. Dit mag ook als de tegenpartij rechtsbijstand krijgt van DAS. Welke regels hiervoor precies gelden, lees je in de voor­waarden van de Zakelijke Rechtsbijstand­verzekering.

Verzekeringskaart

Rechtsbijstandverzekering

De verzekeringskaart helpt je de ­verzekeringen van Reaal te vergelijken met andere aanbieders.

Informatie

Aanvullende dekkingen

De Zakelijke Rechtsbijstand­verzekering kun je uitbreiden met verschillende extra dekkingen:

 • Dekking Werkgever

  Met de dekking 'Werkgever' krijg je juridische hulp als je bedrijf als werkgever een conflict krijgt met een (ex-)werknemer. Of een conflict krijgt over sociale­verzekeringswetgeving.

  Meer informatie over de extra dekking 'Werkgever' vind je in de aanvullende voor­waarden Werkgever bij de Zakelijke Rechtsbijstand­verzekering.

 • Dekking Handel

  Met de dekking 'Handel' krijgt je bedrijf juridische hulp bij conflicten over de in- en verkoop van handelsgoederen en diensten. Zowel in conflicten met leveranciers als afnemers.

  Meer informatie over de extra dekking 'Handel' vind je in de aanvullende voor­waarden Handel bij de Zakelijke Rechtsbijstand­verzekering.

 • Dekking Wagenpark

  Met de dekking 'Wagenpark' is je bedrijf verzekerd voor juridische hulp bij een conflict dat te maken heeft met motorrijtuigen die je voor je bedrijf gebruikt. Dit conflict moet verband houden met:

  • Deelname aan het wegverkeer met een WAM-verzekerd motorrijtuig of werkmaterieel waarvoor geen WAM-verzekering vereist is.
  • Overeenkomsten die betrekking hebben op een motorrijtuig.

  Meer informatie over de extra dekking 'Wagenpark' vind je in de aanvullende voor­waarden Wagenpark bij de Zakelijke Rechtsbijstand­verzekering.

 • Dekking Particulier

  Met de dekking 'Particulier' ben je ook bij bepaalde conflicten verzekerd voor juridische hulp, als je als privépersoon een conflict krijgt. Je inwonende partner en kinderen zijn ook meeverzekerd. Deze mogelijkheid is alleen af te sluiten voor de DGA. Meer informatie over de extra dekking 'Particulier' vind je in de aanvullende voor­waarden Particulier bij de Zakelijke Rechtsbijstand­verzekering.

Tips

Handig om te weten

 • Pakketkorting

  Deze verzekering is onderdeel van het Bedrijven Totaalplan. Het aantal verschillende verzekeringen dat je hebt, bepaalt de hoogte van de pakketkorting:

  Aantal verschillende verzekeringen Korting
  Vanaf 2 verzekeringen 2%
  Vanaf 3 verzekeringen 5%
  Vanaf 4 verzekeringen 8%
  Vanaf 5 verzekeringen 10%
  Vanaf 8 verzekeringen of meer 12%

  De korting geldt voor alle lopende verzekeringen binnen het pakket.

 • Ben je zzp’er?

  Dan zit de dekking Wagenpark standaard in je Zakelijke Rechtsbijstand­verzekering, zonder premietoeslag.

 • Andere doelgroepen

  Ook voor de doelgroepen detailhandel, horeca en recreatie zit de dekking Wagenpark standaard in je Zakelijke Rechtsbijstand­verzekering, zonder premietoeslag.

 • Voor­waarden

Zakelijke Rechtsbijstand­verzekering

Juridische advies en ondersteuning bij geschillen of incassoproblemen.