Geld- en fraude­verzekering

Verzekert je contante geld, cheques en andere waardepapieren bij het bewaren, vervoeren en over- of afdragen. Maar ook fraude en oplichting.

Voordelen

Waarom onze geld- en fraude­verzekering?

In nachtkluis of safeloket

Stort je je geld in een safeloket of een nachtkluis? Dan is je geld onderweg verzekerd. Ook als je beroofd wordt of als je geld gestolen wordt uit de nachtkluis of uit het safeloket.

Geld in de woning

Neem je het geld mee naar huis? Dan is het geld tot de eerstvolgende werkdag verzekerd in de woning tegen gewelddadige beroving, diefstal na inbraak, brand of ontploffing.

Verlies of beroving onderweg

Als je na een drukke dag op je werk met je verdiende geld naar de bank gaat en het geld wordt gestolen of je wordt beroofd, dan ben je hiervoor verzekerd met de geld- en fraude­verzekering.

Dekkingen

Dit is er allemaal verzekerd

 • Verzekerd

  Wij verzekeren:

  • Het verlies van geld en waardepapieren tijdens het verblijf in je kantoor/bedrijf door:
   • Brand, ontploffing en blikseminslag.
   • Een vertrekkend, vliegend, landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig of voorwerp daaruit en je kantoor of bedrijf daardoor getroffen wordt.
   • Diefstal voorafgegaan door braak aan de brandkast of kluis en diefstal van de brandkast of kluis.
  • Be­waar je je geld en waardepapieren in een nachtkluis of safeloket van een bank in Nederland? Dan zijn je geld en waardepapieren verzekerd tegen brand, ontploffing, blikseminslag, luchtvaartuigen, diefstal en afpersing.
  • Neem je je geld en waardepapieren mee buiten het kantoor of bedrijf naar je woning? Dan is het verblijf van je geld en waardepapieren in het woongedeelte van de woning tot maximaal de eerstvolgende werkdag verzekerd. Je bent dan verzekerd voor schade door:
   • Brand, ontploffing en blikseminslag.
   • Een vertrekkend, vliegend, landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig of voorwerp daaruit en je kantoor of bedrijf daardoor getroffen wordt.
   • Afpersing of diefstal, voorafgegaan door, gepaard gaande met of gevolgd door geweld of bedreiging met geweld.
   • Diefstal door middel van braak van buitenaf aan de woning.
  • Tijdens transport: Je geld en waardepapieren zijn verzekerd tegen beroving, afpersing, diefstal (met of zonder geweld gepaard gaand), verduistering, zakkenrollen of het op een andere manier verliezen tijdens het overbrengen daarvan buiten je kantoor/bedrijf en binnen Nederland.
  • Je geld en waardepapieren moet je tijdens het overbrengen wel voortdurend onder je onmiddellijke bereik houden. Je mag je geld en waardepapieren niet on­beheerd in de auto achter te laten. Onderbrekingen of afwijkingen van de normale route in het transport vallen niet onder de dekking tijdens transport. Is de verzekerde jonger dan 18 jaar, dan is het verzekerde bedrag gemaximeerd tot € 1.000.
  • Accountantskosten in verband met een, na ont­dekking van een verzekerde schade, door je accountant ingesteld onderzoek tot maximaal € 2.500, als dit onderzoek noodzakelijk is voor het beoordelen van de schade.
  • Het verloren gaan van de dagopbrengst van bedragen afgeschreven van zogenaamde chipkaarten tot maximaal het bedrag dat je verzekerd hebt door een:
   • Bedieningsfout.
   • Stroomstoring.
   • Andere oorzaak waardoor de chipperkast niet kan worden uitgelezen.
   • Communicatiestoornis tijdens de informatieoverdracht, waardoor de dagopbrengst verloren is gegaan.
  • Het verlies van de inhoud van de chipperkast als gevolg van diefstal na braak buiten openingstijden van de chipperkast tot maximaal € 5.000.
  • Geld en waardepapieren van personeel en klanten bij gewelddadige beroving, als het verzekerde bedrag niet volledig voor je eigen schade nodig is.
  • Kosten vervanging sleutel en slot van de kluis in het bedrijf tot maximaal € 1.000 als de sleutel van de kluis verloren is gegaan door gewelddadige beroving.
  • Schade aan roerende zaken als deze beschadigd raken door gewelddadige beroving als het verzekerde bedrag niet volledig voor het verlies van je geld en waardepapieren nodig is.
  • Vals geld tot maximaal € 2.500, maar nooit meer dan het bedrag dat je verzekerd hebt. Wel geldt dat je de controleprocedures en voorschriften van de bank­instellingen moet hebben nageleefd.
 • Niet verzekerd

  Dit is niet verzekerd:

  • Schade ontstaan door diefstal gepleegd met de echte sleutel of de reservesleutel van je brandkast, kluis of safeloketten of met behulp van informatie over de cijfer- of letterslotcombinatie. En je hebt deze sleutel of deze informatie on­beheerd achtergelaten in het kantoor, bedrijf of de woning, waarin deze brandkast, kluis of safeloketten zich bevinden.
  • Schade die is ontstaan tijdens vervoer van je geld en waardepapieren:
   • Per post.
   • Door bedrijven, die in je opdracht zaken onder rembours bezorgen.
   • Door geldvervoerbedrijven.
  • Schade door een atoomkernreactie, ongeacht hoe deze is ontstaan.
  • Schade die is ontstaan vóór de ingangsdatum van deze verzekering, ongeacht het tijdstip van ont­dekking.
  • En schade die is ontstaan na afloop van deze verzekering.
  • Geld en waardepapieren die je in bewaring hebt of die aan jouw zorg zijn toevertrouwd, maar waarvan je vóór het ontstaan van de schade niet weet, waaruit zij bestaan of wat de nominale waarde daarvan was of dat de waarden werkelijk aanwezig waren.
  • Schade door of ontstaan uit molest.
  • Schade die niet is gemeld binnen één jaar na de gebeurtenis waardoor de schade is ontstaan.
  • Schade die is veroorzaakt door een persoon van wie de verzekeringnemer wist dat die persoon zich eerder aan een vermogensdelict of een poging daartoe heeft schuldig gemaakt.

Fraude

Hiermee verzeker je je voor de directe schade door verlies van je geld en waardepapieren door fraude door je eigen personeel of oplichting door anderen dan je eigen personeel.

 • Fraude door je eigen personeel

  Verzekerd is dan de directe schade die bestaat uit het op je kantoor of bedrijf verloren gaan van je geld en waardepapieren door:

  • Verduistering
  • Valsheid in geschrifte
  • Bedrog
  • Oplichting
  • Diefstal
  • Andere oneerlijkheid, gepleegd door één of meer leden van je personeel met het doel daardoor zichzelf of een ander te verrijken.
 • Oplichting door anderen dan je eigen personeel

  Oplichting door anderen dan je personeel is verzekerd als deze oplichting de volgende gevolgen heeft:

  • Betaling, afgifte of remise van je geld of waardepapieren aan anderen, dan waarvoor deze bestemd zijn.
  • Betaling met valse of gestolen cheques, wissels, promessen of overschrijvings­formulieren, of met cheques, wissels, promessen of overschrijvings­formulieren, waarvan de bedragen frauduleus verhoogd zijn, of met cheques, wissels of promessen, welke valse endossementen dragen.
  • Creditering, ten gunste van de rekening van derden, gegrond op het vertrouwen in cheques, wissels, promessen of overschrijvings­formulieren waarvan de bedragen frauduleus verhoogd zijn, of met (echte) cheques, wissels of promessen, welke valse endossementen dragen.
 • Bij de fraude is niet verzekerd

  • Schade die het gevolg is van oneerlijkheid van jezelf of vennoten, directeuren, bestuurders en commissarissen van je bedrijf.
  • Schade die niet is gemeld binnen 60 maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is ontstaan.
  • Verduistering of diefstal van zaken, evenmin als het beschikken over of niet afdragen van de opbrengst van zaken, tenzij de opbrengst eerst op de normale wijze is afgezonderd en administratief verwerkt.

  Verder gelden de uitsluitingen zoals beschreven bij niet verzekerd bij de geld­verzekering.

 • Aanvullende dekkingen

  Incassovervoer
  Hiermee verzeker je je geld dat geïncasseerd wordt tijdens de bezorging van je producten. Heb je bijvoorbeeld een meubelzaak met een eigen bezorgdienst en rekent de chauffeur af met de klant? Dan is het geld tijdens de verdere rit meeverzekerd.

  Fraude door eigen personeelsleden
  Je kan het bedrag voor fraude door eigen personeelsleden verhogen tot € 25.000 of € 50.000.

Onafhankelijk adviseur

Je kunt deze verzekering alleen afsluiten via een onafhankelijk adviseur. Wil je zelf contact opnemen met een adviseur? Vind een adviseur bij je in de buurt op postcode of plaats.

Verzekeringskaart

Geld- en fraudeverzekering

De verzekeringskaart helpt je de ­verzekeringen van Reaal te vergelijken met andere aanbieders.

Tips

Handig om te weten

 • Pakketkorting

  Deze verzekering is onderdeel van het Bedrijven Totaalplan. Het aantal verschillende verzekeringen dat je hebt, bepaalt de hoogte van de pakketkorting:

  Aantal verschillende verzekeringen Korting
  Vanaf 2 verzekeringen 3%
  Vanaf 3 verzekeringen 5%
  Vanaf 4 verzekeringen 7%
  Vanaf 5 verzekeringen 10%
  Vanaf 10 verzekeringen of meer 12%

  De korting geldt voor alle lopende verzekeringen binnen het pakket (dus ook voor aanvullende verzekeringen).

 • Voor­waarden

De geld- en fraude­verzekering van Reaal

Verzekert je contante geld, cheques en andere waardepapieren bij het bewaren, vervoeren en over- of afdragen. Maar ook fraude en oplichting