Extra kosten Reconstructie­verzekering

De Reconstructie­verzekering vergoedt de extra kosten en lonen voor het herstellen van vernietigde of beschadigde administratieve bescheiden, archiefstukken, tekeningen, ontwerpen, modellen of maquettes. Vooral wanneer uw bedrijfsvoering vooral afhankelijk is van administratie of geautomatiseerde bestanden, kan de REAAL Reconstructie­verzekering een goede aanvulling zijn.