Extra informatie

Fiscale jaaropgaaf

Wanneer ontvang ik mijn fiscale jaaropgaaf?

We versturen de fiscale jaaropgaven altijd aan het begin van het jaar. Kijk hier wat de verwachte ontvangstdatum is van jouw opgaaf.

Moet ik altijd aangifte doen als ik een fiscaal jaaroverzicht heb ontvangen van Reaal?

Nee, het is niet altijd nodig om aangifte inkomstenbelasting te doen. Of wij gegevens door moeten geven en zo ja welke gegevens, hangt af van bepaalde kenmerken: de datum waarop je verzekering is begonnen, de soort verzekering, het verzekerd kapitaal en de premie die je betaalt als je een lijfrente­verzekering hebt. Wij geven alleen de gegevens door die wij wettelijk verplicht zijn om door te geven. Of je aangifte inkomstenbelasting moet doen hangt af van je persoonlijke situatie. Als je wilt weten of je aangifte inkomstenbelasting moet doen, kun je dit navragen bij je financieel adviseur of belastingadviseur.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een vrijstelling voor mijn verzekering?

Heb je jouw verzekering vóór 15 september 1999 afgesloten? Dan kan het zijn dat je een vrijstelling in box 3 van de inkomstenbelasting hebt. De vrijstelling is € 123.428 per belastingplichtige en geldt voor de totale waarde van al je kapitaal­verzekeringen waarop de vrijstelling van toepassing is. Als je wilt weten of je in aanmerking komt voor deze vrijstelling, kun je dit navragen bij je financieel adviseur of belastingadviseur.

Is de waarde op mijn fiscale jaaropgaaf de waarde van mijn verzekering?

Nee. Van bepaalde kapitaal­verzekeringen in box 3 van de inkomstenbelasting hebben wij de fiscale waarde aan de Belastingdienst doorgegeven. De fiscale waarde is de waarde van de verzekering in box 3. Reaal berekent de fiscale waarde volgens richtlijnen van de Belastingdienst. De fiscale waarde kan afwijken van de afkoop­waarde en van de waarde die op je waardeoverzichten staat.

Ik heb een verzekering met 2 verzekeringnemers. Wat is de totale fiscale waarde?

Beide verzekeringnemers ontvangen een fiscale jaaropgaaf. Het bedrag op de jaaropgaaf is de helft van de totale fiscale waarde van de verzekering. De totale fiscale waarde van de verzekering is dus de bedragen op de 2 jaaropgaven bij elkaar opgeteld.

Ik krijg een fiscale jaaropgaaf met een fiscale waarde. Is dit ook de afkoop­waarde?

Nee, niet alle verzekeringen zijn afkoopbaar. Of je verzekering kan worden afgekocht, vind je op je polisblad en/of in de voor­waarden van je verzekering. Als je verzekering kan worden afgekocht, dan wijkt de afkoop­waarde vaak af van de fiscale waarde. Dit komt doordat hiervoor een andere be­rekening wordt gebruikt en er aan afkoop kosten verbonden kunnen zijn.