Je verzekering loopt af

In het verleden heb je een verzekering afgesloten om een bedrag op te bouwen. En nu is het zover: binnenkort kunnen we dit geld uitkeren. Lees hier meer over de zaken waar je rekening mee moet houden en hoe je de uitkering kunt ontvangen.

Wie krijgt de uitkering van je verzekering?

In het verleden is er afgesproken wie de uitkering na de einddatum ontvangt. Deze persoon noemen we de begunstigde. Soms ben je dit zelf. Soms is dat iemand anders. Dit vind je op je polis. Vaak staat er een rijtje begunstigden. De uitkering gaat altijd naar de eerste begunstigde. Als deze er niet meer is, is de volgende begunstigde aan de beurt. Enzovoort.

Klopt de begunstiging niet meer? Zolang je verzekering nog niet de einddatum heeft bereikt, kun je dit aanpassen met het formulier Begunstiging wijzigen.

Hoe kun je laten uitkeren?

Om het vrijgekomen bedrag uit te kunnen keren aan de begunstigde hebben wij een aantal documenten stukken nodig. Hieronder vind je meer informatie en lees je wat we nodig hebben om de uitkering te verwerken. Belangrijk hierbij is de leeftijd van de begunstigde.

 • Uitkering naar begunstigde 18 jaar of ouder

  Om de uitkering over te maken naar een begunstigde van 18 jaar of ouder hebben wij de onderstaande documenten nodig. Lees ook de toelichting bij de verschillende documenten.

  • Getekend uitkeringsverzoek
   Een getekend uitkeringsverzoek van de begunstigde(n). Gebruik hiervoor het formulier Uitkering aan begunstigde.
  • Kopie legitimatiebewijs
   Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de begunstigde. We controleren de handtekening en het burgerservice­nummer (BSN). Stuur daarom de voor- én achterkant naar ons op.
  • Kopie bankafschrift
   Een kopie van een recent bankafschrift of een digitaal rekeningoverzicht van de rekening waarop je de uitkering wilt ontvangen. We gebruiken de datum, naam en het rekening­nummer. Bedragen en andere gevoelige informatie kun je onleesbaar maken.
  • Bewijs van in leven zijn
   Soms een bewijs van in leven zijn van de verzekerde. In je polis staat welke bedrag je ontvangt als de verzekerde op de einddatum in leven is en welk bedrag je ontvangt als de verzekerde vóór de einddatum overlijdt. Als de uitkering bij in leven zijn meer dan € 12.500 hoger is dan bij overlijden, vragen we om een Attestatie de Vita: een uittreksel van de gemeente waarin staat dat de verzekerde nog in leven is.

   De verzekerde kan deze bij zijn of haar eigen gemeente opvragen. De Attestatie de Vita mag niet ouder zijn dan 1 maand en voor de einddatum van de verzekering.

   Heb je een Spaarkas­verzekering dan mag de Attestatie de Vita op zijn vroegst op de einddatum van de verzekering zijn afgegeven.
 • Uitkering naar minderjarige begunstigde

  Is de begunstigde minderjarig? Dan kan het kind de uitkering ontvangen of diens ouder(s) als wettelijk vertegenwoordiger. Lees meer over welke documenten we dan nodig hebben.

  • Uitkering naar het minderjarige kind

   • Getekend uitkeringsverzoek
    Een getekend uitkeringsverzoek van de wettelijk vertegenwoordigers. Gebruik hiervoor het formulier Uitkering aan begunstigde.
   • Kopie legitimatiebewijs
    Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de wettelijke vertegenwoordiger én van het minderjarige kind.

    Op grond van Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn we in dit geval verplicht de identiteit vast te stellen van zowel de ouder (als feitelijk handelende vertegenwoordiger) als het kind (de juridisch belanghebbende).

    We controleren de handtekening en het Burgerservice­nummer. Stuur daarom de voor- én achterkant naar ons op.
   • Kopie bankafschrift
    Een kopie van een recent bankafschrift of een digitaal rekeningoverzicht van de rekening van het minderjarige kind. We gebruiken de datum, naam en het rekening­nummer. Bedragen en andere gevoelige informatie kun je onleesbaar maken.
   • Bewijs van in leven zijn
    Soms een bewijs van in leven zijn van de verzekerde. In je polis staat welke bedrag je ontvangt als de verzekerde op de einddatum in leven is en welk bedrag je ontvangt als de verzekerde vóór de einddatum overlijdt. Als de uitkering bij in leven zijn meer dan € 12.500 hoger is dan bij overlijden, vragen we om een Attestatie de Vita: een uittreksel van de gemeente waarin staat dat de verzekerde nog in leven is.

    De verzekerde kan deze bij zijn of haar eigen gemeente opvragen. De Attestatie de Vita mag niet ouder zijn dan 1 maand en voor de einddatum van de verzekering.

    Heb je een Spaarkas­verzekering dan mag de Attestatie de Vita op zijn vroegst op de einddatum van de verzekering zijn afgegeven.
  • Uitkering naar de wettelijk vertegenwoordiger

   • Getekend uitkeringsverzoek
    Een getekend uitkeringsverzoek van de wettelijk vertegenwoordigers. Gebruik hiervoor het formulier Uitkering aan begunstigde.
   • Kopie legitimatiebewijs
    Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de wettelijke vertegenwoordiger. We controleren de handtekening en het Burgerservice­nummer. Stuur daarom de voor- én achterkant naar ons op.
   • Kopie bankafschrift
    Een kopie van een recent bankafschrift of een digitaal rekeningoverzicht van de rekening van de wettelijke vertegenwoordiger. We gebruiken de datum, naam en het rekening­nummer. Bedragen en andere gevoelige informatie kun je onleesbaar maken.
   • Bewijs van in leven zijn
    Soms een bewijs van in leven zijn van de verzekerde. In je polis staat welke bedrag je ontvangt als de verzekerde op de einddatum in leven is en welk bedrag je ontvangt als de verzekerde vóór de einddatum overlijdt. Als de uitkering bij in leven zijn meer dan € 12.500 hoger is dan bij overlijden, vragen we om een Attestatie de Vita: een uittreksel van de gemeente waarin staat dat de verzekerde nog in leven is.

    De verzekerde kan deze bij zijn of haar eigen gemeente opvragen. De Attestatie de Vita mag niet ouder zijn dan 1 maand en voor de einddatum van de verzekering.

    Heb je een Spaarkas­verzekering dan mag de Attestatie de Vita op zijn vroegst op de einddatum van de verzekering zijn afgegeven.
 • Uitkering naar buitenland

  Je bent fiscaal inwoner als je belastingplichtig bent in een land. Iedereen is fiscaal inwoner van ten minste één land, maar je kunt fiscaal inwoner zijn van meerdere landen.

  Is de begunstigde (ook) fiscaal inwoner van een ander land dan Nederland? Dan moet je het formulier Bepalen Fiscaal Inwonerschap (pdf) downloaden en laten invullen en ondertekenen door de begunstigde. Dit ondertekende formulier stuur je vervolgens met de andere benodigde documenten aan ons op.

Na ontvangst van de documenten kijken wij of alles compleet is. Sommige verzekeringen hebben bijzondere voor­waarden. Het kan dan zijn dat we evengoed nog documenten van je nodig hebben. Dit laten we je dan zo snel mogelijk weten.

Meer informatie

Ben je zelf de begunstigde van je verzekering en wil je weten wat je met het vrijgekomen kapitaal kan doen? Maak dan eens een  afspraak met je adviseur. Hij of zij kan met je meekijken welke mogelijkheid het beste past bij jouw financiële situatie.

Is je verzekering gekoppeld aan een lening?

Als het goed is, heb je van ons een brief gekregen over de einddatum van je verzekering. Daarin staat ook of je verzekering onderpand is voor een lening.

Help me nu

Help me nu

 • Veelgestelde vragen

 • Social media

  Stel ons je vraag en je ontvangt tijdens openingstijden binnen 1 uur een reactie.

  We zijn op maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 8.00 en 21.00 uur. Op zaterdag kun je ons bereiken tussen 10.00 en 16.00 uur.

 • Zelf regelen

  Verandert er iets in jouw persoonlijke situatie of wil je je verzekering wijzigen?

 • Chat

 • Bellen

  We zijn op maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 8.00 en 21.00 uur. Op zaterdag kun je ons bereiken tussen 10.00 en 16.00 uur.

  072 - 519 40 00

 • Adviseur

  Je kan veel zelf doen, maar in sommige situaties is hulp van een onafhankelijk adviseur een goede keus.

 • Feedback

  Help ons deze pagina nog beter te maken.