LevensĀ­verzekering

Wat is de waarde van mijn levens­verzekering?

Bel ons op 072 - 519 40 00 of ga naar MijnReaal om de waarde online te bekijken. Nog geen account? Vraag het hier aan.

Hoe kan ik de waarde van mijn levens­verzekering voor de einddatum laten uitkeren?

Als verzekeringnemer kun je in veel gevallen aangeven dat je je levens­verzekering voortijdig wilt opzeggen. Dit noemen we afkopen.

Let op:

  • Je kunt niet alle levens­verzekeringen afkopen. Vraag daarom eerst aan je financieel adviseur of dit voor jouw verzekering mogelijk is.
  • Is je levens­verzekering verbonden aan een hypotheek of geldlening? Vraag bij de geldverstrekker (bank of verzekeraar) om een bewijs van goed­keuring. Alleen daarmee kunnen wij een afkoop­waarde uitkeren.

Wat moet ik doen voor de uitkering van een levens­verzekering bij overlijden?

Alles rond het melden van een overlijden vind je hier.

Wat gebeurt er als mijn levens­verzekering de einddatum bereikt?

Ongeveer 3 maanden voor het bereiken van de einddatum ontvang je een brief met het te verwachten uitkerings­bedrag. Op de brief kun je aangeven wat er met het vrijkomende bedrag moet gebeuren.

Welke documenten heb je nodig voor het laten uitkeren van een levens­verzekering bij overlijden?

Om het overlijden van de verzekerde vast te stellen hebben wij de volgende stukken nodig:

  • Akte van overlijden
  • Schriftelijk verzoek van de begunstigde met het rekening­nummer waarop de uitkering kan worden gestort
  • Eventueel een verklaring van erf­recht
  • Kopie identiteitsbewijs begunstigde
  • Kopie van bankpas of bankafschrift waarop de uitkering dient te worden overgemaakt

In het testament staat een andere begunstigde dan op de polis. Wie ontvangt de uitkering bij overlijden?

De persoon die op de polis als begunstigde staat vermeld, ontvangt de uitkering. Als in het testament iemand anders staat vermeld, keren wij toch uit aan de begunstigde zoals op de polis staat.

Welke controle voeren wij uit bij het uitbetalen van een levens­verzekering?

Op grond van de Wet identificatie bij dienstverlening zijn wij verplicht je identiteit vast te stellen met een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs. We controleren de handtekening, de geldigheidsdatum van het legitimatiebewijs en het Burger­service­nummer. Om zeker te weten dat de uitkering naar de juiste persoon gaat, hebben wij ook nog een kopie van een recent (digitaal) rekeningafschrift nodig van de rekening waarop de uitkering wordt ontvangen. Hier controleren we de naam van de rekeninghouder, de datum en het rekening­nummer. Bedragen en dergelijke kan je afschermen.

Ik heb mijn lijfrente­verzekering voor het bereiken van de einddatum laten uitkeren. Waarom heeft Reaal een bedrag ingehouden?

Een lijfrente is bedoeld als aanvulling van je inkomen bij je pensioen. Bij een lijfrente is de premie die je betaalt vaak aftrekbaar van je inkomen. Bij de uitkering ben je daarom verplicht om loonbelasting te betalen. Het is dus gunstig om je lijfrente uit te keren na je AOW-leeftijd; je valt dan immers in een lager belastingtarief.

Wil je de lijfrente in één keer laten uitkeren? Dan ziet de belastingdienst dit als afkopen. Wij zijn dan verplicht om loonbelasting in te houden op het hele bedrag. Als je hiervoor kiest dan moet je daarom altijd een afkoopofferte tekenen waarop we laten zien welke inhoudingen we doen.

Hoe kan ik advies krijgen over mijn verzekering?

Je financieel adviseur heeft het beste inzicht in je persoonlijke situatie en kan samen met jou je vragen bespreken. Het is verstandig om met vragen naar je eigen financieel adviseur te gaan. Wie je adviseur is, zie je op je polis of in MijnReaal.

Heb je geen adviseur? Hier vind je snel een adviseur bij jou in de buurt.

Meer over financieel advies vind je hier.