Winstoverzicht

Moet ik na ontvangst van de winstbrief nog actie ondernemen?

De winstbrief is bedoeld om je ervan op de hoogte te brengen of, en zo ja hoeveel winst we dit jaar op je verzekering bijschrijven. Je hoeft niets te doen om deze winst te ontvangen, wij verhogen jouw verzekerd bedrag met deze winst. Het is wel belangrijk dat je nagaat of de gegarandeerde uitkering en de eerdere winstdelingen samen voldoende zijn om je doel te halen. Bijvoorbeeld voor het aflossen van je hypotheek of voor (aanvulling op) je pensioen. Twijfel je of dit voldoende is, vraag dan je financieel adviseur om advies. De contactgegevens van je financieel adviseur staan in de brief die je van ons hebt ontvangen.

Wanneer ontvang ik mijn winstbrief?

We versturen de winstoverzichten altijd aan het begin van het jaar. Kijk hier wat de verwachte ontvangstdatum is van jouw overzicht.

Heb ik recht op winstdeling?

In de brief die je van ons ontvangt, staat een winstcode. Met die winstcode kun je checken of je recht hebt op winstdeling.

Hoe kan het dat er voor mijn verzekering geen winst is gemaakt?

Bij het afsluiten van je verzekering is de premie berekend. Bij het bepalen van deze premie is uitgegaan van het behalen van een bepaald rendement. Ligt de begindatum van je verzekering vóór 1 augustus 1999? Dan was dat rendement meestal 4%. Is de begindatum van je verzekering later? Dan is dat rendement meestal 3%.

In de periode dat je verzekering werd afgesloten, was het rendement veel hoger dan nu. De verwachting was dat het rendement in de toekomst ook hoog zou zijn. Op dit moment is het rendement echter heel laag. Soms zelfs lager dan de benodigde rente van 3 of 4%. De bedragen die voor winst beschikbaar zijn, zijn daarom veel lager dan in het verleden werd gedacht. Veel verzekeringen krijgen er op dit moment dan ook geen winst meer bij. Als in een jaar het rendement hoger is dan het gegarandeerde rendement waarmee de premie is berekend, dan kunt je recht hebben op nog een extra verhoging door winst.

Bij het afsluiten van een verzekering zijn vaak voorbeeldbe­rekeningen gemaakt van het verzekerde bedrag verhoogd met winst­bedragen op de einddatum. Dit is waarschijnlijk voor jouw verzekering ook gebeurd. Deze voorbeeldbe­rekeningen worden meestal niet gehaald.

Als jij je zorgen maakt over wat dit voor jou betekent, vraag dan je financieel adviseur om hulp.