Je had een beleggings­verzekering en

Je krijgt compensatie

Je hebt een brief van ons ontvangen waarin staat of je een vergoeding krijgt voor je vroegere beleggings­verzekering en zo ja hoeveel. In deze brief lees je ook wanneer je de vergoeding ontvangt. Op deze pagina vind je meer informatie en veelgestelde vragen over compensatie.

De compensatiebe­rekening

Je leest hier hoe we de compensatie voor je verzekering berekenen. Kies welke situatie voor jou geldt:

  • Je hebt je verzekering vóór de einddatum beëindigd (afgekocht). Lees meer
  • Je verzekering is afgelopen en uitgekeerd. Lees meer

Betaling van je compensatie

  • We maken je vergoeding over op het bij ons bekende rekening­nummer. Als dit rekening­nummer niet juist is, dan kun je ons het juiste rekening­nummer doorgeven. Je vindt hiervoor een formulier bij de brief over je compensatie­bedrag. Wij maken je vergoeding binnen vijf weken naar je over.
  • Als we loonheffing hebben ingehouden op de afkoop­waarde van je verzekering, dan zijn we verplicht om ook loonheffing op het compensatie­bedrag in te houden.

De compensatie­regeling

Hier zie je wat er precies is afgesproken in onze compensatie­regeling en hoe deze regeling later is uitgebreid. Je leest onder andere ook de maximale kosten­percentages. Lees meer

Soms moet een beleggings­verzekering door persoonlijke of financiële omstandigheden voor de einddatum worden beëindigd. Is dat bij jou het geval, check dan of je in aanmerking komt voor een (extra) tegemoetkoming.

Heb je vragen, of hulp nodig?

Heb je een vraag over compensatie? Daarvoor kun je te­recht bij je adviseur, of bij Reaal. Bel ons gerust via telefoon­nummer 072 - 519 49 00 (op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.30 uur).