Zo werkt het in de praktijk

Direct compenseren

Je krijgt compensatie als het kosten­percentage voor je verzekering hoger is dan het maximale kosten­percentage. Dit blijft zo nu we direct compenseren in plaats van op de einddatum van de verzekering. Het maximale kosten­percentage is eerder vastgelegd in onze compensatie­regeling en ook dit wijzigt niet. Wat verandert is het moment dat we de compensatie in de verzekering storten. In plaats van op de einddatum, gaan we het compensatie­bedrag over het verleden nu al in je verzekering storten. En vervolgens storten we – als je nog premie betaalt – voortaan ieder jaar een gelijk bedrag in je verzekering. Op deze pagina lees je hoe we deze compensatie­bedragen berekenen.

Stap 1:

be­rekening van het compensatie­bedrag op de einddatum

Omdat we direct gaan compenseren in plaats van pas op de einddatum, moeten we nú al definitief bepalen hoeveel compensatie je krijgt. We moeten dus nu al vaststellen of het kosten­percentage van je verzekering op de einddatum hoger is dan het maximale kosten­percentage. Dit doen we door te kijken of de verzekering op de einddatum meer waard zou zijn geweest als we de maximale kosten hadden berekend in plaats van de werkelijke kosten. We berekenen hiervoor de volgende twee bedragen:

 • De waarde van de verzekering op de einddatum, op basis van de daadwerkelijk in rekening gebrachte kosten.
 • De waarde van de verzekering op de einddatum, op basis van het in de compensatie­regeling genoemde kostenmaximum.

Je hebt recht op compensatie als het eerste bedrag lager is dan het tweede. Er worden in dat geval meer kosten ingehouden dan de maximale kosten volgens onze compensatie­regeling. Door de hogere kosten valt de waarde van de verzekering op de einddatum lager uit. Het verschil is het compensatie­bedrag op de einddatum. De waarde op de einddatum is nu natuurlijk nog niet bekend. Daarom gaan we er vanuit dat de verzekering in de toekomst ieder jaar 6% in waarde groeit. De kosten moeten daar nog wel vanaf. Waarom 6%? In onze compensatie­regeling is afgesproken dit percentage te gebruiken om het compensatie­bedrag te berekenen als een klant de verzekering voor de einddatum beëindigt (afkoopt). Ook dan moet het definitieve compensatie­bedrag meteen worden bepaald.

Bij de oorspronkelijke manier van compenseren zou de definitieve compensatie pas op de einddatum worden vastgesteld, dus achteraf. Dan is immers pas bekend hoeveel de verzekering op de einddatum waard is. In de tussentijd zouden we ieder jaar een verwacht compensatie­bedrag berekenen. Hierbij zouden we ervan uitgaan dat de verzekering in de toekomst evenveel groeit als in het verleden. Dit noemen we het bruto historisch rendement. Ook daar moeten de kosten nog wel vanaf.

Stap 2:

compensatie­bedrag op de einddatum terugrekenen naar moment van storten

In de vorige stap hebben we het compensatie­bedrag op de einddatum berekend. Bij de oorspronkelijke manier van compenseren zouden we deze be­rekening ieder jaar opnieuw maken. Je zou dan pas op de einddatum jouw definitieve compensatie weten. Maar we willen juist weten welk bedrag we nú in de verzekering moeten storten. Het compensatie­bedrag op de einddatum moet dus worden teruggerekend naar het moment van storten.

Dit doen we met een rekenrente van 4%. We gaan er dus vanuit dat het gestorte bedrag vanaf het moment van storten tot de einddatum ieder jaar 4% in waarde stijgt. In euro's betekent dit dat € 10 nu over een jaar € 10,40 waard is. Zo rekenen we het bedrag op de einddatum terug naar een compensatie­bedrag voor de periode tot nu toe. En – als je nog premie betaalt – een jaarlijks te storten gelijk bedrag in de toekomst.

Als je verzekering met precies 4% per jaar groeit, zijn de in totaal gestorte compensatie­bedragen straks, als de verzekering eindigt, precies aangegroeid tot het in stap 1 berekende bedrag. De werkelijke waardegroei van je verzekering kan uiteraard hoger of lager uitvallen. Dit hangt af van de koersontwikkeling van de fondsen.

Een voorbeeld

Een beleggings­verzekering eindigt op 1 juni 2022. De klant betaalt ook premie tot deze datum. Vorig jaar heeft de klant een compensatiebrief ontvangen met een compensatie­bedrag van € 982. Dit bedrag is berekend op basis van een bruto historisch fonds­rendement van 4,86%.

Op 1 april 2012 maken we een nieuwe be­rekening om te kijken hoeveel deze klant nu krijgt en hoe hoog de vervolgstortingen zijn. We berekenen eerst het compensatie­bedrag op de einddatum op basis van 6% (bruto) rendement. Dit is € 1.060. Dit bedrag is hoger dan de eerder berekende € 982, omdat we nu met 6% rekenen in plaats van met 4,86%.

Vervolgens rekenen we dit bedrag terug naar:

 • Een bedrag voor het verleden dat we op 1 april in de verzekering storten. Dit is € 213.
 • Een bedrag dat we voortaan jaarlijks vanaf 1 april 2013 t/m 1 april 2021 in de verzekering storten. Dit is € 66. In 2022 eindigt de verzekering op 1 juni en is het bedrag vanaf 1 april tot 1 juni: € 11.

In het overzicht hieronder zie je dat de som van alle compensatie­bedragen inclusief de jaarlijkse waardegroei van 4% gelijk is aan het compensatie­bedrag op de einddatum van € 1.060.

Overzicht

waardegroei compensatie­bedragen

Conclusie

* Deze klant krijgt dus in totaal € 818 in zijn verzekering gestort. Dat is veel minder dan de € 982 die de klant op de einddatum zou ontvangen volgens de oude manier van compenseren. Dit komt omdat we ervan uitgaan dat de bedragen die de klant nu en daarna ontvangt met 4% per jaar groeien. Als dat gebeurt zijn alle stortingen samen inclusief de waardegroei op de einddatum € 1.060 waard. In werkelijkheid kan de waarde hoger of lager uitpakken. Dat hangt af van de koersontwikkelingen van de fondsen.

 • Waarom is het compensatie­bedrag bij direct compenseren lager?

  Omdat we de compensatie direct in de verzekering storten ontwikkelt de waarde zich vanaf het moment van storten volgens de koersen van de fondsen. Het compensatie­bedrag op de einddatum moet dus worden teruggerekend naar het moment van storten.

  Als je nog premie betaalt is er nog een tweede oorzaak waarom het bedrag bij direct compenseren lager is. Dit komt omdat we dan naast het compensatie­bedrag voor het verleden, voortaan ieder jaar een vast compensatie­bedrag in je verzekering storten. Je ontvangt je compensatie dus niet ineens, maar in meerdere keren.

 • Hoeveel compensatie ontvang ik in het jaar dat mijn verzekering afloopt?

  In de meeste gevallen eindigt de verzekering op een ander moment dan het jaarlijkse moment van storten. In dat jaar ontvang je dan een bedrag naar rato. Dat betekent dat we berekenen op welk deel van het jaarlijkse bedrag je recht hebt, afhankelijk van de periode dat je verzekering nog loopt.