Extra informatie

Compensatie­regeling

Waarom wordt mijn inleg maar gedeeltelijk belegd in fondsen?

Dit komt omdat er kosten worden ingehouden: voor de administratie en het beheer van de verzekering, voor de bemiddeling en het advies door de adviseur en voor de aan- en verkoop van fondsen. Een tweede belangrijke reden is dat in veel verzekeringen is afgesproken dat er een aanvullend bedrag wordt uitgekeerd bij overlijden. Je betaalt hiervoor zogenaamde risicopremie. Hierdoor wordt er minder van je inleg belegd.

Wat is er ‘mis’ met mijn huidige beleggings­verzekering?

Er hoeft niets mis te zijn met je huidige beleggings­verzekering. Maar het is wel mogelijk dat je beleggings­verzekering niet (meer) past bij je huidige wensen en situatie. Misschien vind je de verzekering te ingewikkeld of wil je liever sparen in plaats van beleggen.

Ik lees dat bij mijn verzekering het hefboom- en inteereffect kan optreden. Kan en moet ik daar iets aan doen?

In de toekomst kan het hefboom- en inteereffect nog steeds optreden, zowel positief als negatief. Als dit effect in de toekomst negatief voor je uitpakt, dan ontvang je hiervoor geen vergoeding. Als je niet wilt dat dit effect nog op kan treden, kun je misschien de afspraak voor een uitkering bij overlijden in je verzekering stopzetten. Je kunt dan eventueel een losse overlijdensrisico­verzekering afsluiten.

Op deze website kun je een be­rekening opvragen van de eind­waarde van je beleggings­verzekering zonder overlijdensrisico­dekking. Je kunt ook overwegen om over te stappen naar een ander product waarbij dit effect niet kan optreden. Je financieel adviseur helpt je graag om de mogelijkheden en de eventuele fiscale gevolgen voor je op een rij te zetten. Is je verzekering onderpand van een hypotheek (of andere geldlening), dan heb je toestemming nodig van de geldverstrekker om je verzekering aan te passen.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat een groter deel van mijn inleg wordt gebruikt om een bedrag op te bouwen?

Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door fondsen te kiezen met lagere fondskosten. Een andere mogelijkheid is om de aanvullende uitkering bij overlijden te verlagen of stop te zetten. Bij stopzetting wordt bij overlijden alleen de waarde van de beleggingen uitgekeerd.

Je kunt zelf eenvoudig een be­rekening aanvragen van de eind­waarde van je verzekering zonder uitkering bij overlijden. Ook kun je overwegen over te stappen naar een alternatief met lagere kosten of zonder uitkering bij overlijden.

Wat is de oorzaak van slechte resultaten van mijn product?

De waarde van je beleggings­verzekering wordt beïnvloed door:

 • Je totale inleg (premie)
 • De ingehouden kosten
 • De ingehouden risicopremies, bijvoorbeeld voor een uitkering bij overlijden
 • De koersontwikkeling van de gekozen beleggings­fondsen

Welke kosten worden er ingehouden bij mijn beleggings­verzekering?

In de polis en in de voor­waarden van je verzekering staat meer informatie over de kosten die je betaalt. Op het waardeoverzicht dat je ieder jaar ontvangt zie je hoeveel kosten er in het afgelopen jaar zijn ingehouden. De kosten bestaan uit:

 • Kosten van de verzekeringsmaatschappij (Reaal): denk aan administratie en beheer van je verzekering.
 • Kosten voor de bemiddelaar (de financieel adviseur): voor het advies en het regelwerk bij afsluiting en tijdens de looptijd van je verzekering.
 • Aan- en verkoopkosten van de fondsen.
 • Fondskosten
 • Eventueel: garantiekosten

In de polis en in de voor­waarden van jouw verzekering staat meer informatie over de kosten die je betaalt. Op het waardeoverzicht dat je ieder jaar ontvangt zie je hoeveel kosten er in het afgelopen jaar zijn ingehouden.

Wat is de rol van mijn financieel adviseur rondom de compensatie­regeling?

Je financieel adviseur kan samen met jou bekijken of de verzekering nog past bij jouw persoonlijke (financiële) situatie. Misschien is het beter je verzekering aan te passen of over te stappen naar een alternatief. Hij kan je daarbij adviseren. Bij de be­rekening van het compensatie­bedrag heeft je financieel adviseur geen rol.

Waarom kan ik niet bij Reaal te­recht voor advies over mijn beleggings­verzekering?

Als verzekeraar kunnen we niet goed beoordelen wat de gevolgen zijn van eventuele aanpassingen aan je beleggings­verzekering, of van overstappen naar een alternatief. Hiervoor is het belangrijk goed op de hoogte te zijn van je persoonlijke (financiële) situatie. Daarom werken we samen met financieel adviseurs. Zij brengen je situatie en wensen in kaart en houden bij hun advies rekening met eventuele gevolgen voor de belastinginhouding. Ook kennen ze de mogelijkheden van andere verzekeraars en banken. Al deze informatie is belangrijk voor een goed advies. En als je iets wilt veranderen, zorgen ze ervoor dat alles geregeld wordt.

Wat heeft Reaal gedaan om de beleggings­fondsen van de verzekeringen te verbeteren?

De afgelopen jaren hebben wij de beleggings­fondsen van een groot aantal beleggings­verzekeringen gewijzigd in SNS of Reaal fondsen. Deze fondsen bieden voordelen, bijvoorbeeld in de vorm van lagere kosten, een goede verhouding tussen rendement en risico en een meer duurzaam beleggingsbeleid. Als de fondsen van je beleggings­verzekering zijn aangepast ben je hiervan vooraf op de hoogte gebracht.

Kom ik in aanmerking voor compensatie?

Heb je vóór 1 januari 2008 bij Reaal (of één van haar rechtsvoorgangers) of Zwitserleven een individuele particuliere beleggings­verzekering afgesloten die niet binnen vijf jaar tussentijds is beëindigd en die tot doel heeft een bedrag op te bouwen? Dan kun je in aanmerking komen voor compensatie. Je ontvangt vanzelf een brief van ons waarin wij aangeven of je in aanmerking komt voor compensatie, en zo ja, wat het compensatie­bedrag is.

Moet ik iets doen om compensatie te ontvangen?

Je hebt een lopende beleggings­verzekering
Je hoeft niets te doen. Reaal voert de afspraken van de compensatie­regeling automatisch uit. Je krijgt hierover een brief waarin Reaal aangeeft of, en zo ja, hoeveel compensatie je kunt verwachten.

Je hebt de beleggings­verzekering voor de einddatum beëindigd
Ga naar Aanmelden beëindigde beleggings­verzekering en lees of je iets moet doen.

Mijn beleggings­verzekering heeft nog geen vijf jaar gelopen en is afgesloten voor 1 januari 2008. Kom ik in aanmerking voor compensatie?

Jouw beleggings­verzekering valt onder de compensatie­regeling. Er is wel een maar: om in aanmerking te komen voor compensatie mag je de verzekering niet binnen 5 jaar na de ingangsdatum van de verzekering hebben beëindigd.

Wat betekent de compensatie voor de belasting?

De Belastingdienst behandelt het compensatie­bedrag dat wordt uitgekeerd op dezelfde manier als de uitkering uit je beleggings­verzekering. Voor sommige verzekeringen zijn wij verplicht om loonheffing op de uitkering in te houden.

Heb ik een woekerpolis?

Het woord woekerpolis wordt in kranten en op tv vaak gebruikt voor beleggings­verzekeringen met hoge kosten en tegenvallende opbrengsten. Onze compensatie­regeling zorgt ervoor dat de kosten van beleggings­verzekeringen over de hele looptijd lager zijn dan het afgesproken maximum. Alles daarboven storten we terug in de verzekering. Zodat je niet meer dan de maximale kosten betaalt. In de brief over jouw compensatie staat of je een vergoeding ontvangt en, zo ja, hoe hoog deze vergoeding is. Tegenvallende beleggingsresultaten vergoeden we niet.

Waarom compenseert Reaal?

Reaal heeft een kostenmaximum afgesproken omdat naar de huidige inzichten de kosten van sommige beleggings­verzekeringen te hoog zijn. Met de compensatie­regeling nemen we hiervoor verantwoordelijkheid. Wanneer blijkt dat je meer kosten hebt betaald dan het afgesproken maximum, compenseert Reaal jou. Reaal compenseert niet voor tegenvallende beleggingsresultaten.

Hoe is de compensatie­regeling tot stand gekomen?

Reaal is met de Stichting Verliespolis, de Vereniging van Effectenbezitters en de Vereniging Eigen Huis in november 2010 een definitieve compensatie­regeling overeengekomen voor klanten die vóór 1 januari 2008 een individuele particuliere beleggings­verzekering hebben afgesloten De Ombudsman Financiële Dienstverlening ondersteunt de door SNS Reaal opgestelde compensatie­regeling.

Ik ben geen lid van een belangenvereniging, wat betekent dit voor mij?

Reaal compenseert alle klanten volgens de afspraken in de compensatie­regeling. Of je lid bent van een belangenvereniging of niet, heeft geen invloed op de hoogte van je compensatie.

Vallen beleggings­verzekeringen die zijn gesloten voor de opbouw van een pensioen onder deze compensatie­regeling?

Deze compensatie­regeling geldt alleen voor individuele particuliere beleggings­verzekeringen. Een beleggings­verzekering die onder de Pensioenwet valt (voorheen Pensioen- en spaar­fondsenwet), valt niet onder deze compensatie­regeling. Heb je via je werkgever een Reaal pensioen­verzekering waarbij wordt belegd? Dan is Zwitserleven je pensioenuitvoerder en geldt er een aparte compensatie­regeling.

Vallen beleggings­verzekeringen die vooral zijn bedoeld om een bedrag bij overlijden te verzekeren onder de compensatie­regeling?

Een beleggings­verzekering is bedoeld om een bedrag op te bouwen. Ook is het mogelijk een bepaald bedrag bij overlijden te verzekeren. In de compensatie­regeling is opgenomen dat beleggings­verzekeringen die vooral bedoeld zijn om een bedrag bij overlijden te verzekeren niet in aanmerking komen voor compensatie van kosten. Dit is het geval als het bedrag dat Reaal uitkeert bij overlijden van de verzekerde(n) vijf of meer keer zo hoog is als het beoogde doelkapitaal toen de verzekering werd afgesloten.

Wat wordt bedoeld met kostenmaximum?

Reaal heeft een maximum aan kosten afgesproken voor beleggings­verzekeringen die tot doel hebben een bedrag op te bouwen. Dit maximum is een percentage dat, gemeten over de gehele looptijd van de verzekering, ieder jaar gemiddeld in rekening mag worden gebracht. Het percentage wordt in rekening gebracht over de gemiddelde waarde van de verzekering. Zijn de werkelijke kosten hoger dan dit maximum? Dan vergoedt Reaal een bedrag. Onder kosten vallen niet de premies voor verzekerings­dekkingen, zoals de overlijdensrisico­dekking.

Welke kostenmaxima zijn er?

In onze compensatie­regeling zijn de volgende maximale kosten­percentages afgesproken.

Je premie in het eerste jaar

Of je (extra) koopsom

Looptijd van je verzekering

Kosten­percentage

Minder dan € 1.200

Minder dan € 12.000

n.v.t.

2,85%

€ 1.200 tot € 2.000

€ 12.000 of meer

n.v.t.

2,45%

€ 2.000 of meer

€ 20.000 of meer

Korter dan 30 jaar

2,45%

 

 

30 jaar of langer

2,35%

 • Is er garantie op de verzekering? Dan geldt mogelijk een hoger kosten­percentage.
 • Heb je in het eerste jaar naast de premie een extra storting in jouw verzekering gedaan? Dan tellen we 10% van deze storting op bij de premie in het eerste jaar.

Garantie op netto fonds­rendement

Kosten­percentage

3% of meer

Zie eerste tabel + 0,45%

Heeft de verzekering een waarde van meer dan € 100.000. Dan geldt voor het deel boven € 100.000 een lager kosten­percentage.

Opgebouwde waarde

Kosten­percentage

Tot € 100.000

Zie eerste tabel

Vanaf € 100.000

1,5%

Wordt in de verzekering niet alleen belegd, maar ook gespaard tegen de hypotheekrente, dan geldt voor de hypotheekrente­rekening een lager kostenmaximum.

Opgebouwde waarde

Kosten­percentage

Deel dat is belegd in fondsen

Zie eerste tabel

Deel op hypotheekrente­rekening

1%

Wanneer ontvang ik het compensatie­bedrag?

Het compensatie­bedrag voor het verleden storten we meteen in je verzekering. Daarnaast storten we – als je nog premie betaalt – voortaan jaarlijks een gelijk bedrag in je verzekering. Zo weet je precies waar je aan toe bent.

Reaal zou het compensatie­bedrag toch aan het eind uitkeren?

Dat klopt, oorspronkelijk zou Reaal het compensatie­bedrag pas op de einddatum in de verzekering storten. Eind 2011 is besloten de compensatie­bedragen voor het verleden meteen uit te keren in plaats van op de einddatum. Dit is in lijn met ons eerdere besluit en het verzoek van het Ministerie van Financiën. Zo weet je meteen waar je aan toe bent.

Hoe weet ik dat de compensatie­regeling goed wordt uitgevoerd?

Een accountant controleert dit en legt zijn bevindingen voor aan de consumentenstichtingen die de compensatie­regeling met ons hebben afgesproken. De stichtingen hebben de mogelijkheid de bevindingen van de accountant door een andere accountant te laten controleren.

Waarom vergoedt Reaal geen tegenvallende beleggingsresultaten?

Je hebt voor je verzekering de keuze uit verschillende beleggings­fondsen. De koers van een beleggings­fonds is afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Deze markten laten soms een positieve ontwikkeling zien, soms een negatieve. Met deze ontwikkelingen heeft elke belegger te maken.

Het behaalde resultaat van je beleggings­fonds is het gevolg van de koersontwikkeling. Reaal heeft geen invloed op de koers of de waarde van je beleggings­fonds. Reaal is daarom ook niet verantwoordelijk voor koersdalingen van dit fonds.

Is het nodig een 'stuitingsbrief' te sturen?

Dit is niet nodig voor je recht op eventuele compensatie zoals dat in onze compensatie­regeling is afgesproken. Reaal voert de compensatie­regeling automatisch uit. Het maakt daarbij niet uit of je ons een stuitingsbrief stuurt of niet. Alleen als je vindt dat je recht hebt op méér dan is afgesproken in de compensatie­regeling kan het van belang zijn om verjaring te voorkomen door ons een stuitingsbrief te sturen.

Wat betekent finale kwijting en vraagt Reaal dit?

Reaal vraagt géén finale kwijting bij je vergoeding volgens onze compensatie­regeling. Een finale kwijting is een document waarin wordt afgesproken dat een regeling of betaling compleet en definitief is. Je kunt er dan later niet meer op terugkomen. Omdat Reaal géén finale kwijting vraagt, houd je dus het recht om je vergoeding te betwisten.

Ik ben het niet eens met de hoogte van de compensatie. Wat moet ik nu doen?

Je kunt een brief sturen met de reden waarom je het niet eens bent met het bedrag. Het adres is: Reaal, t.a.v. afdeling Compensatie, Postbus 274, 1800 BH Alkmaar. Je ontvangt dan een reactie van ons.