De compensatie­regeling

De compensatie­regeling van SNS Reaal beperkt de kosten van beleggings­verzekeringen tot het maximum dat is afgesproken met consumentenstichtingen. Voor alle duidelijkheid: eventuele risicopremies, zoals voor een uitkering bij overlijden, vallen niet onder de kosten. Ook vergoeden we geen tegenvallende beleggingsresultaten.

Wanneer valt jouw verzekering onder de compensatie­regeling?

Als je vóór 1 januari 2008 een individuele particuliere beleggings­verzekering hebt afgesloten bij Reaal Levens­verzekeringen, Zwitserleven of een rechtsvoorganger, zoals het voormalige AXA Nederland, DBV en Winterthur. De verzekering moet daarnaast voldoen aan twee voor­waarden:

  • De verzekering mag niet binnen vijf jaar tussentijds zijn beëindigd.
  • Toen je de verzekering afsloot was het verzekerd bedrag bij overlijden niet meer dan vijf keer zo hoog als het voorbeeldkapitaal (het op te bouwen bedrag met de beleggingen).

In totaal vallen ruim 1 miljoen individuele beleggings­verzekeringen onder de compensatie­regeling. Je hebt al bericht gehad over de gevolgen van de compensatie­regeling voor jouw beleggings­verzekering. Dit bericht heb je gekregen omdat je nog een beleggings­verzekering had op 1 januari 2008. Of omdat jij je voor 14 december 2013 hebt aangemeld met een beleggings­verzekering met een einddatum voor 1 januari 2008.

Oorspronkelijke regeling is uitgebreid

Onze oorspronkelijke compensatie­regeling is later uitgebreid. Hieronder vind je de belangrijkste onderdelen op een rij, zoals de kosten­percentages en de be­rekening van de compensatie. Hierin is ook verwerkt dat we nu direct compenseren in plaats van op de einddatum, zoals oorspronkelijk was afgesproken. Deze latere aanpassing is gedaan in lijn met ons eerdere besluit en het verzoek van het Ministerie van Financiën eind 2011.

Lees hier hoe de compensatie­regeling (pdf) er in hoofdlijnen uitziet.

Vaststellings­overeenkomst

Bekijk hier de officiële vaststellings­overeenkomst (pdf) van 15 november 2010 waarin de oorspronkelijke compensatie­regeling is afgesproken met consumentenstichtingen.