Voor afgelopen verzekeringen

De compensatiebe­rekening

Je krijgt compensatie als het kosten­percentage voor je verzekering hoger is dan het maximale kosten­percentage dat wij hebben afgesproken met consumentenstichtingen. Het maximale kosten­percentage is vastgelegd in onze compensatie­regeling. Op deze pagina lees je hoe we het compensatie­bedrag berekenen voor beleggings­verzekeringen die de einddatum hebben bereikt.

Hiervoor stellen we vast of de verzekering op de einddatum meer waard zou zijn geweest als we de maximale kosten hadden berekend in plaats van de werkelijke kosten. Dit doen we door de volgende twee bedragen te vergelijken. De verzekering wordt hiervoor op dagbasis nagerekend. De vergelijking bestaat uit twee onderdelen:

  • De uitkering van de waarde van de verzekering op de einddatum, op basis van de daadwerkelijk in rekening gebrachte kosten.
  • Een be­rekening van de waarde van de verzekering op de einddatum, op basis van het in de compensatie­regeling genoemde kostenmaximum.

Je hebt recht op compensatie als het eerste bedrag lager is dan het tweede. Er zijn in dat geval meer kosten ingehouden dan de maximale kosten volgens onze compensatie­regeling. Door de hogere kosten is de waarde van de verzekering op de einddatum lager uitgevallen. Het verschil is het compensatie­bedrag.