Voor afgekochte verzekeringen

De compensatiebe­rekening

Je krijgt compensatie als het kosten­percentage voor je verzekering hoger is dan het maximale kosten­percentage dat wij hebben afgesproken met consumentenstichtingen. Het maximale kosten­percentage is vastgelegd in onze compensatie­regeling. Op deze pagina lees je hoe we het compensatie­bedrag berekenen.

Stap 1:

be­rekening van het compensatie­bedrag op de einddatum

Eerst berekenen we de waarde die je verzekering zou hebben gehad op de afgesproken einddatum. Hiervoor gaan we ervan uit dat de verzekering vanaf de afkoopdatum met 6% bruto per jaar in waarde zou groeien. Bruto betekent dat de fondskosten er nog vanaf gaan.

Om te bepalen of je compensatie krijgt, berekenen we de volgende twee bedragen. De verzekering wordt hiervoor op dagbasis nagerekend. In werkelijkheid bestaan de twee be­rekeningen dus uit een groot aantal afzonderlijke be­rekeningen.

  • Een be­rekening van de waarde van de verzekering op de afgesproken einddatum op basis van de werkelijke kosten.
  • Een be­rekening van de waarde van de verzekering op de afgesproken einddatum op basis van het kostenmaximum dat voor jouw verzekering geldt.

Je hebt recht op compensatie als het eerste bedrag lager is dan het tweede. Er worden in dat geval meer kosten ingehouden dan de maximale kosten volgens onze compensatie­regeling. Door de hogere kosten valt de waarde van de verzekering op de einddatum lager uit. Het verschil is het compensatie­bedrag op de einddatum. De waarde op de einddatum is nu natuurlijk nog niet bekend. Daarom gaan we er vanuit dat de verzekering in de toekomst ieder jaar 6% bruto in waarde groeit. De fondskosten moeten daar nog wel vanaf. Waarom 6%? In onze compensatie­regeling is afgesproken dit percentage te gebruiken om het compensatie­bedrag te berekenen als een klant de verzekering voor de einddatum beëindigt (afkoopt). Ook dan moet het definitieve compensatie­bedrag meteen worden bepaald.

Stap 2:

compensatie­bedrag op de einddatum terugrekenen naar de afkoopdatum

In de vorige stap hebben we het compensatie­bedrag op de afgesproken einddatum berekend. Omdat jouw verzekering eerder is beëindigd, hebben we het compensatie­bedrag op de afgesproken einddatum teruggerekend naar het moment van afkoop. Bij deze be­rekening gebruiken we een internationale rentenorm, de SWAP-rate. Daarna kijken we hoeveel premie je van de totale afgesproken premie hebt betaald. We delen hiervoor de werkelijke betaalde premie door de afgesproken premie. We vermenigvuldigen het berekende bedrag met deze factor. Dit is het compensatie­bedrag dat we op je rekening storten.